Profession driftschef inden for kultur

Driftschefer inden for kultur styrer den direkte drift af faciliteter, der leverer kulturelle tjenesteydelser som f.eks. teater, film og musik. De planlægger og tilrettelægger de pågældende medarbejderes daglige arbejdsområder og facilitetens daglige drift og sikrer, at organisationen følger den seneste udvikling på det pågældende område. De koordinerer de forskellige afdelinger i faciliteten og sikrer den korrekte anvendelse af ressourcer, politikker og budgetmidler.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kulturelle projekter

  Formål, organisation og forvaltning af kulturelle projekter og relaterede fundraisingtiltag.

 • Virksomheders sociale ansvar

  Håndteringen eller styringen af forretningsprocesser på en ansvarlig og etisk måde, idet det økonomiske ansvar over for aktionærerne vægtes lige så højt som ansvaret over for miljømæssige og sociale interessenter.

Færdigheder

 • Fastlægge daglige prioriteter

  Fastlægge daglige prioriteter for personale; håndtere en arbejdsmængde med flere opgaver effektivt.

 • Arbejde med kulturspecialister

  Anmode om bistand fra andre fagfolk og specialister i og uden for organisationen med henblik på at bidrage til aktiviteter og tilvejebringe dokumenter for at forbedre offentlighedens adgang til samlinger og udstillinger.

 • Supervisere dagligt informationsarbejde

  Direkte daglige drift af forskellige enheder. Koordinere programmer/projektaktiviteter for at sikre overholdelse af omkostninger og tid.

 • Overholde virksomhedsstandarder

  Lede og administrere i overensstemmelse med organisations adfærdskodeks.

 • Administrere logistik

  Etablere logistiske rammer for transport af varer til kunder og for modtagelse af udbytte, gennemføre og følge op på de logistiske processer og retningslinjer.

 • Evaluere gæsters behov på kulturinstitutioner

  Vurdere museets og eventuelle besøgendes behov og forventninger for regelmæssigt at udvikle nye programmer og aktiviteter.

 • Organisere kulturelle arrangementer festivaler og udstillinger

  Afholde arrangementer samarbejde med lokale interessenter, som fremmer lokal kultur og kulturarv.

 • Promovere arrangementer på kulturinstitutioner

  Samarbejde med medarbejdere på museer eller kunstanlæg for at udvikle og fremme deres arrangementer og programmer.

 • Udvikle kulturpolitikker

  Udvikle programmer, der har til formål at fremme kulturelle aktiviteter og kulturelt engagement i et lokalområde eller en nation, og som regulerer organisationen af kulturelle institutioner, faciliteter og arrangementer.

 • Udvikle kulturelle aktiviteter

  Udvikle aktiviteter, der er tilpasset udstrækning og/eller publikum. Tage hensyn til de vanskeligheder og behov, der observeres og identificeres ud fra et perspektiv om at øge nysgerrigheden og den generelle kapacitet til at få adgang til kunst og kultur.

 • Evaluere programmer for kulturinstitutioner

  Bistå i forbindelse med vurdering og evaluering af museer og alle programmer og aktiviteter for teater- og koncertsale.

 • Planlægge sundheds- og sikkerhedsprocedurer

  Indføre procedurer for opretholdelse og forbedring af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

 • Forvalte driftsbudgetter

  Udarbejde, overvåge og tilpasse driftsbudgetterne sammen med den økonomiske/administrative leder/personalet i det kunstneriske institut/enhed/projekt.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Lede kulturinstitution

  Lede den daglige drift af en kulturinstitution. Organisere alle aktiviteter og koordinere de forskellige afdelinger i en kulturinstitution. Udarbejde en handlingsplan og tilvejebringe de nødvendige midler.

 • Administrere forsyninger

  Overvåge og kontrollere strømmen af forsyninger, der omfatter køb, oplagring og transport af den nødvendige kvalitet af råvarerne samt lageropgørelser af igangværende arbejde. Administrere forsyningskædens aktiviteter og synkronisere udbuddet med produktionsefterspørgsel og kunde.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Etablere læringsstrategier for kulturinstitution

  Udarbejde og udvikle en læringsstrategi for at inddrage offentligheden i overensstemmelse med museets eller kunstanlæggets filosofi.

 • Etablere politikker for kulturinstitutions opsøgende arbejde

  Udarbejde politikker for opsøgende arbejde for museet og enhver kunstfacilitet og et program for aktiviteter rettet mod alle målgrupper. Oprette et netværk af eksterne kontakter til formidling af information herom til målgrupper.

 • Fremme inklusion

  Fremme inklusion inden for sundhedspleje og sociale tjenester og respektere mangfoldighed af overbevisninger, kultur, værdier og præferencer under hensyntagen til betydningen af lighed og mangfoldighed.

Source: Sisyphus ODB