Profession bestyrer af kasino

Bestyrere af kasinoer tilrettelægger og koordinerer aktiviteter i en spillefacilitet. De fører tilsyn med den daglige drift og letter kommunikationen mellem personale og kunder. De leder og uddanner personalet og bestræber sig på at forbedre rentabiliteten af deres virksomhed. De tager ansvaret for alle spilleaktiviteter og sikrer, at de relevante spilleregler og -forskrifter følges.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Virksomheders sociale ansvar

  Håndteringen eller styringen af forretningsprocesser på en ansvarlig og etisk måde, idet det økonomiske ansvar over for aktionærerne vægtes lige så højt som ansvaret over for miljømæssige og sociale interessenter.

Færdigheder

 • Følge en adfærdskodeks for spil

  Følge de bestemmelser og etiske regler, der anvendes i spil, væddemål og hasardspil. Have øje for, at spillerne er underholdt.

 • Forhindre hvidvaskning af penge i forbindelse med spil

  Tage skridt til at forhindre misbrug af kasinoet for at undgå beskatning eller sløre midlernes oprindelse.

 • Administrere forsyninger

  Overvåge og kontrollere strømmen af forsyninger, der omfatter køb, oplagring og transport af den nødvendige kvalitet af råvarerne samt lageropgørelser af igangværende arbejde. Administrere forsyningskædens aktiviteter og synkronisere udbuddet med produktionsefterspørgsel og kunde.

 • Overholde virksomhedsstandarder

  Lede og administrere i overensstemmelse med organisations adfærdskodeks.

 • Supervisere spil

  Cirkulere mellem spilleborde og overvåge spillene for at sikre, at de forløber korrekt. Konstatere uregelmæssigheder og mangler og sikre, at kortgiverne følger husreglerne, og at spillerne ikke snyder.

 • Analysere spilledata

  Analysere relevante datapunkter, der er indsamlet i forbindelse med spil-, væddemåls- eller lotteriaktiviteter. Behandle dataene med henblik på at opnå konklusioner, der er nyttige for en effektiv gennemførelse af væddemålet eller lotteriet.

 • Supervisere personalets arbejde på forskellige skiftehold

  Føre tilsyn med de aktiviteter, der udføres af de medarbejdere, som arbejder i skiftehold, for at sikre kontinuerlige operationer.

 • Fastlægge daglige prioriteter

  Fastlægge daglige prioriteter for personale; håndtere en arbejdsmængde med flere opgaver effektivt.

 • Følge bettingstrategier

  Udvikle logiske strategier for væddemål for at øge fortjenesten og mindske tabene i forbindelse med spil og væddemål.

 • Identificere indikatorer for ludomani

  Anerkende og reagere på passende vis på tegn på ludomani, f.eks. besættelse, unormal vedholdenhed trods voksende tab, irrationel adfærd og lån af penge.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Måle kundefeedback

  Evaluere kundernes bemærkninger med henblik på at finde ud af, om kunderne er tilfredse eller utilfredse med produktet eller tjenesten.

 • Samarbejde med lokale myndigheder

  Varetage kontakten til og udvekslingen af oplysninger med regionale eller lokale myndigheder.

 • Repræsentere organisationen

  Optræde som repræsentant for institutionen, virksomheden eller organisationen udadtil.

 • Uddanne medarbejdere

  Lede og vejlede medarbejderne gennem en proces, hvor de undervises i de færdigheder, der er nødvendige for at varetage det potentielle job. Tilrettelægge aktiviteter, der sigter mod at indføre arbejde og systemer eller forbedre enkeltpersoners og gruppers præstationer i organisatoriske rammer.

 • Vise oplysninger om betting

  Svare på forespørgsler om væddemål og vise væddemålsinformation.

 • Forvalte driftsbudgetter

  Udarbejde, overvåge og tilpasse driftsbudgetterne sammen med den økonomiske/administrative leder/personalet i det kunstneriske institut/enhed/projekt.

 • Holde øje med kundeadfærd

  Føre tilsyn med, identificere og observere udviklingen i kundens behov og interesser.

 • Supervisere dagligt informationsarbejde

  Direkte daglige drift af forskellige enheder. Koordinere programmer/projektaktiviteter for at sikre overholdelse af omkostninger og tid.

 • Rekruttere medarbejdere

  Ansætte nye medarbejdere ved at afgrænse jobfunktionen, annoncere, gennemføre interview og udvælge medarbejdere i overensstemmelse med virksomhedens politik og lovgivning.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Varetage projektstyring

  Forvalte og planlægge forskellige ressourcer, f.eks. arbejdskraft, budget, frist, resultater og kvalitet, der er nødvendige for et specifikt projekt, og overvåge projektets fremskridt for at nå et bestemt mål inden for en fastsat tid og et fastsat budget.

 • Hjælpe kunder

  Yde støtte og rådgivning til kunder for at træffe købsbeslutninger ved at finde ud af deres behov, vælge passende service og produkter til dem og høfligt besvare spørgsmål om produkter og tjenesteydelser.

 • Rådgive om betting

  Give besøgende nøjagtig rådgivning om væddemål. Informere besøgende om officielle love og begrænsninger vedrørende væddemål.

 • Opretholde god kundeservice

  Opretholde den bedst mulige kundeservice og sikre, at kundeservicen til enhver tid foregår på en professionel måde. Hjælpe kunder eller deltagere med at føle sig godt tilpas og støtte særlige behov.

 • Fastsætte politikker for organisationen

  Deltage i tilrettelæggelsen af organisatoriske politikker, der omfatter spørgsmål som deltagerberettigelse, programkrav og programfordele for brugerne af tjenesterne.

Source: Sisyphus ODB