Profession chef for IKT-leverandørrelationer

Chefer for IKT-leverandørrelationer opretter og opretholder positive forretningsforbindelser mellem interessenter (eksterne eller interne) ved at implementere aktiviteter, der er i overensstemmelse med organisatoriske processer. De forvalter også outsourcing-processen for organisationens IKT-afdeling og kommunikationskæden.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Styring af forsyningskæden

  Strømmen af varer i forsyningskæden, transport og lagring af råmaterialer, procesintern oversigt og færdigvarer fra oprindelsessted til forbrugsstedet.

 • Crowdsourcing-strategi

  Planlægning på højt plan med henblik på at styre og optimere forretningsprocesser, idéer eller indhold ved at samle bidrag fra en stor gruppe af mennesker, herunder onlinegrupper.

 • Elektronisk kommunikation

  Datakommunikation ved hjælp af digitale hjælpemidler såsom computer, telefon eller e-mail.

 • Insourcingstrategi

  Planlægning på højt plan til styring og optimering af forretningsprocesser internt, sædvanligvis med henblik på at opretholde kontrollen med vigtige aspekter af arbejdet.

 • IKT-salgsmetoder

  Den praksis, der anvendes i IKT-sektoren til at promovere og sælge varer, tjenesteydelser eller applikationer, såsom SPIN-salg, Conceptual-salg- og SNAP-salg.

 • IKT-marked

  Processerne, interessenterne og dynamikken i forsyningskæden for varer og serviceydelser på IKT-markedet.

 • Aftalelov

  De retlige principper, der gælder for skriftlige aftaler mellem parter vedrørende udveksling af varer eller tjenesteydelser, herunder kontraktlige forpligtelser og opsigelse.

 • Outsourcingstrategi

  Planlægning på højt plan med henblik på at administrere og optimere udbyderes eksterne tjenester for at gennemføre forretningsprocesser.

Færdigheder

 • Udstede købsordrer

  Udarbejde og revidere de dokumenter, der er nødvendige for at give tilladelse til forsendelse af et produkt fra leverandøren til en bestemt pris og inden for specifikke vilkår.

 • Analysere forsyningskædestrategier

  Undersøge en organisations planlægningsoplysninger om produktionen, deres forventede output, kvalitet, mængde, omkostninger, tid og krav til arbejdskraft. Fremsætte forslag med henblik på at forbedre produkter, kvaliteten af tjenesterne og reducere omkostningerne.

 • Analysere tendenser i forsyningskæden

  Analysere og opstille prognoser om tendenser og udvikling inden for forsyningskædeoperationer i forbindelse med teknologi, effektivitetssystemer, typer af produkter sendt, og logistiske krav til forsendelser for at forblive på forkant af forsyningskædemetoderne.

 • Spore pristendenser

  Overvåge udviklingen i og dynamikken i produktpriserne på lang sigt, identificere og forudsige prisudviklingen og identificere de tilbagevendende tendenser.

 • Udpege leverandører

  Bestemme potentielle leverandører til yderligere forhandling. Tage hensyn til aspekter såsom produktkvalitet, bæredygtighed, lokal sourcing, sæsonafhængighed og dækning af området. Evaluere sandsynligheden for at opnå fordelagtige kontrakter og aftaler med dem.

 • Administrere kontrakter

  Forhandle en kontrakts vilkår, betingelser, omkostninger og andre specifikationer, samtidig med at det sikres, at de opfylder de retlige krav og er retsgyldige. Føre tilsyn med gennemførelsen af kontrakten, blive enige om og dokumentere eventuelle ændringer.

 • Koordinere indkøbsaktiviteter

  Koordinere og administrere indkøb og lejeprocedurer, herunder indkøb, leje, planlægning, sporing og rapportering på en omkostningseffektiv måde på organisatorisk plan.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Pleje forbindelser med leverandører

  Opbygge et varigt og meningsfyldt forhold til leverandører og tjenesteydere med henblik på at etablere et positivt, profitabelt og varigt samarbejde og forhandlinger om kontrakter.

 • Pleje forbindelser med kunder

  Opbygge et varigt og meningsfyldt forhold til kunderne for at sikre tilfredshed og loyalitet ved at yde præcis og venlig rådgivning og støtte, levere kvalitetsprodukter og -tjenester og ved at give information efter salget og levere eftersalgsservice.

 • Udarbejde dokumentation for indkøb

  Udarbejde dokumentation og filer vedrørende køb af produkter.

Source: Sisyphus ODB