Profession bankproduktchef

Bankproduktchefer studerer markedet for bankprodukter og tilpasser de eksisterende produkter til denne udvikling eller skaber nye produkter, der passer til kundernes behov. De overvåger og evaluerer resultatindikatorerne for disse produkter og foreslår forbedringer. Bankproduktchefer bidrager til bankens salgs- og markedsføringsstrategi.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Regnskabsanalyse

  En proces til vurdering af de finansielle muligheder, midler og status for en virksomhed eller enkeltperson ved at analysere regnskaber og rapporter med henblik på at træffe velbegrundede forretningsmæssige eller finansielle beslutninger.

 • Markedsundersøgelse

  De processer, teknikker og formål, der er indeholdt i det første skridt til at udvikle markedsføringsstrategier såsom indsamling af oplysninger om kunder og definition af segmenter og mål.

 • Salgsstrategier

  Principper vedrørende kundeadfærd og målmarkeder med henblik på promovering og afsætning af et produkt eller en tjenesteydelse.

 • Virksomheders sociale ansvar

  Håndteringen eller styringen af forretningsprocesser på en ansvarlig og etisk måde, idet det økonomiske ansvar over for aktionærerne vægtes lige så højt som ansvaret over for miljømæssige og sociale interessenter.

 • økonomistyring

  Det økonomiske område, der vedrører den praktiske analyse af og redskaber til udpegning af økonomiske ressourcer. Det omfatter virksomheders struktur, investeringskilder og selskabsværdiforøgelse på grund af ledelsens beslutningstagning.

 • Finansielle produkter

  De forskellige typer instrumenter, der gælder for forvaltning af likviditet, der er tilgængelige på markedet, f.eks. aktier, obligationer, optioner eller fonde.

 • Markedsføringsprincipper

  Principper for styring af forholdet mellem forbrugere og varer eller tjenesteydelser med henblik på at øge salget og forbedre reklameteknikker.

 • årsregnskab

  Et sæt regnskaber, der afdækker en virksomheds økonomiske placering efter udløbet af en fastsat periode eller et regnskabsår. Årsregnskabet består af fem dele, som er opgørelsen af økonomisk placering, totalindkomstopgørelsen, egenkapitalen (SOCE), pengestrømsopgørelsen og noter.

 • Marketing management

  Den akademiske disciplin og funktion i en organisation, som fokuserer på markedsforskning, markedsudvikling og etablering af markedsføringskampagner for at øge bevidstheden om virksomhedens tjenester og produkter.

 • økonomi

  Økonomiske principper og praksisser, finansielle markeder og råvaremarkeder, bankvæsen og analyse af finansielle data.

Færdigheder

 • Koordinere handlingsplaner for markedsføring

  Administrere oversigten over markedsføringshandlinger, som f.eks. planlægning af markedsføring, intern finansiel tildeling af midler, reklamemateriale, gennemførelse, kontrol og kommunikationsindsats.

 • Rådgive om finansielle spørgsmål

  Konsultere, rådgive og foreslå løsninger med hensyn til finansiel forvaltning, såsom erhvervelse af nye aktiver, afholdelse af investeringer og metoder til skatteeffektivitet.

 • Overholde virksomhedsstandarder

  Lede og administrere i overensstemmelse med organisations adfærdskodeks.

 • Udarbejde markedsundersøgelsesrapporter

  Rapportere om resultaterne af markedsundersøgelser, hovedobservationer og resultater samt noter til analyse af oplysningerne.

 • Definere målbare markedsføringsmål

  Beskrive de målbare resultatindikatorer for markedsføringsplanen, f.eks. markedsandel, kundeværdi, mærkebevidsthed og salgsindtægter. Følge op på udviklingen af disse indikatorer under udarbejdelsen af markedsføringsplanen.

 • Håndhæve økonomiske politikker

  Læse, forstå og håndhæve virksomhedens overholdelse af de finansielle politikker med hensyn til alle organisationens finanspolitiske og regnskabsmæssige procedurer.

 • Planlægge sundheds- og sikkerhedsprocedurer

  Indføre procedurer for opretholdelse og forbedring af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

 • Analysere en virksomheds finansielle resultater

  Baseret på konti, registreringer, regnskaber og ekstern information på markedet, analysere selskabets resultater på det finansielle område for at identificere, hvilke forbedringstiltag der kunne øge overskuddet.

 • Udvikle produktpolitikker

  Udarbejde produktpolitikker centreret om kunder.

 • Udvikle produktdesign

  Omdanne markedskrav til produktdesign og produktudvikling.

 • Analysere tendenser på finansmarkedet

  Overvåge og udarbejde prognoser for et finansielt markeds udvikling i en bestemt retning over tid.

 • Arbejde for virksomhedsvækst

  Udvikle strategier og planer for at opnå en vedvarende virksomhedsvækst, hvad enten virksomheden er selvejet eller ejet af andre. Stræbe efter at udføre tiltag, der øger indtægter og positive cashflow.

 • Gennemføre markedsundersøgelser

  Indsamle, vurdere og præsentere data om målmarked og -kunder for at fremme strategisk udvikling og feasibility-undersøgelser. Identificere markedstendenser.

 • Planlægge produktstyring

  Forvalte planlægningen af procedurer, der har til formål at maksimere salgsmålene, f.eks. markedsprognoser, produktplacering og salgsplanlægning.

 • Udarbejde en finansiel plan

  Udarbejde en finansiel plan i overensstemmelse med finans- og kunderegler, herunder investorprofil, finansiel rådgivning samt forhandlings- og transaktionsplaner.

 • Udlede konklusioner af resultaterne af markedsundersøgelser

  Analysere, drage konklusioner og fremsætte vigtige bemærkninger fra markedsundersøgelser. Foreslå potentielle markeder, priser, målgrupper eller investeringer.

 • Samarbejde med ledere

  Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

Source: Sisyphus ODB