Profession bibliotekschef

Bibliotekschefer fører tilsyn med den korrekte brug af biblioteksudstyr og -artikler. De forvalter et biblioteks tjenesteydelser og driften af afdelingerne i et bibliotek. Bibliotekscheferne sørger også for uddannelse af nye medarbejdere og forvalter bibliotekets budget.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Relaterede professioner bibliotek

 • Arkivar
 • Bibliotekar
 • Bibliotekarassistent
 • Bibliotekstekniker
 • Dokumentalist

Viden

 • Forvaltning af samlinger

  Processen med ressourcevurdering, udvælgelse og planlægning af livscyklus med henblik på at skabe og fremme en sammenhængende samling i overensstemmelse med brugernes eller kundernes behov. Have en forståelse af pligtaflevering ved langsigtet adgang til publikationer.

 • Projektstyring

  Have et kendskab til projektstyring og de aktiviteter, der omfatter dette område. Have viden om de variabler, der indgår i projektstyringen, såsom tid, ressourcer, krav, frister og reaktion på uventede hændelser.

 • Typer af litteraturgenrer

  De forskellige litterære genrer i litteraturhistorien, deres teknik, tone, indhold og længde.

 • Litteratur

  Kunstnerisk skrivning, der er karakteriseret ved skønhed, udtryksform og at være universelt intellektuelt og følelsesmæssigt attraktivt.

Færdigheder

 • Samarbejde med bibliotekskolleger

  Kommunikere med kolleger og samarbejdspartnere; tage beslutninger om samlingen og fastlægge nuværende og fremtidige bibliotekstjenester at tilbyde.

 • Supervisere arbejde

  Lede og føre tilsyn med det underordnede personales daglige aktiviteter.

 • Kommunikere og samarbejde med kolleger

  Samarbejde med andre kolleger for at sikre en fælles forståelse af arbejdsrelaterede anliggender og nå til enighed om de kompromiser, som det kan være nødvendigt at indgå mellem parter. Forhandle kompromiser mellem parter for at sikre, at arbejdet generelt fungerer effektivt med hensyn til at nå målene.

 • Ansætte nyt personale

  Ansætte nyt personale til en virksomhed eller organisation lønningsbogholderi via et forberedt sæt procedurer. Træffe afgørelser om personale og direkte udvælgelse af medarbejdere.

 • Supervisere dagligt biblioteksarbejde

  Supervisere dagligt biblioteksarbejde og -operationer. Budgetlægning, planlægning og personaleaktiviteter som f.eks. ansættelse, oplæring, planlægning og evaluering af resultater.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Give information om bibliotek

  Forklare anvendelsen af bibliotekstjenester, -ressourcer og -udstyr; give information om skik og brug på et bibliotek.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Forhandle bibliotekskontrakter

  Forhandle kontrakter om bibliotekstjenester, -materialer, -vedligeholdelse og -udstyr.

 • Koordinere driftsaktiviteter

  Synkronisere driftspersonellets aktiviteter og ansvarsområder for at sikre, at en organisations ressourcer anvendes mest effektivt med henblik på at nå de fastsatte mål.

 • Uddanne medarbejdere

  Lede og vejlede medarbejderne gennem en proces, hvor de undervises i de færdigheder, der er nødvendige for at varetage det potentielle job. Tilrettelægge aktiviteter, der sigter mod at indføre arbejde og systemer eller forbedre enkeltpersoners og gruppers præstationer i organisatoriske rammer.

 • Bygge nye bibliotekselementer

  Evaluere nye biblioteksprodukter og -tjenester, forhandle kontrakter og udføre bestillinger.

 • Forvalte digitale biblioteker

  Med henblik på permanent adgang at indsamle, forvalte og bevare digitalt indhold og tilbyde specifikke brugergrupper specialiserede søge- og hentefunktioner.

Source: Sisyphus ODB