Profession business service manager

Business service managers er ansvarlige for levering af professionelle tjenester til virksomheder. De tilrettelægger leveringen af tjenesteydelser, der er skræddersyet til kundens behov, og er forbindelsesled til kunderne for at aftale de kontraktlige forpligtelser for begge parter.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Strategisk planlægning

  Elementer, der definerer grundlaget og kernen i en organisation, såsom dens mission, vision, værdier og mål.

 • Kontoradministration

  Papirarbejdet i forbindelse med administrative områder af et kontormiljø. Aktiviteterne eller processerne kan omfatte finansiel planlægning, journalføring og fakturering samt styring af en organisations almindelige logistik.

Færdigheder

 • Træffe strategiske forretningsbeslutninger

  Analysere oplysninger om virksomheder og rådføre sig med direktører med henblik på beslutningstagning inden for en række forskellige aspekter af betydning for en virksomheds fremtidsudsigter, produktivitet og bæredygtige drift. Overveje muligheder og alternativer med hensyn til en udfordring og træffe fornuftige, rationelle beslutninger på grundlag af analyser og erfaringer.

 • Sørge for efterlevelse af forskrifter vedrørende indkøb og aftaler

  Gennemføre og overvåge virksomhedens aktiviteter i overensstemmelse med lovgivningen om kontraktindgåelse og indkøb.

 • Føre personlige fortegnelser

  Arkivere og organisere egne administrative dokumenter af alle slags.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Sørge for administration af kontrakter

  Holde kontrakter ajour og organisere dem efter et klassifikationssystem med henblik på fremtidig konsultation.

 • Implementere strategisk ledelse

  Implementere en strategi for udvikling og omdannelse af selskabet. Strategisk ledelse omfatter udformning og gennemførelse af et selskabs vigtigste formål og initiativer udført af den øverste ledelse på vegne af ejerne på grundlag af overvejelser om de disponible ressourcer og en vurdering af de interne og eksterne miljøer, som organisationen opererer i.

 • Sørge for professionel administration

  Arkivere og organisere professionelle administrationsdokumenter alsidigt, opbevare kundeoplysninger, udfylde blanketter eller logbøger og udarbejde dokumenter om et virksomhedsanliggender.

 • Identificere de nødvendige menneskelige ressourcer

  Fastslå, hvor mange medarbejdere der skal til for at gennemføre et projekt og få tildelt dem i skabelses-, produktions-, kommunikations- eller administrationsteam.

 • Identificere finansielle ressourcer

  Anslå administrations- og kommunikationsudgifter, kunstnergebyrer i henhold til gældende aftaler, lejeomkostninger og produktionsomkostninger.

 • Planlægge arbejde efter modtagne ordrer

  Planlægge opgaver på grundlag af modtagne ordrer; forudse de samlede ressourcer, der er nødvendige for at fuldføre arbejdet, og tildele dem tilsvarende. Vurdere den nødvendige arbejdstid, de udstyrsdele og den arbejdsstyrke, der er behov for, under hensyntagen til de disponible ressourcer.

 • Udvikle forretningsplaner

  Planlægge, skrive og samarbejde i forbindelse med gennemførelsen af forretningsplaner. Medtage og forudse markedsstrategien, virksomhedernes konkurrenceanalyse, udformningen og udviklingen af planen, aktiviteterne og ledelsesaspekterne samt den økonomiske prognose for forretningsplanen.

 • Forvalte administrative systemer

  Sikre, at de administrative systemer, processer og databaser er effektive og velforvaltede og giver et solidt grundlag for samarbejde med den administrative medarbejder/personalet/fagfolkene.

 • Indgå forretningsaftaler

  Forhandle, revidere og underskrive handelsdokumenter og forretningspapirer, f.eks. kontrakter, forretningsaftaler, skøder, indkøb og testamenter samt veksler.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Konsultere forretningskunder

  Kommunikere med kunder i en virksomhed eller et virksomhedsprojekt med henblik på at introducere nye idéer, få feedback og finde løsninger på problemer.

 • Implementere strategisk planlægning

  Træffe foranstaltninger vedrørende de mål og procedurer, der er fastlagt på strategisk plan med henblik på at mobilisere ressourcer og forfølge de fastlagte strategier.

 • Identificere klienters behov

  Identificere de områder, hvor kunden kan have behov for støtte, og undersøge muligheder for at opfylde disse behov.

Source: Sisyphus ODB