Profession ejendomsservicetekniker

Ejendomsserviceteknikere udfører forskellige vedligeholdelses- og reparationsaktiviteter for bygninger, områder og andre faciliteter. De reparerer og renoverer bygninger og komponenter, hegn, porte og tage, samler møbler og udfører sanitære og elektriske installationer. De kontrollerer varme- og ventilationssystemer, luftkvalitet og fugtighed i bygningen.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Tømrerarbejde

  Byggemetoder i forbindelse med tømmer, f.eks. konstruktion af tage, gulve og trærammebygninger og andre beslægtede produkter som f.eks. døre eller kantbrædder.

 • Mekanik

  Teoretisk og praktisk anvendelse af den videnskab, der vedrører studiet af bevægelser og kræfter i fysiske enheder med henblik på at udvikle maskiner og mekaniske anordninger.

 • Bygningskonstruktionsprincipper

  Komponentelementer og principper for konstruktion af bygninger som f.eks. typer af murkonstruktion og fundamenter, defekter i mure og tage og måder til afhjælpning af sådanne defekter.

 • Varmesystemer i boliger

  De moderne og traditionelle varmesystemer, der fødes med gas, træ, olie, biomasse, solenergi og andre vedvarende energikilder og deres energibesparelsesprincipper.

 • El-skema

  Billedgengivelse af et elektrisk kredsløb. Viser kredsløbets elementer som forenklede former og strøm- og signalforbindelserne mellem anordningerne. Giver oplysninger om den relative position og placering af udstyr og terminaler på udstyret for at hjælpe med at konstruere eller betjene udstyret. Et kredsløbsdiagram bruges ofte til at finde fejl og til at sikre, at alle forbindelser er udført, og at alle komponenter er til stede.

 • Brandsikkerhedsforskrifter

  De retsregler, der skal anvendes ved brandsikkerhed og brandforebyggelse i et anlæg.

 • Ventilationssystemer

  De typer af mekaniske ventilationssystemer, der muliggør udskiftning og cirkulation af luft.

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

Færdigheder

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

 • Bruge traditionelt værktøj

  Bruge værktøj, der findes i en traditionel værktøjskasse, f.eks. hammer, tang, skruetrækkere og nøgler. Iagttage sikkerhedsforanstaltninger ved brugen af disse instrumenter.

 • Læse tekniske datablade

  Læse og forstå de tekniske specifikationer med beskrivelse af egenskaber og funktionstilstand for et produkt, en komponent eller en maskine, som normalt leveres af fabrikanten.

 • Bruge måleinstrumenter

  Anvende forskellige måleinstrumenter afhængigt af den ejendom, der skal måles. Anvende forskellige instrumenter til at måle længde, område, rumfang, hastighed, energi, kraft og andet.

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

 • Bruge elværktøj

  Betjene eldrevne pumper. Bruge håndværktøj eller elværktøj. Bruge værktøj til reparation af køretøjer eller sikkerhedsudstyr.

 • Beregne omkostninger til reparationsarbejde

  Beregn omkostninger til materialer og reparationsarbejde; forstå relevante computerprogrammer.

 • Sørge for at arbejdsområdet er rent

  Sørge for, at arbejdsområdet og udstyret er rent og velordnet.

 • Opretholde god kundeservice

  Opretholde den bedst mulige kundeservice og sikre, at kundeservicen til enhver tid foregår på en professionel måde. Hjælpe kunder eller deltagere med at føle sig godt tilpas og støtte særlige behov.

 • Føre fortegnelser over vedligeholdelsesarbejde

  Føre skriftlige fortegnelser over alle reparationer og vedligeholdelsesarbejde, der er iværksat, herunder oplysninger om de anvendte dele og materialer osv.

Source: Sisyphus ODB