Profession chef for metallurgisk produktion

Chefer for metallurgisk produktion koordinerer og implementerer kort- og mellemlangsigtede metallurgi- eller stålfremstillingsproduktionsplaner og koordinerer støtten til og udviklingen og forbedringen af stålfremstillingsprocesser og vedligeholdelses- og teknikafdelingernes pålidelighedstiltag. De er også partnere i igangværende oprydningsinitiativer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Omkostningsstyring

  Planlægningen, overvågningen og tilpasningen af en virksomheds udgifter og indtægter med henblik på at opnå omkostningseffektivitet og kapacitet.

 • Typer af metalfremstillingsprocesser

  Metalprocesser, der er forbundet med de forskellige metaltyper, såsom støbeprocesser, varmebehandling, reparation og andre metalfremstillingsprocesser.

 • Lovmæssige krav til IKT-produkter

  De internationale bestemmelser vedrørende udvikling og anvendelse af IKT-produkter.

 • Systematiske udviklingsprocesser

  Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

Færdigheder

 • Forbedre forretningsgange

  Optimere en organisations operationer for at opnå effektivitet. Analysere og tilpasse eksisterende forretningsaktiviteter med henblik på at opstille nye målsætninger og nå nye mål.

 • Udføre metallurgisk strukturanalyse

  Udføre detaljeret analyse i forbindelse med undersøgelse og afprøvning af nye metalprodukter.

 • Sikre overensstemmelse med miljølovgivning

  Overvåge aktiviteter og udføre opgaver, der sikrer overholdelse af standarder, der omfatter miljøbeskyttelse og bæredygtighed, og ændre aktiviteter i tilfælde af ændringer i miljølovgivningen. Sikre, at processerne er i overensstemmelse med miljølovgivning og bedste praksis.

 • Optimere de finansielle resultater

  Lede og koordinere organisationens finansielle operationer og budgetaktiviteter med henblik på at optimere det økonomiske resultat.

 • Finde markedsnicher

  Analysere sammensætningen af markederne, opdele disse i grupper, og fremhæve de muligheder, som hver af disse nicher repræsenterer i form af nye produkter.

 • Styre kommercielle risici

  Analysere og evaluere kommercielle risici og udvikle passende strategier til løsning af disse risici.

 • Overholde virksomhedsstandarder

  Lede og administrere i overensstemmelse med organisations adfærdskodeks.

 • Prognosticere risici for organisationen

  Analysere en virksomheds drift og foranstaltninger med henblik på at vurdere deres konsekvenser, mulige risici for virksomheden og udvikle egnede strategier til afhjælpning heraf.

 • Håndtere pres fra uventede omstændigheder

  Stræbe efter at nå målene til trods for det pres, der kan opstå som følge af uventede faktorer uden for din kontrol.

Source: Sisyphus ODB