Profession brand- og redningschef

Brand- og redningschefer overvåger brandvæsenets aktivitet og sørger for, at de leverede tjenester er effektive, og at det nødvendige udstyr står til rådighed. De udvikler og forvalter virksomhedspolitikker under iagttagelse af lovgivningen på området. Brand- og redningschefer udfører sikkerhedsinspektioner og fremmer undervisning i brandforebyggelse.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Brandsikkerhedsforskrifter

  De retsregler, der skal anvendes ved brandsikkerhed og brandforebyggelse i et anlæg.

 • Brandforebyggelsesprocedurer

  Bestemmelserne om forebyggelse af brand og eksplosion og om udstyr, systemer og metoder.

 • Regeringspolitik

  Regeringens politiske aktiviteter, planer og intentioner for en lovgivningsmæssig forsamling med henblik på konkrete formål.

 • Bygningsreglementer

  Det sæt retningslinjer, der fastlægger minimumsstandarder for bygninger og andre konstruktioner for at beskytte den offentlige sundhed og sikkerhed.

 • Personaleforvaltning

  De metoder og procedurer, der indgår i ansættelsen og udviklingen af medarbejdere med henblik på at sikre værdi for virksomheden samt personalebehov, fordele, konfliktløsning og sikring af et positivt virksomhedsklima.

Færdigheder

 • Sikre, at udstyr er tilgængeligt

  Sikre, at det nødvendige udstyr leveres og er klar til brug, før procedurer påbegyndes.

 • Håndtere alvorlige hændelser

  Tage øjeblikkelige skridt til at reagere på alvorlige hændelser, der påvirker enkeltpersoners sikkerhed på private eller offentlige steder, såsom trafikulykker.

 • Undervise offentligheden i brandsikkerhed

  Udvikle og gennemføre uddannelses- og reklameplaner til oplysning af offentligheden om brandforebyggelsesviden og -metoder, brandsikkerhed, såsom evnen til at identificere farer og brug af brandsikkerhedsudstyr, og øge bevidstheden om brandforebyggelsesspørgsmål.

 • Udføre risikoanalyser

  Identificere og vurdere faktorer, der kan bringe et projekts succes i fare eller true organisationens funktion. Gennemføre procedurer for at undgå eller minimere deres virkninger.

 • Give offentlige præsentationer

  Tale offentligt og interagere med de tilstedeværende. Udarbejde meddelelser, planer, diagrammer og andre oplysninger til støtte for præsentationen.

 • Vedligeholde brandalarmsystemer

  Overvåge brandalarmsystemet i bygningen og vedligeholde nødbelysningen og røgdetektorerne ved regelmæssig afprøvning.

 • Formidle sundheds- og sikkerhedstiltag

  Informere om gældende regler, retningslinjer og foranstaltninger for at undgå ulykker og farer på arbejdspladsen.

 • Inspicere brandudstyr

  Foretage eftersyn af brandudstyr, f.eks. brandslukkere, sprinkleranlæg og brandbilssystemer, for at sikre, at udstyret er funktionsdygtigt, og for at vurdere dets fejl.

 • Foretage brandinspektioner

  Gennemføre inspektioner i bygninger og på lokaliteter for at vurdere deres brandforebyggelses- og sikkerhedsudstyr, evakueringsstrategier og relaterede strategier og sikre overholdelse af sikkerhedsreglerne.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

Source: Sisyphus ODB