Profession campingpladsbestyrer

Campingpladsbestyrere planlægger, styrer eller koordinerer alle campingpladsfaciliteter og leder de ansatte.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lokal turistindustri

  Karakteristikaene ved lokale seværdigheder og begivenheder, overnatningsfaciliteter, barer og restauranter samt fritidsaktiviteter.

Færdigheder

 • Udvikle strategier for adgangsforhold

  Udarbejde strategier for en virksomhed for at sikre optimal adgang for alle kunder.

 • Administrere beholdningen af campingartikler

  Føre tilsyn med beholdningen af campingudstyr og forsyninger og sørge for vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af udstyr, hvis det er nødvendigt.

 • Anvende salgsstrategier

  Gennemføre planen for at opnå en konkurrencemæssig fordel på markedet ved at placere virksomhedens varemærke eller produkt og sætte det rette publikum som mål for salg af dette mærke eller produkt.

 • Vedligeholde campingfaciliteter

  Passe campingpladser eller områder til rekreative formål, herunder vedligeholdelse og valg af offentlig forsyning.

 • Sikre samarbejde på tværs af afdelinger

  Sikre kommunikation og samarbejde med alle enheder og hold i en given organisation i overensstemmelse med virksomhedens strategi.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Overholde lovgivning om fødevaresundhed, -sikkerhed og -hygiejne samt anden relevant lovgivning

  Overholde optimal fødevaresikkerhed og hygiejne under klargøring, fremstilling, forarbejdning, opbevaring, distribution og levering af fødevarer.

 • Behandle klager fra kunder

  Administrere klager og negativ feedback fra kunder for at tage hånd om problemer og i givet fald hurtigt afhjælpe situationen, så kunden bliver tilfreds.

 • Supervisere underholdningsaktiviteter for gæster

  Føre tilsyn med lejrprogrammer og -aktiviteter som f.eks. spil, sportsbegivenheder og underholdningsarrangementer.

 • Implementere markedsføringsstrategier

  Implementere strategier, der sigter mod at fremme et bestemt produkt eller en bestemt tjenesteydelse, ved at anvende de udviklede markedsføringsstrategier.

 • Rekruttere medarbejdere

  Ansætte nye medarbejdere ved at afgrænse jobfunktionen, annoncere, gennemføre interview og udvælge medarbejdere i overensstemmelse med virksomhedens politik og lovgivning.

 • Sikre overholdelse af sundheds- sikkerheds- og hygiejnestandarder

  Overvåge alt personale og alle processer, der er nødvendige for at overholde sundheds-, sikkerheds- og hygiejnestandarder. Kommunikere og støtte tilpasningen af disse krav til virksomhedens sundheds- og sikkerhedsprogrammer.

 • Administrere vedligeholdelsesopgaver

  Føre tilsyn med vedligeholdelsesaktiviteter, sikre, at personalet følger procedurer og sikre rutinemæssige og regelmæssige renoverings- og vedligeholdelsesaktiviteter.

 • Administrere serviceydelser til gæster

  Overvåge gæsteservicen for at sikre, at kunderne har en positiv oplevelse.

 • Planlægge skiftehold

  Planlægge personales arbejdstid og skift i henhold til virksomhedens behov.

 • Overvåge arbejde i forbindelse med særlige arrangementer

  Føre tilsyn med aktiviteter under særlige arrangementer under hensyntagen til specifikke mål, program, tidsplan, dagsorden, kulturelle begrænsninger, kontoregler og lovgivning.

 • Supervisere drift af campingplads

  Føre tilsyn med den daglige drift af en campingplads med angivelse af udrejser og ankomster, rengøring af vaskefaciliteter og tilvejebringelse af fødevarer, drikkevarer eller underholdning.

 • Stå for indkøb af hotelprodukter

  Tilvejebringe varer eller tjenesteydelser fra en ekstern kilde.

 • Administrere inspektioner af udstyr

  Overvåge formelle og officielle bedømmelser og prøver for regelmæssigt at teste og inspicere ejendom og udstyr.

 • Planlægge målsætninger på mellemlang til lang sigt

  Planlægge langsigtede mål og umiddelbare mål på kort sigt ved hjælp af effektive planlægnings- og forsoningsprocesser på mellemlang sigt.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Styre målsætninger på mellemlang sigt

  Føre tilsyn på mellemlang sigt med budgetoverslag og afstemning hvert kvartal.

 • Administrere receptionsopgaver

  Overvåge den daglige planlægning af mødereservationer efter kvalitetsstandarder og løse særlige situationer i forbindelse med receptionsopgaver.

Source: Sisyphus ODB