Profession forskningschef

Forskningschefer koordinerer den indsats, der gøres af videnskabsfolk, akademiske forskere, produktudviklere og markedsforskere med henblik på skabelsen af nye produkter, forbedringen af eksisterende produkter eller andre forskningsaktiviteter, herunder videnskabelig forskning. De forvalter og planlægger forsknings- og udviklingsaktiviteter i en organisation, fastsætter mål og budgetbehov og står for personalestyringen.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Intellektuel ejendomsret

  De forordninger, der regulerer rettighederne til beskyttelse af intellektuel ejendom mod ulovlig krænkelse.

 • Markedsundersøgelse

  De processer, teknikker og formål, der er indeholdt i det første skridt til at udvikle markedsføringsstrategier såsom indsamling af oplysninger om kunder og definition af segmenter og mål.

 • Innovationsprocesser

  De teknikker, modeller, metoder og strategier, der bidrager til fremme af tiltag i retning af innovation.

 • Projektstyring

  Have et kendskab til projektstyring og de aktiviteter, der omfatter dette område. Have viden om de variabler, der indgår i projektstyringen, såsom tid, ressourcer, krav, frister og reaktion på uventede hændelser.

 • Virksomheders sociale ansvar

  Håndteringen eller styringen af forretningsprocesser på en ansvarlig og etisk måde, idet det økonomiske ansvar over for aktionærerne vægtes lige så højt som ansvaret over for miljømæssige og sociale interessenter.

 • Markedsføringsprincipper

  Principper for styring af forholdet mellem forbrugere og varer eller tjenesteydelser med henblik på at øge salget og forbedre reklameteknikker.

Færdigheder

 • Analysere interne faktorer, der er relevante for virksomheder

  Forskning og forståelse af forskellige interne faktorer, der påvirker driften af virksomheder, såsom kultur, strategisk grundlag, produkter, priser og tilgængelige ressourcer.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Finde nye måder at gøre tingene på

  Søge efter forbedringer og præsentere innovative løsninger, kreativitet og alternativ tankegang med henblik på at udvikle nye teknologier, metoder, idéer og svar på arbejdsrelaterede problemer.

 • Repræsentere organisationen

  Optræde som repræsentant for institutionen, virksomheden eller organisationen udadtil.

 • Vurdere gennemførligheden af ny udvikling

  Undersøge udviklingen og forslag til innovation med henblik på at afgøre, om de kan anvendes i virksomheden, og om det er praktisk muligt at gennemføre dem på forskellige fronter, såsom økonomisk indvirkning, virksomhedsimage og forbrugerreaktion.

 • Udpege nye forretningsmuligheder

  Opsøge potentielle kunder eller produkter med henblik på at skabe yderligere salg og sikre vækst.

 • Berette om analyseresultater

  Udarbejde forskningsdokumenter eller give præsentationer for at rapportere om resultaterne af et gennemført forsknings- og analyseprojekt med angivelse af de analyseprocedurer og -metoder, der har ført til resultaterne, samt potentielle fortolkninger af resultaterne.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Administrere forsknings- og udviklingsprojekter

  Planlægge, organisere, lede og følge op på projekter, der har til formål at udvikle nye produkter, gennemføre innovative tjenester eller videreudvikle de eksisterende.

 • Analysere eksterne faktorer, der er relevante for virksomheder

  Udføre forskning og analyse af den eksterne faktor for virksomheder som forbrugere, markedsposition, konkurrenter og politisk situation.

 • Gennemføre markedsundersøgelser

  Indsamle, vurdere og præsentere data om målmarked og -kunder for at fremme strategisk udvikling og feasibility-undersøgelser. Identificere markedstendenser.

 • Arbejde på en økonomisk effektiv måde

  Udføre arbejdsprocesser så effektivt som muligt og så vidt muligt undgå spild af materialer, tid og energi.

 • Udføre strategisk forskning

  Undersøge langsigtede muligheder for forbedring og planlægge foranstaltninger med henblik på at nå dem.

 • Analysere forretningsmål

  Studere data i henhold til forretningsstrategier og -mål og udfærdige strategiske planer på både kort og lang sigt.

Source: Sisyphus ODB