Profession flyttearbejder

Flyttearbejdere er ansvarlige for den fysiske håndtering af varer og ejendele, der skal flyttes eller transporteres fra et sted til et andet. De skiller varer, maskiner eller ejendele ad med henblik på transport og samler eller monterer dem på det nye sted. De sikrer, at genstande er godt beskyttet og pakket, sikret og anbragt korrekt i lastbiler og transportmidler.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Farer i forbindelse med lastning af farligt gods

  Kende til de farer, der er forbundet med transport af bestemte farlige varer. Kende til nødforanstaltninger og håndteringsprocedurer i tilfælde af ulykker med varerne under lastning eller transport.

Færdigheder

 • Kommunikere med kunder

  Besvare og kommunikere med kunderne på den mest effektive og hensigtsmæssige måde for at sætte dem i stand til at få adgang til de ønskede produkter eller tjenester eller til enhver anden form for hjælp, de måtte ønske.

 • Følge arbejdsprocedurer

  Følg procedurer på arbejdet på en struktureret og systematisk måde.

 • Stable gods

  Stable varer og forarbejdede produkter i containere uden særlig behandling eller procedure.

 • Bruge traditionelt værktøj

  Bruge værktøj, der findes i en traditionel værktøjskasse, f.eks. hammer, tang, skruetrækkere og nøgler. Iagttage sikkerhedsforanstaltninger ved brugen af disse instrumenter.

 • Følge detaljerede procedurer for flytning af specifikt gods

  Overholde de detaljerede procedurer, der er nødvendige for flytning af særlige emner som f.eks. klaverer, artefakter, antikke møbler og andre.

 • Håndtere levering af møbler

  Håndtere levering og samle møbler og andre varer i overensstemmelse med kundens behov og præferencer.

 • Bruge kommunikationsudstyr

  Betjene kommunikationsudstyr med henblik på at indgå i et samspil med kunder, kolleger og andre.

 • Vedligeholde fortegnelse over værktøjer

  Føre en fortegnelse over de værktøjer, der anvendes til fremstilling eller levering af tjenesteydelser. Sikre, at værktøjssættet er komplet og egnet til brug.

 • Bære genstande

  Bære og flytte genstande fra et sted til et andet med overholdelse af sundheds- og sikkerhedsbestemmelser. Bære genstande, samtidig med at deres integritet bevares.

 • Vælge det nødvendige udstyr til flytning

  Vælge de værktøjer og det udstyr, der er nødvendigt for at kunne flytte genstande. Vælge en vifte af udstyr fra grundlæggende redskaber såsom skruer, hamre og tænger til mere komplekse apparater som gaffeltrucks, kraner og flytbare dokke.

 • Pakke varer

  Pakke forskellige typer varer, f.eks. færdigvarer eller varer, der er i brug. Pakke varer manuelt i kasser, poser og andre beholdere.

 • Læse piktogrammer

  Fortolke piktogrammer, der angiver karakteristika og nødvendige foranstaltninger til håndtering af genstande ved hjælp af visuelle fremstillinger.

Source: Sisyphus ODB