Profession driftschef inden for sport og fritid

Driftschefer inden for sport og fritid leder driften af faciliteter, der leverer fritidstjenester såsom haveanlæg, spaer, zoologiske haver og spille- og lotterifaciliteter. De planlægger og tilrettelægger de pågældende medarbejderes daglige arbejdsområder og facilitetens daglige drift og sikrer, at organisationen følger den seneste udvikling på det pågældende område. De koordinerer de forskellige afdelinger i faciliteten og sikrer den korrekte anvendelse af ressourcer, politikker og budgetmidler.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Rekreative aktiviteter

  Området for og kendetegnene ved de rekreative aktiviteter for kunderne.

Færdigheder

 • Administrere forsyninger

  Overvåge og kontrollere strømmen af forsyninger, der omfatter køb, oplagring og transport af den nødvendige kvalitet af råvarerne samt lageropgørelser af igangværende arbejde. Administrere forsyningskædens aktiviteter og synkronisere udbuddet med produktionsefterspørgsel og kunde.

 • Fastlægge daglige prioriteter

  Fastlægge daglige prioriteter for personale; håndtere en arbejdsmængde med flere opgaver effektivt.

 • Samarbejde med lokale myndigheder

  Varetage kontakten til og udvekslingen af oplysninger med regionale eller lokale myndigheder.

 • Fastsætte politikker for organisationen

  Deltage i tilrettelæggelsen af organisatoriske politikker, der omfatter spørgsmål som deltagerberettigelse, programkrav og programfordele for brugerne af tjenesterne.

 • Supervisere dagligt informationsarbejde

  Direkte daglige drift af forskellige enheder. Koordinere programmer/projektaktiviteter for at sikre overholdelse af omkostninger og tid.

 • Udvikle rekreationsprogrammer

  Udarbejde planer og politikker, der har til formål at levere de ønskede rekreative aktiviteter til en målgruppe eller i et lokalområde.

 • Fremme rekreative aktiviteter

  Fremme gennemførelsen af rekreative programmer i et fællesskab samt rekreative tjenester, der ydes af en organisation eller institution.

 • Planlægge rekreative faciliteter

  Planlægge brug af rekreative faciliteter.

 • Administrere logistik

  Etablere logistiske rammer for transport af varer til kunder og for modtagelse af udbytte, gennemføre og følge op på de logistiske processer og retningslinjer.

 • Repræsentere organisationen

  Optræde som repræsentant for institutionen, virksomheden eller organisationen udadtil.

 • Administrere rekreativ facilitet

  Forvalte den daglige drift af en kulturfacilitet. Organisere alle aktiviteter og koordinere de forskellige afdelinger i en kulturfacilitet. Udarbejde en handlingsplan og tilvejebringe de nødvendige midler.

 • Forvalte driftsbudgetter

  Udarbejde, overvåge og tilpasse driftsbudgetterne sammen med den økonomiske/administrative leder/personalet i det kunstneriske institut/enhed/projekt.

Source: Sisyphus ODB