Profession dambrugsarbejder

Dambrugsarbejdere arbejder med høst af vandlevende organismer opdrættet i dambrugsprocesser.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Rebtovhåndtering

  Rebtovhåndtering, som vedrører anbringelse af knuder og splejsning.

 • Bestemmelser om fiskevelfærd

  De regler, der gælder for fiskerimetoder, og som sikrer fiskenes velfærd.

 • Biosikring

  Kende de generelle principper, der gælder for begrebet biosikkerhed, og navnlig de sygdomsforebyggelsesregler, der skal implementeres i tilfælde af epidemier, der truer folkesundheden.

Færdigheder

 • Overvåge fiskedødelighed

  Overvåge fiskedødeligheden og vurdere mulige årsager.

 • Håndtere fiskeriaffald

  Bortskaffelse af affald, blod og fisk af ringere kvalitet i henhold til affaldshåndteringsprocedurer.

 • Måle vandstrømning

  Måle vandgennemstrømning, vandindtag og vandtilstrømning.

 • Forberede akvatiske dyr til indfangning

  Sortere fisk, bløddyr, krebsdyr manuelt og ved anvendelse af udstyr til forberedelse af høst.

 • Screene for misdannelser hos levende fisk

  Screene for misdannelser hos levende fisk, herunder larver

 • Håndtere fanget fisk

  Håndtere fanget fisk på en måde, der bevarer kødkvaliteten. Opbevare fisk effektivt i nedkølet tilstand.

 • Indsamle døde fisk

  Indsamle døde fisk i modtagelsesmiljøer såsom tanke og bure.

 • Måle parametre for vandkvalitet

  Sikre vandkvaliteten ved at tage hensyn til forskellige elementer, f.eks. temperatur.

 • Transportere fisk

  Transportere levende og fangede fisk, bløddyr, krebsdyr fra havbrug til kunde.

 • Identificere akvakulturarter

  Identificere væsentlige europæiske arter af opdrættede fisk, skaldyr og krebsdyr.

 • Vedligeholde fiskeriudstyr

  Rengøre og lagre fiskeriudstyr efter brug.

 • Anvende humane høstmetoder

  Anvende humane høst- og slagtemetoder

 • Høste akvatiske ressourcer

  Sortere fisk, bløddyr, krebsdyr manuelt og ved anvendelse af udstyr som forberedelse af høst. Høste skaldyr til konsum. Høste levende fisk til transport i levende stand. Høste alle arter på en human måde. Håndtere høstede fisk på en måde, der bevarer kødkvaliteten.

 • Opsætte fiskeriudstyr

  Opsætte fiskeriudstyr til effektiv slagtning af fisk og efterfølgende oplagring.

 • Arbejde efter sikkerhedsforskrifter for fiskeri

  Overholde politikker og institutionelle bestemmelser for at garantere en sikker arbejdsplads for ansatte inden for fiskeri og akvakultur. Håndtere potentielle risici og farer ved at træffe passende sikkerhedsforanstaltninger.

 • Betjene udstyr til fiskefangst

  Betjene udstyr til fiskefangst, til klassificering, prøveudtagning eller optagning.

 • Udføre fiskesorteringsaktiviteter

  Indsamle levende fisk ved hjælp af teknikker, der minimerer den stress, der forårsages for fisk, og undgå, at fiskene undslipper. Klassificere dem manuelt eller ved hjælp af udstyr. Rapportere om klassificeringen, idet overensstemmelse med specifikationerne sikres.

 • Følge hygiejnepraksis for fiskeri

  Overholde de rette bestemmelser og praksisser med henblik på at varetage fiskeriopgaver og -ansvar på en hygiejnisk måde.

 • Arbejde i skiftehold

  Arbejde i roterende skiftehold, hvor målet er at holde en tjeneste eller produktionslinje i gang døgnet rundt, og hver dag i ugen.

 • Udføre forberedelser for specialist i fiskesygdomme

  Forberede miljø og udstyr til behandling af særlige sygdomme hos fisk, herunder behandling med vaccination.

Source: Sisyphus ODB