Profession direktør i børsmæglervirksomhed

Direktører i børsmæglervirksomheder organiserer aktiviteterne og de personer, der er involveret i handel med værdipapirer. De opstiller strategier, der tager sigte på at øge effektiviteten af handelen med aktiver med fokus på rentabilitet. De kan også rådgive kunderne om passende handler.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lovgivning om aktivers sikkerhed

  Gældende relevant lovgivning, regulering og praksis på området for beskyttelse af private og offentlige aktiver.

 • Risikooverførsel

  De finansielle teknikker, der har til formål at undgå at skade en virksomhed økonomisk og i stedet beskytte virksomheden i dens drift. Det drejer sig om at overføre passiver og fordringer til tredjeparter, der har finansiel styrke, og som har specialiseret sig i bundtning og styring af risici.

 • Strategisk planlægning

  Elementer, der definerer grundlaget og kernen i en organisation, såsom dens mission, vision, værdier og mål.

 • Værdipapirer

  De finansielle instrumenter, der handles på finansielle markeder, og som repræsenterer både ejendomsretten over ejeren og betalingsforpligtelsen over for udstederen. Formålet med værdipapirer er at tilvejebringe kapital og afdække risici på de finansielle markeder.

Færdigheder

 • Administrere klienters økonomi

  Betale klienters regninger og sikre, at alle andre økonomiske anliggender forvaltes korrekt.

 • Administrere værdipapirer

  Administrere de værdipapirer, der ejes af selskabet eller organisationen, dvs. gældsbeviser, egenkapitalinstrumenter og afledte finansielle instrumenter, med det formål at opnå det højeste afkast heraf.

 • Rådgive om sikkerhedsrisikostyring

  Rådgive om politikker for sikkerhedsrisikostyring og forebyggelsesstrategier og deres gennemførelse, idet der gøres opmærksom på de forskellige former for sikkerhedsrisici, som en bestemt organisation står over for.

 • Administrere værdipapirhandel

  Forvalte og kontrollere salg og køb af omsættelige finansielle produkter såsom egenkapital og gældsbeviser.

 • Forklare finansielle teknikaliteter for klienter

  Forklare alle detaljer om finansielle produkter i et almindeligt sprog til kunder, herunder finansielle vilkår og alle omkostninger.

 • Vurdere risici for klienters aktiver

  Identificere, evaluere og fastlægge de faktiske og potentielle risici for dine kunders aktiver under hensyntagen til standarder for fortrolighed.

 • Handle med værdipapirer

  Købe eller sælge omsættelige finansielle produkter såsom stamaktier og gældsbeviser på egne vegne eller på vegne af private kunder, erhvervskunder eller kreditinstitutter.

 • Rådgive om finansielle spørgsmål

  Konsultere, rådgive og foreslå løsninger med hensyn til finansiel forvaltning, såsom erhvervelse af nye aktiver, afholdelse af investeringer og metoder til skatteeffektivitet.

 • Lede et arbejdsteam

  Sikre, at der findes klare og effektive kommunikationskanaler i alle afdelinger i organisationen og støttefunktionerne, både internt og eksternt, og sikre, at teamet er bekendt med afdelingens/forretningsenhedens standarder og målsætninger. Gennemføre de disciplinære procedurer og klageprocedurer, der skal til for at sikre, at der konsekvent anvendes en retfærdig og konsekvent tilgang til styring af resultater. Bistå i forbindelse med rekrutteringsprocessen og forvalte, uddanne og motivere medarbejderne til at opnå/overskride deres potentiale ved hjælp af effektive forvaltningsteknikker. Tilskynde til og udvikle sammenhold blandt alle medarbejdere.

Source: Sisyphus ODB