Profession chefarkivar

Chefarkivarer sikrer plejen og bevarelsen af en kulturinstitution og dens arkiver. Chefarkivarer spiller sammen med kuratorer og konservatorer en meget vigtig rolle i forvaltningen af institutionen og alle dens samlinger.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Projektstyring

  Have et kendskab til projektstyring og de aktiviteter, der omfatter dette område. Have viden om de variabler, der indgår i projektstyringen, såsom tid, ressourcer, krav, frister og reaktion på uventede hændelser.

 • Kunstsamlinger

  Malerier, skulpturer, tryk, tegninger og andre værker, der danner samlinger i et museum og mulige nye samlinger, som er af interesse for et museum eller et kunstgalleri.

 • Konserveringsteknikker

  De procedurer, instrumenter, teknikker, materialer og kemikalier, der anvendes til konservering og arkivering.

 • Museumsdatabaser

  Værktøjer og processer, der indgår arbejdet med museumsdatabaser.

 • Forvaltning af samlinger

  Processen med ressourcevurdering, udvælgelse og planlægning af livscyklus med henblik på at skabe og fremme en sammenhængende samling i overensstemmelse med brugernes eller kundernes behov. Have en forståelse af pligtaflevering ved langsigtet adgang til publikationer.

Færdigheder

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Supervisere arbejde

  Lede og føre tilsyn med det underordnede personales daglige aktiviteter.

 • Respektere kulturelle forskelle i forbindelse med udstillinger

  Respektere kulturelle forskelle ved skabelse af kunstneriske koncepter og udstillinger. Samarbejde med internationale kunstnere, museumsinspektører, museer og sponsorer.

 • Rådgive om udlån af kunstværker til udstillinger

  Arbejde sammen med kuratorer og inspektører for museumssamlinger, en arkivar evaluerer betingelserne for kunstgenstande med henblik på udstillinger eller lån. Arkivaren afgør også, om et kunstværk er i stand til at modstå belastningen fra en rejse eller en udstilling.

 • Overvåge aktiviteter

  Overvåge en kunstnerisk organisations aktiviteter.

 • Implementere risikostyring i forbindelse med kunstværker

  En registrator fastlægger risikofaktorer for en kunstsamling og mindsker dem. Risikofaktorer for kunstværker omfatter hærværk, tyveri, skadedyr, nødsituationer og naturkatastrofer. Det er registratoren, der har ansvaret for at udvikle og gennemføre strategier til minimering af disse risici.

 • Etablere høje standarder for pleje af samlinger

  Etablere og opretholde høje kvalitetsstandarder for samlinger, fra erhvervelse til opbevaring og fremvisning.

 • Overvåge museumsmiljø

  Overvåge og dokumentere miljøforholdene på et museum, i lagerrum såvel som udstillingsfaciliteter. Sørge for, at et tilpasset og stabilt klima er sikret.

 • Supervisere flytning af kunstgenstande

  Supervisere flytning af museumsgenstande og sørge for sikkerheden.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Dokumentere museumssamling

  Registratorer beskæftiger sig med dokumentation og registrering af museumssamlinger. Dokumentationen indeholder oplysninger om en objekts tilstand, oprindelse, materialer og alle dets bevægelser inden for museet eller ved udlån.

 • Håndtere udfordrende krav

  Fastholde en positiv holdning til nye og udfordrende krav såsom interaktion med kunstnere og håndtering af kunstartefakter. Arbejde under pres såsom håndtering af ændringer i sidste øjeblik i tidsplaner og finansielle begrænsninger.

 • Oprette en konserveringsplan for kunstsamling

  Udarbejde en omfattende højniveauplan for konservering med henblik på indsamling af oplysninger.

 • Udføre administration

  Udføre administrativt arbejde og etablere public relations.

Source: Sisyphus ODB