Profession brandchef

Brandchefer fører tilsyn med brandvæsenet. De koordinerer afdelingens arbejde og fører tilsyn med og leder brand- og redningspersonalet under brandslukningsaktiviteter og redningsaktioner med henblik på at sikre personalets sikkerhed og begrænsning af risici. De udfører administrative opgaver for at sikre føringen af journaler og implementerer politikker for at forbedre afdelingens drift.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Akutindsats

  Procedurer til præhospitalspleje i forbindelse med medicinske nødsituationer, såsom førstehjælp, genoplivning, juridiske og etiske spørgsmål, patientvurdering, traumatiske nødsituationer.

 • Brandforebyggelsesprocedurer

  Bestemmelserne om forebyggelse af brand og eksplosion og om udstyr, systemer og metoder.

 • Brandsikkerhedsforskrifter

  De retsregler, der skal anvendes ved brandsikkerhed og brandforebyggelse i et anlæg.

 • Brandbekæmpelsessystemer

  Enheder og systemer, der bruges til at slukke brande, samt brandenes klasser og kemi.

 • Lovgivning om pyrotekniske artikler

  Lovgivningen om pyroteknik og pyrotekniske materialer.

Færdigheder

 • Bruge forskellige typer brandslukkere

  Forstå og anvende forskellige metoder til brandslukning og forskellige typer og klasser af brandslukningsudstyr.

 • Arbejde som et team i et farligt miljø

  Samarbejde med andre i et farligt, undertiden larmende, miljø, såsom en bygning i brand eller en metalsmedningsfacilitet, for at opnå en højere grad af effektivitet, samtidig med at der tages højde for medarbejdernes sikkerhed.

 • Håndtere akutpleje

  Håndtere situationer, hvor beslutningstagning under tidspres er afgørende for at redde liv.

 • Håndtere alvorlige hændelser

  Tage øjeblikkelige skridt til at reagere på alvorlige hændelser, der påvirker enkeltpersoners sikkerhed på private eller offentlige steder, såsom trafikulykker.

 • Slukke brand

  Vælg de relevante stoffer og metoder til at slukke brande afhængigt af deres størrelse, såsom vand og forskellige kemiske agenter. Bruge åndedrætsværn.

 • Lede et team

  Lede, føre tilsyn med og motivere en gruppe mennesker med henblik på at opfylde de forventede resultater inden for en given tidsfrist og med de forventede ressourcer.

 • Uddelegere aktiviteter

  Uddelegere aktiviteter og opgaver til andre efter evne, niveau af forberedelse, kompetence og juridisk rækkevidde. Sørge for, at folk forstår, hvad de skal gøre, og hvornår de skal gøre det.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Bruge geografiske informationssystemer

  Arbejde med computerdatasystemer såsom geografiske informationssystemer (GIS).

 • Sikre den offentlige sikkerhed

  Implementere de relevante procedurer og strategier og gøre brug af korrekt udstyr til fremme af lokale eller nationale sikkerhedstjenester til beskyttelse af data, personer, institutioner og ejendom.

Source: Sisyphus ODB