Profession dyrepasser

dyrepasser
Credits: Shutterstock.com

Dyrepassere opretholder dyrenes sundhed og velfærd. De fører tilsyn med avl/produktion og daglig pleje, såsom fodring og vanding.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Relaterede professioner husdyr

 • Anden producent af husdyr
 • Dyreavl centerbestyrer
 • Dyrlæge
 • Dyrlæge assistent
 • Dyrlæge, alle andre
 • Fjerkræavler
 • Ko- eller fårehyrde
 • Kunstig inseminør
 • Kvalitetskontrollør / -inspektør af kvæg, kød, fisk
 • Kvægavler
 • Kvægfarmarbejder
 • Kvæghandler
 • Kvægmaskinmekaniker
 • Kvægmaskinmontør
 • Landbrugskemisk rådgiver
 • Leder af kvæglandbrug
 • Medhjælper på kvægstation
 • Mejeriproducent
 • Planteavlsbestyrer
 • Selvforsynende kvægfarmer
 • Svineavler
 • Tilsynsførende ved kvæglandbrug
 • Veterinærhjælper
 • Veterinærinspektør
 • Veterinærvaccinatør

Viden

 • Computerstyrede fodersystemer

  Godkendte computerstyrede systemer, der tilvejebringer dyrefoder.

 • Dyreernæring

  Aspekter af, hvordan forskellige dyrearter fodres og vandes. Forskellige typer dyrefoder, kvalitetskriterier for foder og metoder til at fodre og vande dyr.

 • Fodring af husdyr

  Foder givet til husdyr i forbindelse med husdyrhold. 

 • Principper for agronomisk produktion

  Teknikker og metoder til samt principper for konventionel agronomisk produktion.

 • Biologi

  Væv, celler og funktioner af plante- og dyreorganismer og deres indbyrdes afhængighed og samspil med hinanden og miljøet.

Færdigheder

 • Rengøre landbrugsudstyr

  Rengøre og sterilisere udstyr, der anvendes til malkning: mælkelagerbeholdere, opsamlingskopper og dyrenes yvere. Sikre, at procedurerne for hygiejnisk håndtering af mælk følges.

 • Forvalte husdyrsundhed og -velfærd

  Vurdere dine husdyrs aktuelle sundhedstilstand. Håndtere eventuel eksisterende sygdom eller lidelse, herunder krav om isolering af husdyr. Planlægge og forvalte en plan for husdyrsundhed og -velfærd med klart definerede mål, og i givet fald rådføre sig med specialister/rådgivere. Arbejde tæt sammen med dyrlæger og andre specialister/rådgivere.

 • Vedligeholde græsarealer

  Sikre, at dyr på græsarealer eller græsmarker har nok foder. Anvende bevarende foranstaltninger såsom rotationsgræsning.

 • Betjene landbrugsmaskiner

  Betjene motordrevet landbrugsudstyr, herunder traktorer, ballepressere, sprøjter, plove, slåmaskiner, mejetærskere, jordflyttende udstyr, lastbiler og vandingsudstyr.

 • Kontrollere husdyrsygdomme

  Kontrollere spredning af sygdomme og parasitter i besætninger ved hjælp af vaccination og medicinering og ved adskillelse af syge dyr.

 • Avle husdyr

  Avle og opdrætte husdyr, f.eks. kvæg, fjerkræ, og honningbier. Anvende anerkendte avlsmetoder for at tilstræbe løbende forbedringer af husdyrbestanden.

 • Vedligeholde landbrugsudstyr

  Anvende olie, fedtpistoler og håndværktøj til smøring, regulering og udførelse af mindre reparationer på landbrugsmaskiner.

 • Bistå ved dyrefødsler

  Bistå ved dyrefødsler og pleje af nyfødte husdyr.

 • Vedligeholde bedrift

  Vedligeholde landbrugsbedriftens faciliteter såsom hegn, vandforsyning og udendørs bygninger.

Source: Sisyphus ODB