Profession chef for turistbureau

Chefer for turistbureauer er ansvarlige for styringen af medarbejdere og aktiviteter i et bureau, hvor der giver information og rådgivning til rejsende og besøgende om lokale attraktioner, arrangementer, rejser og ophold.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Turistmarked

  Studiet af turistmarkedet på internationalt, regionalt og lokalt plan og i betragtning af turistdestinationerne på verdensplan.

 • Lokal turistindustri

  Karakteristikaene ved lokale seværdigheder og begivenheder, overnatningsfaciliteter, barer og restauranter samt fritidsaktiviteter.

 • Geografiske områder med relevans for turister

  Turismegeografi i Europa samt resten af verden med henblik på at gøre opmærksom på relevante turismeområder og attraktioner.

Færdigheder

 • Udarbejde materialer med turistoplysninger

  Oprette dokumenter såsom foldere, brochurer eller byguider for at informere turister om lokale, kulturelle, sociale og historiske aktiviteter og steder af interesse.

 • Håndtere følsomme personlige oplysninger

  Håndtere følsomme personoplysninger om kunder på en sikker og diskret måde.

 • Etablere forretningsforbindelser

  Etablere et positivt, langsigtet forhold mellem organisationer og interesserede tredjeparter såsom leverandører, distributører, aktionærer og andre interessenter for at informere dem om organisationen og dens mål.

 • Føre tilsyn med design og trykning af turistpublikationer

  Overvåge udformningen af markedsføringspublikationer og -materialer til fremme af turismerelaterede produkter.

 • Holde sig opdateret om lokale arrangementer

  Følge information om kommende arrangementer, tjenester eller aktiviteter ved at kontrollere informationsblade og onlinekommunikation.

 • Præsenterer rapporter

  Vise resultater, statistikker og konklusioner til et publikum på en transparent og enkel måde.

 • Videregive turistrelaterede oplysninger

  Give kunderne relevante oplysninger om historiske og kulturelle steder og begivenheder, formidlet på en underholdende og informativ måde.

 • Opbygge et kontaktnetværk med leverandører af turisttjenester

  Etablere et udbredt netværk af leverandører i turistbranchen. Forberede de bedst mulige pakke- og turistydelser.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Opdatere kunderegister

  Føre og lagre strukturerede data og registre om kunder i overensstemmelse med reglerne om databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred.

 • Anvende fremmedsprog inden for turisme

  Anvende beherskelse af fremmedsprog, mundtligt eller skriftligt, i turismesektoren, til at kommunikere med samarbejdspartnere eller kunder.

 • Besvare forespørgsler fra kunder

  Besvare kundernes spørgsmål om køreplaner, priser og reservationer personligt, via e-mail og i telefonen.

 • Have computerfærdigheder

  Udnytte computere, IT-udstyr og moderne teknologi på en effektiv måde.

 • Styre målsætninger på mellemlang sigt

  Føre tilsyn på mellemlang sigt med budgetoverslag og afstemning hvert kvartal.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Udvikle rapporter med finansielle statistikker

  Udarbejde finansielle og statistiske rapporter baseret på indsamlede data, der skal forelægges for en organisations forvaltningsorganer.

 • Evaluere turistdestinationer

  Evaluere et område ved at analysere dets typologi, egenskaber og anvendelse som turismeressource.

 • Overholde lovgivning om fødevaresundhed, -sikkerhed og -hygiejne samt anden relevant lovgivning

  Overholde optimal fødevaresikkerhed og hygiejne under klargøring, fremstilling, forarbejdning, opbevaring, distribution og levering af fødevarer.

 • Rekruttere medarbejdere

  Ansætte nye medarbejdere ved at afgrænse jobfunktionen, annoncere, gennemføre interview og udvælge medarbejdere i overensstemmelse med virksomhedens politik og lovgivning.

 • Analysere data om kunder

  Undersøge data om klienter, besøgende, kunder eller gæster. Indsamle, behandle og analysere data om deres karakteristika, behov og indkøbsadfærd.

 • Distribuere materiale med lokale oplysninger

  Udlevere foldere, kort og rejsebrochurer til besøgende med information og tips om lokale steder, seværdigheder og arrangementer.

 • Udvikle strategier for adgangsforhold

  Udarbejde strategier for en virksomhed for at sikre optimal adgang for alle kunder.

 • Udfærdige pressemateriale til pressen

  Lave udkast til kampagnemateriale, der skal distribueres blandt medier til brug i kampagneøjemed.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Håndtere kvantitative data vedrørende turisme

  Indsamle, behandle og fremlægge kvantitative data i turistsektoren om attraktioner, arrangementer, rejser og ophold.

 • Være ansvarlig for trykningen af turistpublikationer

  Administrere trykning af markedsføringsmateriale og materiale til promovering af turismerelaterede produkter.

 • Opretholde god kundeservice

  Opretholde den bedst mulige kundeservice og sikre, at kundeservicen til enhver tid foregår på en professionel måde. Hjælpe kunder eller deltagere med at føle sig godt tilpas og støtte særlige behov.

 • Udfærdige oplysende kampagnematerialer

  Udarbejde og udvikle oplysende kampagnematerialer under hensyntagen til budgettering, planlægning og produktion.

Source: Sisyphus ODB