Profession folketingsmedlem

Folketingsmedlemmer repræsenterer deres politiske partis interesser i parlamenter. De udfører lovgivningsmæssige opgaver, udvikler og foreslår nye love og kommunikerer med regeringsembedsmænd for at vurdere aktuelle spørgsmål og offentlige operationer. De fører tilsyn med gennemførelsen af love og politikker og fungerer som regeringsrepræsentanter for offentligheden for at sikre gennemsigtighed.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Retorik

  Samtalekunsten, der har til formål at forbedre forfatteres og foredragsholders evne til at informere, overbevise eller motivere deres publikum.

 • Forfatningsret

  Forordninger, der vedrører de grundlæggende principper eller den etablerede retspraksis, som regulerer en stat eller en organisation.

 • Lovgivningsprocedure

  De procedurer, der anvendes i forbindelse med vedtagelse af love og lovgivning, f.eks. hvilke organisationer og fysiske personer der er involveret, hvordan lovforslag bliver til lovgivning, forslags- og gennemgangsproceduren samt andre skridt i lovgivningsproceduren.

 • Gennemførelse af regeringens politikker

  Procedurerne for anvendelse af regeringspolitik på alle niveauer i den offentlige forvaltning.

Færdigheder

 • Lede gennemførelsen af myndigheders politik

  Lede gennemførelsen af nye myndighedsforskrifter eller ændringer i eksisterende forskrifter på nationalt eller regionalt plan samt lede det personale, der er involveret i gennemførelsesproceduren.

 • Analysere lovgivning

  Analysere den eksisterende lovgivning fra en national eller lokal myndighed for at vurdere, hvilke forbedringer der kan foretages, og hvilke elementer der kan foreslås.

 • Gennemføre politiske forhandlinger

  Føre en debat og argumentation i en politisk kontekst ved hjælp af forhandlingsteknikker, der er specifikke for politiske forhold for at nå det ønskede mål, sikre et kompromis og bevare samarbejdsrelationer.

 • Fremlægge lovgivningsforslag

  Fremlægge forslag til ny lovgivning eller ændringer af eksisterende lovgivning på en måde, der er klar, overbevisende og i overensstemmelse med lovgivningen.

 • Sikre, at informationer er gennemsigtige

  Sikre, at de påkrævede eller ønskede oplysninger gives på en klar og fyldestgørende måde til offentligheden eller de anmodende parter, uden at der udtrykkeligt tilbageholdes oplysninger.

 • Forberede lovgivningsforslag

  Forberede den nødvendige dokumentation i henhold til gældende regler med henblik på at foreslå ny lovgivning eller ændringer af den eksisterende lovgivning.

 • Træffe lovgivningsmæssige beslutninger

  Træffe afgørelse uafhængigt eller i samarbejde med andre lovgivere om accept eller afvisning af nye dele af lovgivningen eller ændringer i den eksisterende lovgivning.

 • Lede debatter

  Opbygge og fremføre argumenter, der anvendes i en konstruktiv debat og diskussion med henblik på at overbevise modparten eller en neutral tredjepart om debattørens synspunkt.

Source: Sisyphus ODB