Profession daglig leder af videregående uddannelsesinstitution

Daglige ledere af videregående uddannelsesinstitutioner administrerer de daglige aktiviteter på en videregående uddannelsesinstitution, f.eks. et universitet eller en erhvervsskole. Daglige ledere af videregående uddannelsesinstitutioner træffer beslutninger om optagelse og er ansvarlige for at følge studieplaner, der fremmer de studerendes akademiske udvikling. De forvalter skolens budget, programmer for studerende og fører tilsyn med kommunikationen mellem tjenestegrenene. De sikrer også, at institutionen opfylder de nationale lovbestemte uddannelseskrav.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Undervisningsplaner

  Regeringspolitikker vedrørende undervisningsplaner og de godkendte læseplaner fra specifikke uddannelsesinstitutioner.

 • Læringsmål

  Mål, der er fastlagt i læseplanerne, og de fastlagte læringsresultater.

 • Uddannelseslovgivning

  Området for lovgivning og lovindgreb, der vedrører uddannelsespolitikker, og de personer, der arbejder i sektoren, i en (inter)national kontekst, såsom lærere, studerende og administratorer.

Færdigheder

 • Samarbejde med undervisere

  Kommunikere med lærere eller andre fagfolk, der beskæftiger sig med uddannelse, med henblik på at identificere behov og områder, hvor der kan ske forbedringer i uddannelsessystemerne, og etablere et samarbejde.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Repræsentere organisationen

  Optræde som repræsentant for institutionen, virksomheden eller organisationen udadtil.

 • Samarbejde med støttepersonale

  Kommunikere med uddannelsesforvaltningen som f.eks. skolens rektor og bestyrelsesmedlemmer og med uddannelsesstøttegruppen som f.eks. undervisningsassistenten, skolevejlederen eller den akademiske rådgiver om spørgsmål vedrørende de studerendes trivsel.

 • Samarbejde med undervisningspersonale

  Kommunikere med skolens personale, såsom lærere, undervisningsassistenter, akademiske rådgivere og skoleinspektøren om elevernes trivsel. I forbindelse med et universitet samarbejde med det tekniske personale og forskningspersonale for at drøfte forskningsprojekter og undervisningsrelaterede spørgsmål.

 • Samarbejde med bestyrelsesmedlemmer

  Rapportere til ledelsen, bestyrelsen og udvalg i en organisation.

 • Analysere personalets kapacitet

  Evaluere og identificere personalemangel med hensyn til antal, færdigheder, indtjening og overskud.

 • Forvalte skolebudget

  Udarbejde overslag over udgifter og budgetplanlægning i en uddannelsesinstitution eller skole. Føre tilsyn med skolens budget samt omkostninger og udgifter. Rapportere om budgettet.

 • Udvikle organisationspolitikker

  Udvikle og føre tilsyn med gennemførelsen af politikker, der har til formål at dokumentere og beskrive procedurerne for organisationens operationer i lyset af dens strategiske planlægning.

 • Bistå ved tilrettelæggelsen af skolearrangementer

  Yde bistand i forbindelse med planlægning og tilrettelæggelse af skolearrangementer, såsom skolens åben hus-dag, en sportsbegivenhed eller et talentshow.

 • Garantere elevernes sikkerhed

  Sikre, at alle elever, der hører under en instruktørs eller en anden persons tilsyn, er sikre og registrerede. Følge sikkerhedsforanstaltningerne i læringssituationen.

 • Præsenterer rapporter

  Vise resultater, statistikker og konklusioner til et publikum på en transparent og enkel måde.

 • Foregå med et godt eksempel i en organisation

  Præstere, handle og optræde på en måde, der inspirerer medarbejdere til at følge deres lederes eksempel.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Lede bestyrelsesmøder

  Fastsætte datoen, forberede dagsordenen, sørge for, at de nødvendige materialer stilles til rådighed, samt lede møderne i en virksomheds beslutningstagende organ.

 • Overvåge udviklingen på uddannelsesområdet

  Overvåge ændringer i uddannelsespolitikker, metoder og forskning ved at gennemgå relevant litteratur og samarbejde med uddannelsesembedsmænd og -institutioner.

Source: Sisyphus ODB