Profession chef inden for vejtransport

Chefer inden for vejtransport fører tilsyn med de daglige processer i forbindelse med vejtransport, håndterer processer og stræber efter at opfylde kundernes forventninger.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lovgivning vedrørende vejtransport

  Kende reglerne for vejtransport på regionalt, nationalt og europæisk plan med hensyn til sikkerheds- og miljøkrav.

 • Færdselslove

  Forstå færdselsloven og færdselsreglerne.

 • Vejnet i byer

  Transportvejnettet i byer med dets muligheder, begrænsninger, trængselsproblemer og områder med størst belastning.

 • Nationalt vejnet

  Det nationale vejnet med ruter, restriktioner, områder med trafikophobning og regulering.

 • Projektstyring

  Have et kendskab til projektstyring og de aktiviteter, der omfatter dette område. Have viden om de variabler, der indgår i projektstyringen, såsom tid, ressourcer, krav, frister og reaktion på uventede hændelser.

 • Forskrifter for passagerbefordring

  Viden om konventioner og forskrifter vedrørende personbefordring.

Færdigheder

 • Koordinere transportflåde

  Koordinere og føre tilsyn med transportflåden i alle dens trafikfunktioner, opretholde serviceniveauer, samtidig med at omkostningerne minimeres.

 • Planlægge køretøjsudskiftning

  Planlægge og organisere udskiftning af køretøjer efter vurdering af flåden og sikre at den almindelige drift forbliver upåvirket.

 • Analysere rapporter fra passagerer

  Analysere rapporter fra passagerer (dvs. uforudsete hændelser eller hændelser som f.eks. hærværk eller tyveri) for at informere strategiske beslutningstagere.

 • Koordinere vejtransportoperationer

  Planlægge og koordinere vejtransport, distribution og passagertransport, sikre at passagererne og varerne når frem til bestemmelsesstederne sikker og rettidigt.

 • Samarbejde med transportvirksomheder

  Etablere forbindelser med transportvirksomheder for at forhandle fordelagtige aftaler om transport af varer og dyr.

 • Fastsætte transportmål

  Fastsætte transportmål og sikre, at medarbejdere og operationer opfylder deres mål.

 • Planlægge vedligeholdelse af køretøjsflåde

  Vurdere det årlige program for vedligeholdelse af køretøjsflåde; udføre vedligeholdelse af flåden uden at forstyrre normal drift.

 • Fordele køretøjer i overensstemmelse med krav

  Fordele køretøjer efter vurdering af efterspørgslen i forhold til den tilsigtede frekvens og placeringen af det pågældende sted. Bestemme det relevante køretøj til den påtænkte kørsel.

 • Fokusere på service

  Aktivt søge effektive måder at hjælpe folk på.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Analysere transportomkostninger

  Finde og analysere transportomkostninger, serviceniveauer og tilgængeligheden af udstyr; fremkomme med anbefalinger og træffe forebyggende/korrigerende foranstaltninger.

 • Administrere computerbaserede transportkontrolsystemer

  Administrere digitalt betjente kontrolsystemer for at sikre dataoverførsel mellem busser; overvåge oplysninger i realtid om infrastruktur, trafikforhold, trafiklys; kontrollere stemmeannonceringer i busser og give passagerer oplysninger i realtid.

 • Udvikle effektivitetsplaner for logistikoperationer

  Udarbejde og gennemføre planer for at øge effektiviteten og reducere affald i forbindelse med logistik.

 • Udvikle og styre kundeoplevelser

  Overvåge, oprette og føre tilsyn med kunders oplevelser og opfattelse af mærket og servicen. Sørge for behagelig kundeoplevelse, behandle kunder på en venlig og høflig måde.

 • Analysere vejtrafikmønstre

  Fastlægge de mest effektive trafikmønstre på veje og spidsbelastningstidspunkter for at øge effektiviteten af køreplanen.

 • Anvende miljøforanstaltninger i forbindelse med vejtransport

  Anvende Europa-Kommissionens (Kommissionens) strategier til at reducere udledningen af CO², håndhæve miljøtiltag for at sikre, at reduktionsmålene for CO²-udledning opfyldes.

 • Implementere effektivitetsplaner for logistikoperationer

  Implementere effektivitetsplaner udviklet af ledere i faciliteter. Anvende teknikker, ressourcer og uddannelse for at forbedre arbejdspladsens effektivitet.

 • Træffe selvstændige driftsbeslutninger

  Træffe omgående beslutninger om nødvendigt uden at henvise til andre, idet der tages hensyn til omstændighederne og de relevante procedurer og lovgivning. Fastslå selv, hvilken mulighed der er den bedste i en bestemt situation.

 • Koordinere uddannelse af transportpersonale

  Koordinere personalets uddannelse i forbindelse med ændring af ruter, tidsplaner eller nye procedurer, som de skal følge under udøvelsen af deres hverv.

Source: Sisyphus ODB