Profession flyvelederchef

Flyvelederchefer koordinerer planlægningen af landingskontrol, vedligeholdelsen af flyene og håndteringen af kunder. De bestræber sig på at anvende ressourcerne så effektivt som muligt. De forvalter sikkerhed, kvalitet og risici i det daglige arbejde. De planlægger og sammenligner ydeevne med andre udbydere af flynavigationstjenester.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Geografiske områder

  Kende det geografiske område i detalje; vide, hvor forskellige organisationer opererer.

 • Astronomisk navigation

  Forstå teknikken forbundet med astronomisk navigation og positionsbestemmelse ved brug af specialiseret måleudstyr.

 • Fælles luftfartssikkerhedsforskrifter

  Det sæt af love og bestemmelser, der finder anvendelse inden for den civile luftfart på regionalt, nationalt, europæisk og internationalt plan. Forstå de regler, der skal beskytte borgerne til enhver tid inden for civil luftfart samt sikre, at operatører, borgere og organisationer overholder disse regler.

 • Airspace system block upgrades

  Et Airspace System Block Upgrade (ASBU) angiver en række foranstaltninger, der kan gennemføres for at forbedre ATM-systemets funktionalitet.

 • Flytrafikledelse

  Indgående forståelse af de vigtigste aktiviteter inden for flytrafikledelse, såsom flyvekontrol, lufttrafikregulering og luftfartsinformationstjenester.

Færdigheder

 • Sikre kvaliteten af informationsstyring i forbindelse med luftfart

  Varetage komplekse opgaver og udføre database-, skrivebords- og GIS-relaterede aktiviteter samt udvikle aeronautiske datasæt og publikationer af høj kvalitet.

 • Følge lufthavnssikkerhedsprocedurer

  Overholde procedurer, politikker og lovgivning vedrørende lufthavnssikkerhed for at sikre et sikkert arbejdsmiljø for alle arbejdstagere og sikre passagerernes sikkerhed.

 • Udføre dataanalyser

  Indsamle data og statistiske data til test og evaluering for at skabe sikre antagelser og mønstre til forudsigelse, med det formål at finde nyttige oplysninger i en beslutningsproces.

 • Gennemføre markedsundersøgelser

  Indsamle, vurdere og præsentere data om målmarked og -kunder for at fremme strategisk udvikling og feasibility-undersøgelser. Identificere markedstendenser.

 • Uddanne personale i krav vedrørende flynavigering

  Planlægge og udføre træning på jorden og flyinstrukser; anvende navigeringsmetoder i henhold til kravene i missionen.

 • Udføre risikoanalyser

  Identificere og vurdere faktorer, der kan bringe et projekts succes i fare eller true organisationens funktion. Gennemføre procedurer for at undgå eller minimere deres virkninger.

 • Bruge moderne elektroniske navigationshjælpemidler

  Bruge moderne navigationshjælpemidler som f.eks. GPS og radarsystemer.

 • Sørge for sikkerhed i international luftfart

  Kommunikere med nationale og internationale organer for at sikre maksimal effektivitet og sikkerhed på luftfartsområdet.

 • Administrere flynavigationstjenester

  Administrere flynavigationstjenester, føre tilsyn med økonomisk planlægning og følge udviklingen inden for luftfartsteknologi.

Source: Sisyphus ODB