Profession havbrugsarbejder

Havbrugsarbejdere opsamler yngel og tang samt skaldyr eller andre vandlevende dyr, såsom krebsdyr og pighuder, eller planteressourcer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fiskerilovgivning

  Undersøgelse og analyse af forskellige tilgange til dambrugsforvaltning under hensyntagen til internationale bestemmelser og industristandarder med henblik på at analysere regler for dambrugsforvaltning. 

Færdigheder

 • Håndtere gydebestande

  Håndtere vildtlevende og opdrættede gydebestande. Sætte vildtlevende og opdrættede gydebestande i karantæne. Vælge individer til kultur og/eller opfedning.

 • Konservere fiskeprodukter

  Anbringe og klassificere fiskeprodukter med henblik på korrekt opbevaring. Bevare passende betingelser for bevarelsen af fiskeprodukter.

 • Overvåge indsamling af levende fisk

  Overvågning af forholdene under indsamling af levende fisk, herunder stress hos fiskene.

 • Forvalte akvatiske ressourcer

  Indsamle og udvælge fisk eller andre organismer fra kulturmiljøet. Håndtere, rengøre og klassificerer eksemplaret. Forberede høst og transport til salgsstedet. Tilpasse teknikker alt efter den specifikke art, det næste trin i processen og det endelige formål.

 • Udføre almindelig pasning og pleje af akvakulturbestande

  Udføre aktiviteter, der sikrer overvågning og gennemførelse af sundhedsstandarder og sundhedsanalyser af fiskebestanden.

 • Indsamle akvatiske ressourcer

  Indsamle yngel og tang samt skaldyr eller andre vandlevende dyr (dvs. krebsdyr og pighuder) eller vegetabilsk ressource. Anvende det relevante udstyr afhængigt af arten.

 • Forvalte udstyr til indsamling af østersæg

  Samle det ægindsamlingsudstyr, der skal anvendes til havs. Indsætte ægindsamlingsudstyret for at maksimere udbyttet og vedligeholde det i driftsklar stand.

 • Indsamle levende fisk

  Indsamle fisk ved hjælp af teknikker, der minimerer den stress, som fiskene udsættes for, og undgå at fiskene undslipper.

 • Indsamle gydebestande

  Indsamle larver eller yngel fra miljøet ved hjælp af passende teknikker for specifikke arter, dvs. fisk, bløddyr, skaldyr eller nye kandidater til akvakultur.

Source: Sisyphus ODB