Profession formand for havnearbejdere

Formænd for havnearbejdere overvåger godshåndtering og havnearbejde i en havn for at maksimere produktiviteten. De styrer lastning og losning af gods og overvåger sikkerheden i arbejdsområdet. Formænd for havnearbejdere kan også undersøge hændelser og udarbejde ulykkesrapporter.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fragttransportmetoder

  Have et kendskab til forskellige former for transport som f.eks. lufttransport, søtransport eller intermodal fragttransport. Være specialiseret i en af formerne og have et dybere kendskab til detaljerne og procedurerne i denne metode.

 • Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

  Regler og procedurer vedrørende sikkerhed, sundhed og velfærd for mennesker på deres arbejdsplads. 

 • Dokarbejde

  Have kendskab til aktiviteter, der finder sted på dokker, først og fremmest aktiviteter vedrørende indgående og udgående fragtforsendelser. Have kendskab til logistiske aktiviteter i forbindelse med kraner, containere og forsendelser.

 • Havneforskrifter

  Kende havnestandarder og lovforskrifter, primært baseret på kommunal lovgivning, havnelovgivning eller søfartslov.

 • Internationale forskrifter for håndtering af fragt

  De konventioner, retningslinjer og regler, der foreskriver lastning og losning af gods i internationale havne.

 • Fragtindustri

  Have et indgående kendskab til fragtindustrien og dens interessenter, branchens struktur og de fælles udfordringer samt speditørers, luftfartsselskabers lastenheder og andres aktiviteter.

 • Nationale forskrifter for håndtering af fragt

  De nationale forskrifter for lastning og losning af gods i havne i det pågældende land.

Færdigheder

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Føre tilsyn med af- og påmønstring af besætningsmedlemmer

  Føre tilsyn med af- og påmønstring af besætningsmedlemmer og sikre, at sikkerhedsforskrifterne følges i henhold til specifikationerne.

 • Forudse logistikbehov i forbindelse med havnearbejde

  Forudse havnelogistik i forhold til afsejling og ankomst. Forvalte arbejdsstyrken med henblik på havnearbejde.

 • Anvende sikkerhedsstyring

  Anvende og føre tilsyn med foranstaltninger og forskrifter vedrørende sikkerhed og sikring for at opretholde et sikkert miljø på arbejdspladsen.

 • Administrere procedurer til forbedring af havneoperationer

  Forvalte alle forbedringsprocedurer i forbindelse med havneoperationer, herunder deres udvikling og gennemførelse. Forstå havneaktiviteter, operationer og måden, hvorpå disse udføres, for at styre forbedringer.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Administrere lastaktiviteter på fartøj

  Administrere og føre tilsyn med sikker og rettidig lastning og losning af gods fra skibe i havn.

 • Lede godshåndtering

  Håndtere de mekaniske elementer ved lastning og losning af gods og lagre på sikker vis. Tilrettelægge stuvning og losning af varer for at sikre, at fartøjet er stabilt.

 • Skrive inspektionsrapporter

  Skrive resultaterne af og konklusionerne på inspektionen på en klar og forståelig måde. Logge inspektionsprocesser såsom kontakt, resultat og udførte tiltag.

 • Justere prioriteter

  Justere prioriteter hurtigt som reaktion på hyppigt skiftende omstændigheder. Løbende vurdere opgaver og reagere på dem, der kræver ekstra opmærksomhed. Forudse og søge at undgå krisestyring.

 • Føre tilsyn med havnearbejdere

  Føre tilsyn med processen for lastning af gods; sikre, at teamet overholder alle gældende bestemmelser og procedurer; stuve tung og potentielt farlig last.

 • Føre tilsyn med lastning

  Føre tilsyn med lasteudstyr, ladning, varer og andre elementer. Sikre, at al fragt håndteres og opbevares korrekt i overensstemmelse med forskrifter og standarder.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Tilpasse til nye situationer

  Ændre tilgangen til situationer på grundlag af uventede og bratte ændringer i folks behov og humør eller i trends; ændre strategier, improvisere og naturligt tilpasse sig disse vilkår.

 • Give instrukser til personalet

  Give instrukser til underordnede ved anvendelse af forskellige kommunikationsteknikker. Tilpasse kommunikationsstilen til målgruppen med henblik på at give instrukser efter hensigten.

 • Koordinere dokarbejde

  Koordinere forsendelser af gods ind og ud af dokken. Placere kraner og sortere containere i partier og tage hensyn til de enkelte containeres nøjagtige mål og vægt.

 • Udarbejde godsforsendelsesrapporter

  Udarbejde og indsende godforsendelsesrapporter. Medtage detaljerede oplysninger om forsendelsesbetingelser og godhåndtering, rapporter eventuelle problemer.

 • Sørge for efterlevelse af forskrifter vedrørende skibsfart

  Sørge for efterlevelse af forskrifter vedrørende skibsfart, regler og politikker; holde laster sikre og fri for skader; garantere sikkerheden for mandskab, der håndterer lasten.

 • Føre tilsyn med losning

  Føre tilsyn med aflæsning af udstyr, gods, varer og andet. Sikre, at alt håndteres og opbevares korrekt i overensstemmelse med regler og standarder.

Source: Sisyphus ODB