Profession bestyrer af butik der sælger væddemål

Bestyrere af butikker der sælger væddemål tilrettelægger og koordinerer en væddemålsbutiks aktiviteter. De fører tilsyn med den daglige drift og letter kommunikationen mellem personale og kunder. De udfører kassereropgaver, træner personale og stræber efter at forbedre rentabiliteten af deres forretning. De tager ansvaret for alle væddemålsaktiviteter og sikrer, at de relevante regler og vedtægter for væddemål følges.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Regnskab

  Dokumentation og behandling af data vedrørende finansielle aktiviteter.

 • Kundeservice

  Processer og principper i forhold til kunden, klienten, brugeren af tjenesteydelser og personlige tjenesteydelser; disse kan omfatte procedurer til at vurdere kundens eller tjenesteydelsesbrugerens tilfredshed.

 • Væddemål

  Forudsigelse af resultater og satsning af penge på resultatet. De fleste væddemål vedrører sport, men der kan indgås væddemål om enhver form for konkurrence.

 • Lovgivning om væddemål

  De officielle love, der regulerer eller forbyder væddemål.

Færdigheder

 • Forvalte driftsbudgetter

  Udarbejde, overvåge og tilpasse driftsbudgetterne sammen med den økonomiske/administrative leder/personalet i det kunstneriske institut/enhed/projekt.

 • Repræsentere organisationen

  Optræde som repræsentant for institutionen, virksomheden eller organisationen udadtil.

 • Udarbejde finansielle statistikker

  Gennemgå og analysere individuelle og virksomhedsspecifikke finansielle data med henblik på udarbejdelse af statistiske rapporter eller registreringer.

 • Opretholde god kundeservice

  Opretholde den bedst mulige kundeservice og sikre, at kundeservicen til enhver tid foregår på en professionel måde. Hjælpe kunder eller deltagere med at føle sig godt tilpas og støtte særlige behov.

 • Uddanne medarbejdere

  Lede og vejlede medarbejderne gennem en proces, hvor de undervises i de færdigheder, der er nødvendige for at varetage det potentielle job. Tilrettelægge aktiviteter, der sigter mod at indføre arbejde og systemer eller forbedre enkeltpersoners og gruppers præstationer i organisatoriske rammer.

 • Rådgive om betting

  Give besøgende nøjagtig rådgivning om væddemål. Informere besøgende om officielle love og begrænsninger vedrørende væddemål.

 • Varetage projektstyring

  Forvalte og planlægge forskellige ressourcer, f.eks. arbejdskraft, budget, frist, resultater og kvalitet, der er nødvendige for et specifikt projekt, og overvåge projektets fremskridt for at nå et bestemt mål inden for en fastsat tid og et fastsat budget.

 • Overholde virksomhedsstandarder

  Lede og administrere i overensstemmelse med organisations adfærdskodeks.

 • Registrere arbejdets forløb

  Føre fortegnelser over arbejdets forløb, herunder tid, fejl, driftsforstyrrelser osv.

 • Følge bettingstrategier

  Udvikle logiske strategier for væddemål for at øge fortjenesten og mindske tabene i forbindelse med spil og væddemål.

 • Administrere værdipapirer

  Administrere de værdipapirer, der ejes af selskabet eller organisationen, dvs. gældsbeviser, egenkapitalinstrumenter og afledte finansielle instrumenter, med det formål at opnå det højeste afkast heraf.

 • Måle kundefeedback

  Evaluere kundernes bemærkninger med henblik på at finde ud af, om kunderne er tilfredse eller utilfredse med produktet eller tjenesten.

 • Supervisere betting

  Føre tilsyn med væddemålsvirksomhed for at sikre, at driften foregår korrekt. Notere sig uregelmæssigheder og sikre, at alle væddemål gennemføres i overensstemmelse med love og husets regler.

 • Promovere virksomhed

  Altid forsøge at projicere virksomheden i det bedst mulige lys og yde lidt ekstra for at sikre både personale og kunder den bedst mulige oplevelse i klubben. At forklare og aktivt fremme alle klubaktiviteter til kunder.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Supervisere personale i en væddemålsbutik

  Observere, føre tilsyn med og planlægge de daglige opgaver, der varetages af medarbejdere i væddemålsbutikker.

 • Rekruttere medarbejdere

  Ansætte nye medarbejdere ved at afgrænse jobfunktionen, annoncere, gennemføre interview og udvælge medarbejdere i overensstemmelse med virksomhedens politik og lovgivning.

 • Fastsætte politikker for organisationen

  Deltage i tilrettelæggelsen af organisatoriske politikker, der omfatter spørgsmål som deltagerberettigelse, programkrav og programfordele for brugerne af tjenesterne.

 • Vise oplysninger om betting

  Svare på forespørgsler om væddemål og vise væddemålsinformation.

 • Genkende tegn på ludomani

  Genkende og reagere hensigtsmæssigt på tegn på ludomani, som f.eks. tvangstanker, irrationel adfærd og lån af penge.

 • Administrere rentabilitet

  Regelmæssigt gennemgå salg og resultatopnåelse.

 • Opnå salgsmål

  Nå de fastsatte salgsmål, målt i omsætning eller solgte enheder. Nå målet inden for en bestemt tidsramme, prioritere salg af produkter og tjenesteydelser i overensstemmelse hermed og planlægge på forhånd.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Supervisere dagligt informationsarbejde

  Direkte daglige drift af forskellige enheder. Koordinere programmer/projektaktiviteter for at sikre overholdelse af omkostninger og tid.

 • Planlægge rekreative faciliteter

  Planlægge brug af rekreative faciliteter.

 • Administrere rekreativ facilitet

  Forvalte den daglige drift af en kulturfacilitet. Organisere alle aktiviteter og koordinere de forskellige afdelinger i en kulturfacilitet. Udarbejde en handlingsplan og tilvejebringe de nødvendige midler.

 • Holde øje med kundeadfærd

  Føre tilsyn med, identificere og observere udviklingen i kundens behov og interesser.

 • Hjælpe kunder

  Yde støtte og rådgivning til kunder for at træffe købsbeslutninger ved at finde ud af deres behov, vælge passende service og produkter til dem og høfligt besvare spørgsmål om produkter og tjenesteydelser.

Source: Sisyphus ODB