Profession chef for værelsesfordeling

Chefer for værelsesfordeling er ansvarlige for at lede og koordinere et team af medarbejdere ved skranken og i afdelinger med ansvar for reservation, administration og vedligeholdelse.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Præsenterer rapporter

  Vise resultater, statistikker og konklusioner til et publikum på en transparent og enkel måde.

 • Koordinere aktiviteter vedrørende gæsteværelser på tværs af afdelinger

  Lede aktiviteter blandt vedligeholdelsespersonale, receptions- og rengøringspersonale på et hotel.

 • Administrere hotelomsætning

  Føre tilsyn med hotelomsætning gennem forståelse, overvågning, forudsigelse af og reaktion på forbrugeradfærd med henblik på at maksimere indtægter eller fortjeneste, fastholde den budgetterede bruttofortjeneste og minimere udgifterne.

 • Vurdere renligheden af områder

  Vurdere områders renhed for at sikre, at de er rene og repræsentative for kunderne.

 • Sikre samarbejde på tværs af afdelinger

  Sikre kommunikation og samarbejde med alle enheder og hold i en given organisation i overensstemmelse med virksomhedens strategi.

 • Opretholde god kundeservice

  Opretholde den bedst mulige kundeservice og sikre, at kundeservicen til enhver tid foregår på en professionel måde. Hjælpe kunder eller deltagere med at føle sig godt tilpas og støtte særlige behov.

 • Koordinere renovering af hotel eller restaurant

  Føre tilsyn med udsmykning af hotel eller restaurant ved at holde sig ajour med tendenser inden for udsmykning, stof og tekstiler og gennemføre de nødvendige ændringer for at opfylde de ændrede ønsker og forventninger.

 • Administrere vedligeholdelsesopgaver

  Føre tilsyn med vedligeholdelsesaktiviteter, sikre, at personalet følger procedurer og sikre rutinemæssige og regelmæssige renoverings- og vedligeholdelsesaktiviteter.

 • Uddanne receptionsmedarbejdere

  Instruere personalet i receptionen for at sikre, at personalet kan udføre deres opgaver tilfredsstillende, effektivt og i overensstemmelse med retningslinjerne.

 • Behandle klager fra kunder

  Administrere klager og negativ feedback fra kunder for at tage hånd om problemer og i givet fald hurtigt afhjælpe situationen, så kunden bliver tilfreds.

 • Administrere inspektioner af udstyr

  Overvåge formelle og officielle bedømmelser og prøver for regelmæssigt at teste og inspicere ejendom og udstyr.

 • Administrere receptionsopgaver

  Overvåge den daglige planlægning af mødereservationer efter kvalitetsstandarder og løse særlige situationer i forbindelse med receptionsopgaver.

 • Udvikle arbejdsprocesser

  Oprette en række standardiserede foranstaltninger i en bestemt rækkefølge til støtte for organisationen.

 • Sikre overholdelse af sundheds- sikkerheds- og hygiejnestandarder

  Overvåge alt personale og alle processer, der er nødvendige for at overholde sundheds-, sikkerheds- og hygiejnestandarder. Kommunikere og støtte tilpasningen af disse krav til virksomhedens sundheds- og sikkerhedsprogrammer.

 • Overholde lovgivning om fødevaresundhed, -sikkerhed og -hygiejne samt anden relevant lovgivning

  Overholde optimal fødevaresikkerhed og hygiejne under klargøring, fremstilling, forarbejdning, opbevaring, distribution og levering af fødevarer.

 • Planlægge skiftehold

  Planlægge personales arbejdstid og skift i henhold til virksomhedens behov.

 • Overvåge økonomiske konti

  Varetage den økonomiske ledelse i din afdeling, holde omkostningerne nede til kun de nødvendige udgifter, og maksimere indtjeningen for din organisation.

 • Forudsige belægningen

  Forudsige antallet af hotelværelser, der vil blive reserveret, skemalægge belægning og estimere efterspørgslen.

Source: Sisyphus ODB