Profession chef for luftfartskommunikation og frekvenskoordinering

Chefer for luftfartskommunikation og frekvenskoordinering har ansvaret for aktiviteter og projekter, der har til formål at muliggøre en passende kommunikationsinfrastruktur, der støtter udvekslingen af oplysninger mellem luftrumsbrugere.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Administrere data

  Administrere alle typer dataressourcer gennem deres livscyklus ved at foretage dataprofilering, parsing, standardisering, identitetsopløsning, rensning, udvidelse og revision. Sikre, at dataene er egnede til formålet, ved hjælp af specialiserede IKT-værktøjer til at opfylde datakvalitetskriterierne.

 • Arbejde i et luftfartsteam

  Arbejde trygt i en gruppe inden for almen lufttrafik, hvor hver enkelt person opererer inden for sit eget ansvarsområde for at nå et fælles mål, såsom god forbrugerinteraktion, luftfartssikkerhed og vedligeholdelse af luftfartøjer.

 • Have computerfærdigheder

  Udnytte computere, IT-udstyr og moderne teknologi på en effektiv måde.

 • Sørge for effektiv kommunikation i forbindelse med lufttrafiktjenester

  Sikre gennemførelse af effektiv udveksling af kommunikation i forbindelse med lufttrafiktjenester (ATS), der omfatter lufthavnstrafikområder. Følge procedurerne i netværket.

 • Følge lufthavnssikkerhedsprocedurer

  Overholde procedurer, politikker og lovgivning vedrørende lufthavnssikkerhed for at sikre et sikkert arbejdsmiljø for alle arbejdstagere og sikre passagerernes sikkerhed.

 • Betjene radioudstyr

  Opsætte og betjene radioenheder og tilbehør som f.eks. udsendelseskonsoller, forstærkere og mikrofoner. Forstå radiooperatørens sprog og, når det er nødvendigt, give instruktion i korrekt håndtering af radioudstyr.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Administrere datakommunikationsnet inden for luftfart

  Administrere udvekslingen af digitale data mellem flyveledere og piloter for at muliggøre effektiv luftfart, f.eks. flyvevejsbaseret routing og optimerede landingsprofiler. Støtte flyvesikkerhedskommando-, -kontrol- og -informationstjenester ved at levere dataforbindelser. Levere automatisk generering, transmission og routing af kommunikation på jorden.

 • Koordinere tekniske standarder for global interoperabilitet

  Sikre samarbejde mellem forskellige interessenter for at opnå standardisering af de tekniske og operationelle aspekter af overvågningssystemer.

 • Anvende frekvensstyring

  Udvikle og forvalte flere kommunikationskanaler med henblik på at producere ekstra kapacitet på VHF-KOM-båndet.

 • Udvikle dataforbindelsestjenester til navigation

  Udvikle og gennemføre datalink-tjenester og satellitteknologi til luft-jord kommunikationsoperationer.

 • Overvåge kommunikationskanalers ydeevne

  Søge efter mulige fejl. Foretage visuel kontrol. Analysere systemindikatorer og bruge diagnostisk udstyr.

 • Tænke analytisk

  Fremlægge tanker og overvejelser med henblik på at identificere styrker og svagheder ved alternative løsninger, konklusioner eller problemer.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Anvende tekniske kommunikationsfærdigheder

  Forklare de tekniske detaljer for ikke-tekniske kunder, interessenter eller andre interesserede parter på en klar og koncis måde.

Source: Sisyphus ODB