Profession flysikkerhedschef

Flysikkerhedschefer overvåger luftfartsoperationernes sikkerhed og rådgiver de civile luftfartsmyndigheder om ændringer i lufthavnens informationssystemer. De udarbejder sikkerhedsanalyserapporter, sikrer overholdelse af standarder og forskrifter og forbedrer sikkerhedsprocedurerne i lufthavnen. \

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fælles luftfartssikkerhedsforskrifter

  Det sæt af love og bestemmelser, der finder anvendelse inden for den civile luftfart på regionalt, nationalt, europæisk og internationalt plan. Forstå de regler, der skal beskytte borgerne til enhver tid inden for civil luftfart samt sikre, at operatører, borgere og organisationer overholder disse regler.

Færdigheder

 • Sørge for efterlevelse af procedurer for flyveplads

  Sikre, at flyvepladsprocedurer gennemføres i overensstemmelse med alle krav.

 • Sørge for årlige sikkerhedsinspektioner

  Sørge for, at årlige sikkerhedsinspektioner finder sted; fremsend besigtigelsesrapport til CAA.

 • Implementere system til revision af sikkerhed i manøvreområder

  Implementere system til revision af sikkerhed i manøvreområder.

 • Arbejde i et luftfartsteam

  Arbejde trygt i en gruppe inden for almen lufttrafik, hvor hver enkelt person opererer inden for sit eget ansvarsområde for at nå et fælles mål, såsom god forbrugerinteraktion, luftfartssikkerhed og vedligeholdelse af luftfartøjer.

 • Føre tilsyn med arbejde i manøvreområde

  Måle og føre tilsyn med arbejde i manøvreområde i overensstemmelse med KPI'er for sikkerhed og compliance.

 • Identificere farer for lufthavnssikkerheden

  Spotte trusler relateret til sikkerheden i lufthavnen og anvendelse af procedurer til at modvirke dem på en hurtig, sikker og effektiv måde.

 • Foretage sikkerhedsinspektioner i lufthavn

  Udføre inspektioner af lufthavne for at opnå maksimal sikkerhed; inspicere lufthavnsfaciliteter og sikre, at udstyret anvendes og vedligeholdes korrekt, og sikre, at personalet arbejder på den sikrest mulige måde.

 • Gennemføre regelmæssige undersøgelser af luftfart

  Gennemføre regelmæssig forskning for at holde sig ajour med luftfartssikkerhedsstandarder og -procedurer. Undersøge nye teknologier og materialer, der kan forbedre effektiviteten af leveringen af tjenesteydelser.

 • Undersøge luftfartøjsulykker

  Undersøge luftfartøjsulykker, kollisioner, flystyrt eller andre alvorlige flyvehændelser grundigt.

 • Overholde specifikationer i flyvepladshåndbog

  Følge standarder og særlige forskrifter fra flyvepladshåndbogen.

 • Afhjælpe potentielle farer på flyveplads

  Afhjælpe potentielle farer på flyveplads, såsom fremmedlegemer, affald og forstyrrelser på grund af vilde dyr og planter.

 • Godkende udformningen af parkeringsområder til luftfartøjer

  Godkende udformningen af parkeringsområder til luftfartøjer.

 • Anvende lufthavnsstandarder og -forskrifter

  Kende og anvende de accepterede standarder og forskrifter for europæiske lufthavne. Anvende viden til håndhævelse af lufthavnsregler, forskrifter og lufthavnens sikkerhedsplan.

 • Foretage inspektioner

  Foretage sikkerhedsinspektioner på områder, der giver anledning til betænkeligheder, for at identificere og indberette potentielle farer eller brud på sikkerheden samt tage skridt for at maksimere sikkerhedsstandarderne.

Source: Sisyphus ODB