Profession destinationschef

Destinationschefer har ansvaret for at forvalte og gennemføre de nationale/regionale/lokale turiststrategier (eller -politikker) for udvikling, markedsføring og promovering af rejsemål.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Udviklingspotentiale for turistressourcer på destination

  Undersøgelsen af et specifikt områdes turistressourcer og dets potentiale for yderligere udvikling af nye turisttjenester og -begivenheder.

 • Lokal turistindustri

  Karakteristikaene ved lokale seværdigheder og begivenheder, overnatningsfaciliteter, barer og restauranter samt fritidsaktiviteter.

 • Markedsanalyse

  Det fagområde der vedrører markedsanalyse og -forskning og dets særlige forskningsmetoder.

 • Geografiske områder med relevans for turister

  Turismegeografi i Europa samt resten af verden med henblik på at gøre opmærksom på relevante turismeområder og attraktioner.

 • Salgsstrategier

  Principper vedrørende kundeadfærd og målmarkeder med henblik på promovering og afsætning af et produkt eller en tjenesteydelse.

Færdigheder

 • Vælge den optimale distributionskanal

  Vælge den bedst mulige distributionskanal for kunden.

 • Anvende strategisk tænkning

  Anvende generering og effektiv anvendelse af virksomhedsindsigt og muligheder for at opnå konkurrencedygtige forretningsmæssige fordele på lang sigt.

 • Opbygge et kontaktnetværk med leverandører af turisttjenester

  Etablere et udbredt netværk af leverandører i turistbranchen. Forberede de bedst mulige pakke- og turistydelser.

 • Forvalte distributionen af materiale til promovering af destinationer

  Føre tilsyn med distributionen af turistkataloger og -brochurer.

 • Administrere produktion og distribution af reklamer for rejser

  Føre tilsyn med oprettelse, produktion og distribution af turistkataloger og -brochurer.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Fastlægge prisstrategier

  Anvende metoder til fastsættelse af produkternes værdi under hensyntagen til markedsvilkår, konkurrenters aktioner, inputomkostninger, med mere.

 • Planlægge digitale markedsføringsstrategier

  Udvikle digitale markedsføringsstrategier for både fritids- og forretningsformål, oprette websteder og håndtere mobil teknologi og sociale netværk.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Lede den strategiske planlægningsproces for et brand

  Forvalte den strategiske planlægningsproces for brandet samt skabe innovation og fremskridt inden for strategiplanlægningsmetoder og forbedre forbrugerkommunikationen med henblik på at basere innovation og strategier på forbrugerindsigt og -behov.

 • Supervisere besætningsmedlemmer

  Supervisere og observere medarbejderes adfærd.

 • Gennemføre markedsundersøgelser

  Indsamle, vurdere og præsentere data om målmarked og -kunder for at fremme strategisk udvikling og feasibility-undersøgelser. Identificere markedstendenser.

 • Overholde lovgivning om fødevaresundhed, -sikkerhed og -hygiejne samt anden relevant lovgivning

  Overholde optimal fødevaresikkerhed og hygiejne under klargøring, fremstilling, forarbejdning, opbevaring, distribution og levering af fødevarer.

 • Rekruttere medarbejdere

  Ansætte nye medarbejdere ved at afgrænse jobfunktionen, annoncere, gennemføre interview og udvælge medarbejdere i overensstemmelse med virksomhedens politik og lovgivning.

 • Gennemføre markedsføringsplan

  Udføre alle aktiviteter, der kræves for at opnå specifikke markedsføringsmål inden for en given tidsramme

 • Koordinere interessenters bestræbelser for at reklamere for destination

  Foretage overvågning med relevante interessenter, såsom virksomhedsejere og offentlige institutioner, med henblik på at udvikle et samarbejdsprodukt eller en PR-kampagne.

 • Etablere forretningsforbindelser

  Etablere et positivt, langsigtet forhold mellem organisationer og interesserede tredjeparter såsom leverandører, distributører, aktionærer og andre interessenter for at informere dem om organisationen og dens mål.

 • Føre tilsyn med design og trykning af turistpublikationer

  Overvåge udformningen af markedsføringspublikationer og -materialer til fremme af turismerelaterede produkter.

 • Opbygge en strategisk markedsføringsplan til administration af destinationer

  Udarbejde en ramme og en generel kurs for markedsføringsaktiviteter, der vedrører en turistdestination. Dette omfatter markedsundersøgelser, brandudvikling, annoncer og kampagner, distribution og salg.

 • Koordinere offentlig-private partnerskaber inden for turistsektoren

  Føre tilsyn med offentlige og private partnere med henblik på at opnå turistudvikling.

 • Evaluere turistdestinationer

  Evaluere et område ved at analysere dets typologi, egenskaber og anvendelse som turismeressource.

 • Være ansvarlig for trykningen af turistpublikationer

  Administrere trykning af markedsføringsmateriale og materiale til promovering af turismerelaterede produkter.

Source: Sisyphus ODB