Profession bestyrer af en boghandel

Bestyrere af boghandler er ansvarlige for aktiviteter og personale i denne specialforretning.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

  • Typer af litteraturgenrer

    De forskellige litterære genrer i litteraturhistorien, deres teknik, tone, indhold og længde.

  • Forlagsindustri

    Centrale interessenter i forlagsindustrien. Køb, markedsføring og distribution af aviser, bøger, blade og andre informative værker, herunder elektroniske medier.

  • Ansættelsesret

    Den lovgivning, som formidler forholdet mellem arbejdstagere og arbejdsgivere. Den vedrører arbejdstagernes rettigheder på arbejdspladsen, som er bindende i henhold til arbejdsaftalen.

  • Salgsaktiviteter

    Levering af varer, salg af varer og dermed forbundne finansielle aspekter. Levering af varer indebærer udvalg af varer, import og overførsel. Det finansielle aspekt omfatter behandling af købs- og salgsfakturaer, betalinger osv. Salget af varer indebærer korrekt præsentation og placering af varerne i butikken med hensyn til tilgængelighed, promovering og lyseksponering.

Færdigheder

  • Forhandle salgsaftaler

    Nå til enighed mellem kommercielle partnere med fokus på vilkår og betingelser, specifikationer, leveringstid, pris osv.

  • Sikre korrekt mærkning af varer

    Sikre, at varer mærkes med alle de nødvendige mærkningsoplysninger (f.eks. juridisk og teknisk information og information om farer osv.) vedrørende produktet. Sikre, at etiketterne er i overensstemmelse med lovkravene og overholder lovgivningen.

  • Maksimere omsætningen

    Forøge mulige salgsmængder og undgå tab i forbindelse med krydssalg, opsalg eller fremme af supplerende tjenester.

  • Administrere budgetter

    Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

  • Lede personale

    Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

  • Administrere forebyggelse af tyveri

    Arbejde med forebyggelse af tyveri og røveri, overvåge sikkerhedsovervågningsudstyr og håndhæve sikkerhedsprocedurer i nødvendigt omfang.

  • Forhandle købsbetingelser

    Forhandle vilkår såsom pris, mængde, kvalitet og leveringsbetingelser med sælgere og leverandører for at sikre de mest fordelagtige købsbetingelser.

  • Holde sig ajour med nye bogudgivelser

    Holde dig orienteret om nyligt offentliggjorte bogtitler og udgivelser fra nutidige forfattere.

  • Overholde organisations retningslinjer

    Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

  • Pleje forbindelser med kunder

    Opbygge et varigt og meningsfyldt forhold til kunderne for at sikre tilfredshed og loyalitet ved at yde præcis og venlig rådgivning og støtte, levere kvalitetsprodukter og -tjenester og ved at give information efter salget og levere eftersalgsservice.

  • Sørge for kundefokus

    Adfærd, der i alle tilfælde sætter kunderne i centrum af virksomheden.

  • Studere salgsniveauer for produkter

    Indsamle og analysere salgsniveauer for produkter og tjenesteydelser med henblik på at anvende disse oplysninger til at fastsætte de mængder, der skal produceres i de følgende batches, kundefeedback, pristendenser og salgsmetodernes effektivitet.

  • Administrere indkøbsaktiviteter

    Bestille tjenesteydelser, udstyr, varer eller ingredienser, sammenligne omkostninger og kontrollere kvaliteten for at sikre et optimalt afkast for virksomheden.

  • Måle kundefeedback

    Evaluere kundernes bemærkninger med henblik på at finde ud af, om kunderne er tilfredse eller utilfredse med produktet eller tjenesten.

  • Overvåge levering af serviceydelser

    Sikre, at alle ansatte leverer fremragende kundeservice i overensstemmelse med virksomhedens politik.

  • Supervisere vareudstillinger

    Arbejde tæt sammen med personalet om visuel præsentation for at afgøre, hvordan varer skal udstilles, for at maksimere kundernes interesse og produktsalget.

  • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner

    Kommunikation og samarbejde om levering af undervisningsmateriale (f.eks. bøger) til uddannelsesinstitutioner.

  • Bestille varer

    Bestille produkter fra relevante leverandører for at få adgang til at købe nemme og billige.

  • Rekruttere medarbejdere

    Ansætte nye medarbejdere ved at afgrænse jobfunktionen, annoncere, gennemføre interview og udvælge medarbejdere i overensstemmelse med virksomhedens politik og lovgivning.

  • Indhente relevante tilladelser

    Overholde specifikke lovbestemmelser f.eks. installere de nødvendige systemer og tilvejebringe den nødvendige dokumentation med henblik på at opnå den relevante licens.

  • Fastlægge prisstrategier

    Anvende metoder til fastsættelse af produkternes værdi under hensyntagen til markedsvilkår, konkurrenters aktioner, inputomkostninger, med mere.

  • Kommunikere og samarbejde med kolleger

    Samarbejde med andre kolleger for at sikre en fælles forståelse af arbejdsrelaterede anliggender og nå til enighed om de kompromiser, som det kan være nødvendigt at indgå mellem parter. Forhandle kompromiser mellem parter for at sikre, at arbejdet generelt fungerer effektivt med hensyn til at nå målene.

  • Føre tilsyn med kampagnesalgspriser

    Sikre, at salgspriser og salgsfremstød videregives gennem registret, som de skal.

  • Anvende sundheds- og sikkerhedsstandarder

    Overholde de standarder for hygiejne og sikkerhed, der er fastsat af de respektive myndigheder.

  • Samarbejde med forlag

    Etablere samarbejde med forlagsvirksomheder og deres salgsrepræsentanter.

  • Sørge for efterlevelse af forskrifter vedrørende indkøb og aftaler

    Gennemføre og overvåge virksomhedens aktiviteter i overensstemmelse med lovgivningen om kontraktindgåelse og indkøb.

  • Fastlægge salgsmål

    Fastsætte salgsmål og målsætninger, som skal nås af et salgsteam inden for en periode, f.eks. målbeløbet for salg samt nye kunder.

  • Bruge forskellige kommunikationskanaler

    Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

  • Annoncere nye bogudgivelser

    Designe foldere, plakater og brochurer til at annoncere nye bogudgivelser; udstille reklamemateriale i butik.

  • Pleje forbindelser med leverandører

    Opbygge et varigt og meningsfyldt forhold til leverandører og tjenesteydere med henblik på at etablere et positivt, profitabelt og varigt samarbejde og forhandlinger om kontrakter.

Source: Sisyphus ODB