Profession departementschef

Departementschefer hjælper ledere af regeringens departementer, såsom ministre, og hjælper med tilsynet med procedurerne i departementet. De bistår med politikker, operationer og medarbejdere i departementet og udfører planlægning, ressourcefordeling og beslutningstagning.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Auditteknikker

  De teknikker og metoder, der understøtter en systematisk og uafhængig undersøgelse af data, politikker, drift og resultater ved hjælp af computerstøttede revisionsværktøjer og -teknikker (CAAT) såsom regneark, databaser, statistisk analyse og business intelligence-software.

 • Lovgivningsprocedure

  De procedurer, der anvendes i forbindelse med vedtagelse af love og lovgivning, f.eks. hvilke organisationer og fysiske personer der er involveret, hvordan lovforslag bliver til lovgivning, forslags- og gennemgangsproceduren samt andre skridt i lovgivningsproceduren.

 • Budgetprincipper

  Principperne for udarbejdelse af overslag over og planlægning af erhvervsaktiviteter, udarbejdelse af det almindelige budget og udarbejdelse af rapporter.

Færdigheder

 • Fremlægge lovgivningsforslag

  Fremlægge forslag til ny lovgivning eller ændringer af eksisterende lovgivning på en måde, der er klar, overbevisende og i overensstemmelse med lovgivningen.

 • Gennemføre politiske forhandlinger

  Føre en debat og argumentation i en politisk kontekst ved hjælp af forhandlingsteknikker, der er specifikke for politiske forhold for at nå det ønskede mål, sikre et kompromis og bevare samarbejdsrelationer.

 • Analysere lovgivning

  Analysere den eksisterende lovgivning fra en national eller lokal myndighed for at vurdere, hvilke forbedringer der kan foretages, og hvilke elementer der kan foreslås.

 • Udføre regnskabsrevisioner

  Evaluere og overvåge den finansielle sundhed, driften og de finansielle bevægelser, der er angivet i selskabets regnskaber. Revision af regnskabsmateriale for at sikre forvaltning og ledelse.

 • Forberede lovgivningsforslag

  Forberede den nødvendige dokumentation i henhold til gældende regler med henblik på at foreslå ny lovgivning eller ændringer af den eksisterende lovgivning.

 • Samarbejde med lokale myndigheder

  Varetage kontakten til og udvekslingen af oplysninger med regionale eller lokale myndigheder.

 • Rådgive lovgivere

  Yde rådgivning om forskellige statslige og lovgivende funktioner, f.eks. politikudformning og hvordan et ministerium fungerer, til statsansatte i lovgivende stillinger såsom parlamentsmedlemmer, regeringsministre, senatorer og andre lovgivere.

 • Rådgive om lovgivning

  Rådgive tjenestemænd i lovgivende forsamlinger om fremsættelse af nye lovforslag og behandling af lovgivning.

 • Implementere strategisk ledelse

  Implementere en strategi for udvikling og omdannelse af selskabet. Strategisk ledelse omfatter udformning og gennemførelse af et selskabs vigtigste formål og initiativer udført af den øverste ledelse på vegne af ejerne på grundlag af overvejelser om de disponible ressourcer og en vurdering af de interne og eksterne miljøer, som organisationen opererer i.

Source: Sisyphus ODB