Profession færdigbehandlingschef inden for lædervareindustri

Færdigbehandlingschefer inden for lædervareindustri planlægger og organiserer arbejdet i efterbehandlingsafdelingen. De har ansvaret for kemikalieforsynings- og udstyrsforvaltningen. De koordinerer også personalet.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fysisk-kemiske egenskaber ved crust-læder

  De fysiske og kemiske egenskaber ved mellemprodukter af læder, der allerede har undergået garvning. Disse egenskaber varierer alt efter oprindelseslandet og tidligere fremstillingsprocesser.

 • Læderkemi

  Kemisk sammensætning og kemiske egenskaber ved skind/hud og kemikalier, der anvendes, og deres ændring under de forskellige garveriprocesser. Reaktioner mellem skind/hud eller halvfærdigt læder og kemiske produkter i de forskellige faser af processen og de faktorer, der påvirker resultaterne af reaktionerne og processen. Overvågning af kemiske forarbejdningsindikatorer og karakteristika for skind/huder/læder.

 • Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

  Regler og procedurer vedrørende sikkerhed, sundhed og velfærd for mennesker på deres arbejdsplads. 

 • Teknologi til sprayfærdigbehandling

  Udstyr, teknologier og teknikker til sprøjtelakering af læder i henhold til produktspecifikationen. Emnerne omfatter klargøring af overflader, udstyrstyper, forberedelse af overfladebehandlingsblandinger, driftsovervågning og sprøjteapplikationer i forbindelse med forskellige typer af overfladebehandling, belægninger og endelige artikler.

 • Maskinfunktioner

  De anvendte maskiner og udstyr og navnlig egenskaber vedrørende funktion og kalibrering for at sikre overholdelse af kvalitets- og produktspecifikationer samt operatørens sikkerhed.

 • Læderkemitest

  En række test, der beskriver de kemiske egenskaber ved læder. De omfatter pH og indholdet af specifikke stoffer.

 • Læderteknologi

  Et emne, der omfatter traditionelle og avancerede teknikker til fremstilling af garvningsprocesser, herunder maskineri, serviceanlæg og andet støtteudstyr, som f.eks. bevægelige systemer eller doseringssystemer.

 • Teknikker til færdigbehandling af læder

  Udstyr, teknologier og teknikker til overfladebehandling og laminering af læder i henhold til produktspecifikationen. Emnerne omfatter klargøring af overflader, udstyrstyper, forberedelse af substrat, driftsovervågning og applikationer relateret til forskellige typer færdigbehandling, overfladebehandlingsmidler og færdige artikler.

 • Karakteristika ved garvningskemikalier

  Kemiske hjælpestoffers sammensætning og fysisk-kemiske egenskaber anvendt i forskellige garvningsprocesser (garvestoffer, fedtvæsker, pigmenter, farvestoffer osv.)

 • Indkøb af farvekemikalier

  Hele det tilgængelige spektrum af farvestoffer og farvekemikalier egnet til læder, og hvor de forhandles.

Færdigheder

 • Vedligeholde udstyr

  Regelmæssigt inspicere og udføre alle nødvendige aktiviteter for at vedligeholde udstyret i funktionsdygtig stand før eller efter brugen.

 • Overvåge arbejde i læderindustrien

  Driftsmæssig overvågning henviser til indsamling af centrale systempræstationer ved læderproduktionen med regelmæssige mellemrum eller ved afslutningen af visse specifikke faser af læderprocessen. Disse oplysninger danner grundlag for observation, opdagelse og registrering af drift af maskiner og systemer. Aktiviteten leverer også de kritiske data til kontrol af korrekt udførelse af processen og til overvågning af kvalitet og kapacitet i forhold til produkter og produktionskrav.

 • Håndtere miljøpåvirkning fra arbejder

  Håndtere samspillet med virksomhederne og deres indvirkning på miljøet. Identificere og vurdere produktionsprocessens og de dertil knyttede tjenesters miljøvirkninger og regulere en reduktion af virkningerne på miljøet og på mennesker. Tilrettelægge handlingsplaner og overvåge eventuelle indikatorer for forbedringer.

 • Indtage en målrettet ledelsesrolle over for kolleger

  Tage en lederrolle i organisationen og med kolleger for at varetage coaching og vejledning af underordnede med specifikke mål.

 • Finde fejl på råhuder

  Analysere, identificere og evaluere mulige fejl på rå huder/skind. Defekter kan være naturlige (f.eks. skader forårsaget af parasitter) forårsaget af dårlig praksis på bedriften, under transport, på slagteriet (f.eks. forkert flåning, mangler inden slagtning, forkert konservering) eller forårsaget under fremstillingsprocessen. Klassificeringen af huder og skind og opdelingen heraf i "sortimenter" er baseret på arten, omfanget og placeringen af fejl. Udvælgelsen er afgørende for, hvilken type forarbejdning der kan blive tale om, og dermed artikeltypen.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Teste hjælpekemikalier

  Foretage analyser for at karakterisere af indholdet af blandinger af kemiske hjælpestoffer. Det omfatter bestemmelse af vandindholdet, antallet af angivne aktive principper, potentielle farer osv.

 • Tilpasse til nye situationer

  Ændre tilgangen til situationer på grundlag af uventede og bratte ændringer i folks behov og humør eller i trends; ændre strategier, improvisere og naturligt tilpasse sig disse vilkår.

 • Bruge IT-værktøjer

  Anvende computere, computernetværk og andre informationsteknologier og udstyr til at lagre, hente, overføre og manipulere med data i forbindelse med en forretning eller en virksomhed.

 • Arbejde i tekstilproduktionsteam

  Samarbejde harmonisk med kolleger i team inden for tekstil- og beklædningsindustrien.

 • Udvikle fremstillingsanvisninger

  Detaljeret at beskrive de aktiviteter, der er nødvendige for en korrekt drift og forvaltning af processer (mængde af kemiske produkter, planlægning og forarbejdning, overvågning). 

 • Styre læderkvaliteten gennem hele produktionsprocessen

  Styre systemer for kundefokuseret tilrettelæggelse af læderproduktionsprocesser. Den anvender strategi, data og effektiv kommunikation til at integrere kvalitetstilgangen i virksomhedens kultur og aktiviteter og også til at nå organisationens mission og mål.

 • Bruge kommunikationsteknikker

  Anvende kommunikationsteknikker, som gør det muligt for samtalepartnere at forstå hinanden bedre og kommunikere præcist ved transmission af meddelelser.

 • Udføre arbejdsinstrukser

  Forstå, fortolke og korrekt anvende arbejdsinstrukser vedrørende forskellige opgaver på arbejdspladsen.

 • Forberede farveblandinger

  Forberede farveblandinger i overensstemmelse med opskrifterne og/eller egenskaberne ved den vare, der skal fremstilles.

 • Tænke analytisk

  Fremlægge tanker og overvejelser med henblik på at identificere styrker og svagheder ved alternative løsninger, konklusioner eller problemer.

 • Overholde tidsfrister

  Sikre, at de operative processer afsluttes på et tidligere aftalt tidspunkt.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Finde nye måder at gøre tingene på

  Søge efter forbedringer og præsentere innovative løsninger, kreativitet og alternativ tankegang med henblik på at udvikle nye teknologier, metoder, idéer og svar på arbejdsrelaterede problemer.

 • Identificere sig med virksomhedens mål

  Handle til fordel for virksomheden og opnåelse af dens mål.

Source: Sisyphus ODB