Profession chief data officer

Chief data officers leder virksomhedernes virksomhedsomspændende dataforvaltnings- og dataminingfunktioner. De sikrer, at data anvendes som et strategisk aktiv på det udøvende plan, og gennemfører og støtter en mere kollaborativ og samordnet infrastruktur for informationsstyring til gavn for organisationen som helhed.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Datalagring

  De fysiske og tekniske koncepter for, hvordan digital datalagring arrangeres i specifikke ordninger, både lokalt, såsom harddiske og Random Access Memories (RAM), og fjernt via netværk, internet eller cloud.

 • Visuelle præsentationsteknikker

  De visuelle repræsentations- og interaktionsteknikker, f.eks. histogrammer, spredningsdiagrammer, overfladeareal, treemaps og parallelkoordinatdiagrammer, der kan anvendes til at præsentere abstrakte numeriske data og ikkenumeriske data for at styrke den menneskelige forståelse af disse oplysninger.

 • Beslutningsstøttesystemer

  IKT-systemer, der kan anvendes til at støtte erhvervslivet eller den organisatoriske beslutningstagning.

 • Datamining

  Metoder inden for kunstig intelligens, maskinindlæring, statistikker og databaser, der anvendes til at udtrække indhold fra et datasæt.

 • Informationsstruktur

  Den type infrastruktur, som definerer dataformatet: halvstruktureret, ustruktureret og struktureret.

 • Virksomhedsprocesser

  Processer, som en virksomhed anvender for at forbedre effektiviteten, fastsætte nye mål og nå mål på en rentabel og rettidig måde.

Færdigheder

 • Anvende informationssikkerhedspolitikker

  Gennemføre politikker, metoder og bestemmelser vedrørende data- og informationssikkerhed for at respektere principperne om fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

 • Administrere IKT-dataarkitektur

  Føre tilsyn med regler og anvende IKT-teknikker til at definere informationssystemarkitekturen og styre indsamling, lagring, konsolidering, arrangement og brug af data i en organisation.

 • Definere kriterier for datakvalitet

  Specificere kriterierne for måling af datakvalitet i forretningsøjemed, f.eks. inkonsekvenser, ufuldstændighed, anvendelighed og nøjagtighed.

 • Anvende beslutningsstøttesystemer

  Anvende de IKT-systemer, der er til rådighed, og som kan bruges til at støtte virksomhedens eller organisationens beslutningstagning.

 • Administrere data

  Administrere alle typer dataressourcer gennem deres livscyklus ved at foretage dataprofilering, parsing, standardisering, identitetsopløsning, rensning, udvidelse og revision. Sikre, at dataene er egnede til formålet, ved hjælp af specialiserede IKT-værktøjer til at opfylde datakvalitetskriterierne.

 • Administrere IKT-dataklassifikation

  Føre tilsyn med klassificeringssystemet, som en organisation bruger til at organisere sine data. Udpege en ejer til hvert enkelt datakoncept eller størstedelen af koncepterne og bestemme værdien af hver enkelt datapost.

Source: Sisyphus ODB