Profession genbrugsmedarbejder på genbrugsstation

Genbrugsmedarbejdere på genbrugsstationer renser materialer og fjerner affald samt sikrer, at affaldet og de indsamlede materialer sorteres i de relevante genbrugscontainere. De demonterer også køretøjer og sorterer de indsamlede dele og anbringer genanvendelige materialer på transportbånd, hvor de kan sorteres yderligere.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Affaldshåndtering

  De anvendte metoder, materialer og bestemmelser vedrørende indsamling, transport, behandling og bortskaffelse af affald. Dette omfatter genanvendelse og overvågning af bortskaffelse af affald.

 • Affalds- og skrotprodukter

  De tilgængelige affalds- og restprodukter, deres funktioner, egenskaber og retlige og myndighedskrav.

 • Lovgivning om sundhed, sikkerhed og hygiejne

  De sundheds-, sikkerheds- og hygiejnestandarder samt den lovgivning, der gælder for en bestemt sektor.

Færdigheder

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Forvalte affald

  Styre eller bortskaffe betydelige mængder af affald eller farlige materialer. Sikre, at de krævede licenser og tilladelser er til stede, og at der er god forvaltningspraksis, branchestandarder eller alment accepteret landbrugspraksis, der følges.

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

 • Bortskaffe affald

  Bortskaffe affald i overensstemmelse med lovgivningen og dermed overholde miljø- og virksomhedsansvar.

 • Sikre efterlevelse af lovforskrifter om affald

  Gennemføre og overvåge virksomhedsprocedurer for indsamling, transport og bortskaffelse af affald i overensstemmelse med alle forskrifter og lovkrav.

 • Håndtere kemiske rengøringsmidler

  Sikre korrekt håndtering, opbevaring og bortskaffelse af rengøringskemikalier i overensstemmelse med bestemmelserne.

 • Betjene genanvendelsesudstyr

  Betjene genanvendelsesudstyr, som f.eks. granulatorer, knusere og pressere; behandle og sortere materialer, der skal genanvendes.

 • Vurdere affaldstype

  Identificere affaldsmaterialer i forbindelse med indsamling og sortering, som enten kan genanvendes, bortskaffes eller på anden måde behandles, med henblik på at vurdere, hvordan de skal behandles og sorteres.

 • Indsamle defekte apparater

  Indsamle eller modtage produkter, som ikke længere er funktionelle, og som ikke kan repareres, fra husholdninger, organisationer eller indsamlingsfaciliteter, så de kan sorteres til bortskaffelse eller genanvendelse.

 • Demontere defekte apparater

  Afmontere udstyr og apparatur, der er gået i stykker og ikke kan repareres, således at deres separate komponenter kan sorteres, genanvendes og bortskaffes på en måde, der er i overensstemmelse med lovgivningen om affald og genanvendelse.

Source: Sisyphus ODB