Profession forskningsleder

Forskningsledere fører tilsyn med forsknings- og udviklingsfunktionerne ved et forskningsanlæg eller i et forskningsprogram eller på et universitet. De støtter de ledende medarbejdere, koordinerer arbejdet og varetager styringen af medarbejdere og forskningsprojekter. De kan arbejde inden for en lang række sektorer, f.eks. den kemiske, tekniske og biovidenskabelige sektor. Forskningsledere kan også rådgive om forskning og selv udføre forskning.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Videnskabelige forskningsmetoder

  Teoretisk metode anvendt inden for videnskabelig forskning, som omfatter baggrundsresearch, udarbejdelse og afprøvning af en hypotese, dataanalyse og konklusion på resultaterne.

 • Projektstyring

  Have et kendskab til projektstyring og de aktiviteter, der omfatter dette område. Have viden om de variabler, der indgår i projektstyringen, såsom tid, ressourcer, krav, frister og reaktion på uventede hændelser.

Færdigheder

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Arbejde selvstændigt med udstillinger

  Arbejde selvstændigt med udvikling af en ramme for kunstneriske projekter såsom lokaliteter og arbejdsgange.

 • Drøfte forslag til forskning

  Drøfte forslag og projekter med forskere, beslutte, hvilke ressourcer der skal tildeles, og om der skal arbejdes videre med undersøgelsen.

 • Kommunikere på engelsk på et kompetent brugerniveau

  Indgående kendskab til engelsk, R351, svarer til niveau C1 i den fælles europæiske referenceramme for sprog (CEFR).

 • Estimere varigheden af et stykke arbejde

  Udarbejde nøjagtige beregninger rettidigt med henblik på at udføre fremtidige tekniske opgaver på grundlag af tidligere og nuværende oplysninger og observationer eller estimere varigheden af de enkelte opgaver i et givet projekt.

 • Berette om analyseresultater

  Udarbejde forskningsdokumenter eller give præsentationer for at rapportere om resultaterne af et gennemført forsknings- og analyseprojekt med angivelse af de analyseprocedurer og -metoder, der har ført til resultaterne, samt potentielle fortolkninger af resultaterne.

 • Håndtere udfordrende krav

  Fastholde en positiv holdning til nye og udfordrende krav såsom interaktion med kunstnere og håndtering af kunstartefakter. Arbejde under pres såsom håndtering af ændringer i sidste øjeblik i tidsplaner og finansielle begrænsninger.

 • Administrere forsknings- og udviklingsprojekter

  Planlægge, organisere, lede og følge op på projekter, der har til formål at udvikle nye produkter, gennemføre innovative tjenester eller videreudvikle de eksisterende.

 • Respektere kulturelle forskelle i forbindelse med udstillinger

  Respektere kulturelle forskelle ved skabelse af kunstneriske koncepter og udstillinger. Samarbejde med internationale kunstnere, museumsinspektører, museer og sponsorer.

 • Studere emner

  Gennemføre effektiv forskning om relevante emner med henblik på at kunne frembringe summariske oplysninger, der er relevante for forskellige målgrupper. Forskningen kan omfatte bøger, tidsskrifter, internettet og/eller mundtlige drøftelser med kyndige personer.

 • Studere en samling

  Forske i og spore af oprindelsen og den historiske betydning af samlinger og arkivindhold.

 • Give projektinformation om udstillinger

  Give oplysninger om forberedelse, gennemførelse og evaluering af udstillinger og andre kunstneriske projekter.

 • Forvalte driftsbudgetter

  Udarbejde, overvåge og tilpasse driftsbudgetterne sammen med den økonomiske/administrative leder/personalet i det kunstneriske institut/enhed/projekt.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

Source: Sisyphus ODB