Profession direktør i zoologisk have eller dyrepark

Direktører i zoologiske haver eller dyreparker koordinerer og planlægger alle aktiviteter i en zoologisk have. De udarbejder politikker, forvalter den daglige drift og planlægger brugen af materialer og menneskelige ressourcer. De er deres institutions drivende kraft og ansigt udadtil. Dette indebærer ofte, at de repræsenterer deres institution på nationalt, regionalt og globalt plan og deltager i koordinerede zooaktiviteter.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Regler for zoologiske haver

  Nationale, regionale og internationale forskrifter vedrørende zoologiske haver.

 • Styring af kunderelationer

  Kundeorienteret styringstilgang og grundlæggende principper for vellykkede kunderelationer, der fokuserer på interaktioner med kunder såsom teknisk support, kundeservice, eftersalgsservice og direkte kommunikation med kunden.

 • Miljølovgivning

  De miljøpolitikker og -lovgivning, der finder anvendelse på et bestemt område.

 • Zoologisk samfund

  Zoologiske samfund og akvariesamfund på lokalt, regionalt og globalt plan. Foreninger for medlemskab af zoologiske haver, deres vejledende principper, og hvordan dette kan påvirke forvaltningen af de enkelte institutioner i det bredere samfund.

 • Zoo-udstillingsdesign

  Kende de forskellige faktorer, der indvirker på zoo-udstillingsdesign, samt fremgangsmåden til realisering af designet.

Færdigheder

 • Lede arbejdet

  Føre tilsyn med, lede og planlægge arbejdet for hold eller enkelte holdmedlemmer. Opstille tidsplaner og sikre, at de overholdes.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Læse rapporter fra zoologiske haver

  Læse og behandle rapporter fra zoologer og andre zoologiske fagpersoner samt indsamle oplysninger til brug for zoologiske haver.

 • Uddelegere aktiviteter

  Uddelegere aktiviteter og opgaver til andre efter evne, niveau af forberedelse, kompetence og juridisk rækkevidde. Sørge for, at folk forstår, hvad de skal gøre, og hvornår de skal gøre det.

 • Tale forskellige sprog

  Beherske fremmedsprog for at kunne kommunikere på et eller flere fremmedsprog.

 • Lede personale i zoologisk have

  Lede personale i zoologisk have, herunder personale på alle niveauer og/eller dyrlæger og/eller undervisere og/eller gartnere.

 • Anvende strategisk tænkning

  Anvende generering og effektiv anvendelse af virksomhedsindsigt og muligheder for at opnå konkurrencedygtige forretningsmæssige fordele på lang sigt.

 • Besvare klager fra besøgende

  Besvare klager fra besøgende på en korrekt og høflig måde, finde en løsning, når det er muligt, og træffe foranstaltninger, når det er nødvendigt.

 • Varetage projektstyring

  Forvalte og planlægge forskellige ressourcer, f.eks. arbejdskraft, budget, frist, resultater og kvalitet, der er nødvendige for et specifikt projekt, og overvåge projektets fremskridt for at nå et bestemt mål inden for en fastsat tid og et fastsat budget.

 • Tale om dit arbejde offentligt

  Tale om dit arbejde til forskellige målgrupper. Belyse aspekter, der afhænger af tilhørerne og lejligheden.

 • Føre tilsyn med dyrepasning

  Føre tilsyn med alle aspekter af dyrepasning.

 • Implementere strategisk ledelse

  Implementere en strategi for udvikling og omdannelse af selskabet. Strategisk ledelse omfatter udformning og gennemførelse af et selskabs vigtigste formål og initiativer udført af den øverste ledelse på vegne af ejerne på grundlag af overvejelser om de disponible ressourcer og en vurdering af de interne og eksterne miljøer, som organisationen opererer i.

 • Forvalte driftsbudgetter

  Udarbejde, overvåge og tilpasse driftsbudgetterne sammen med den økonomiske/administrative leder/personalet i det kunstneriske institut/enhed/projekt.

 • Udvikle strategier for inddragelse af gæster

  Arbejde sammen med andre, udvikle strategier for inddragelse af gæster med henblik på at sikre stabilitet eller vækst i antallet af gæster og fremme gæsternes tilfredshed.

 • Organisere zoologiske udstillinger

  Tilrettelægge zoologiske udstillinger og udstilling af levende dyr og zoologiske samlinger.

 • Samarbejde effektivt med andre organisationer på dyreområdet

  Udvikle og opretholde forbindelser med andre organisationer såsom velgørende organisationer, statslige organer, NGO'er og repræsentative organer i forbindelse med fremme af dyresundhed og -velfærd. Kommunikere veterinærprincipper og operere inden for tværfaglige team bestående af personer med forskellig videnskabelig og administrativ viden.

Source: Sisyphus ODB