Profession dekan

Dekaner leder og styrer flere forbundne akademiske afdelinger og samarbejder med lederen af den videregående uddannelse og med de forskellige afdelingsledere om at nå fakultetets og universitetets aftalte strategiske mål. De promoverer fakultetet blandt fagfæller og markedsfører fakultetet både nationalt og internationalt. Dekaner fokuserer også på at nå fakultetets mål om forsvarlig økonomisk forvaltning.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Universitetsprocedurer

  En universitets indre funktion, f.eks. den relevante uddannelsesstøtte- og ledelsesstruktur, politikkerne og reglerne.

 • Uddannelsesadministration

  Processer, der vedrører en uddannelsesinstitutions administrative anliggender, dens leder, ansatte og studerende.

 • Budgetprincipper

  Principperne for udarbejdelse af overslag over og planlægning af erhvervsaktiviteter, udarbejdelse af det almindelige budget og udarbejdelse af rapporter.

 • Læringsmål

  Mål, der er fastlagt i læseplanerne, og de fastlagte læringsresultater.

 • Projektstyring

  Have et kendskab til projektstyring og de aktiviteter, der omfatter dette område. Have viden om de variabler, der indgår i projektstyringen, såsom tid, ressourcer, krav, frister og reaktion på uventede hændelser.

 • Undervisningsplaner

  Regeringspolitikker vedrørende undervisningsplaner og de godkendte læseplaner fra specifikke uddannelsesinstitutioner.

 • Organisationspolitikker

  Politikkerne til at nå en række mål og målsætninger vedrørende udvikling og vedligeholdelse af en organisation.

 • økonomistyring

  Det økonomiske område, der vedrører den praktiske analyse af og redskaber til udpegning af økonomiske ressourcer. Det omfatter virksomheders struktur, investeringskilder og selskabsværdiforøgelse på grund af ledelsens beslutningstagning.

Færdigheder

 • Supervisere personale

  Føre tilsyn med udvælgelse, uddannelse, arbejdsindsats og motivation af personale.

 • Sørge for administration af kontrakter

  Holde kontrakter ajour og organisere dem efter et klassifikationssystem med henblik på fremtidig konsultation.

 • Forvalte uddannelsesinstitutions administration

  Administrere flere aktiviteter på en skole, universitet eller anden uddannelsesinstitution, f.eks. daglige administrative operationer.

 • Bruge kontorsystemer

  Gøre passende og rettidig brug af kontorsystemer, der anvendes i forretningsfaciliteter, afhængigt af målet, hvad enten det drejer sig om indsamling af meddelelser, opbevaring af kundeoplysninger eller planlægning af dagsordenen. Det omfatter administration af systemer, f.eks. administration af kunderelationer, leverandørstyring, lagring og voicemail-systemer.

 • Repræsentere organisationen

  Optræde som repræsentant for institutionen, virksomheden eller organisationen udadtil.

 • Give oplysninger om studieprogrammer

  Tilvejebringe oplysninger om de forskellige studieretninger og studieordninger, der tilbydes af uddannelsesinstitutioner såsom universiteter og skoler på sekundærtrinnet samt oplyse om studiekrav og beskæftigelsesudsigter.

 • Bistå ved tilrettelæggelsen af skolearrangementer

  Yde bistand i forbindelse med planlægning og tilrettelæggelse af skolearrangementer, såsom skolens åben hus-dag, en sportsbegivenhed eller et talentshow.

 • Yde bistand til uddannelsesforvaltning

  Støtte forvaltningen af en uddannelsesinstitution ved direkte at medvirke i den administrative funktion eller ved at give oplysninger og vejledning fra dit ekspertiseområde med henblik på at forenkle forvaltningsopgaverne.

 • Foregå med et godt eksempel i en organisation

  Præstere, handle og optræde på en måde, der inspirerer medarbejdere til at følge deres lederes eksempel.

 • Præsenterer rapporter

  Vise resultater, statistikker og konklusioner til et publikum på en transparent og enkel måde.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Samarbejde med undervisere

  Kommunikere med lærere eller andre fagfolk, der beskæftiger sig med uddannelse, med henblik på at identificere behov og områder, hvor der kan ske forbedringer i uddannelsessystemerne, og etablere et samarbejde.

Source: Sisyphus ODB