Profession hestepasser

Hestepassere yder omsorg for heste og ponyer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Unghestetræning

  Principper og teknikker til træning af enkle kropskontroløvelser for ungheste.

 • Dyrevelfærdslovgivning

  De retlige grænser, fagetiske regler, de nationale og EU's lovgivningsrammer og retlige procedurer for at arbejde med dyr og levende organismer og sikre deres velfærd og sundhed.

 • Biosikring

  Kende de generelle principper, der gælder for begrebet biosikkerhed, og navnlig de sygdomsforebyggelsesregler, der skal implementeres i tilfælde af epidemier, der truer folkesundheden.

 • Biologi

  Væv, celler og funktioner af plante- og dyreorganismer og deres indbyrdes afhængighed og samspil med hinanden og miljøet.

 • Hestes racespecifikke adfærd

  Forskellige hestearters adfærd og særpræg.

Færdigheder

 • Bistå ved dyrefødsler

  Bistå ved dyrefødsler og pleje af nyfødte husdyr.

 • Levere pleje af heste

  Sørge for pasning af heste omfatter rensning, opstaldning, forberedelse af heste og ponyer til ridning, fiksering og føring af heste, idet der tages hensyn til sikkerhedsforskrifterne for heste og mennesker, særlige krav til de tilstedeværende heste; anvendelse af passende metoder og hesteredskaber og -udstyr.

 • Vedligeholde græsarealer

  Sikre, at dyr på græsarealer eller græsmarker har nok foder. Anvende bevarende foranstaltninger såsom rotationsgræsning.

 • Kontrollere flytning af dyr

  Lede, kontrollere eller begrænse en del af et eller flere dyrs bevægelse.

 • Rense ben på hest

  Sørge for, at hestens ben er ordentligt rengjort.

 • Rengøre stalde

  Rengøre staldbygninger for at fjerne tilsmudset underlag for at forhindre, at der opbygges fugt og lugt og for at mindske potentielle problemer med parasitter.

 • Træne ungheste

  Socialisere unge heste (soignering, krave, mundtøj, løfte fødder osv.), idet der tages hensyn til hestens og underviseres sikkerhed og velfærd.

 • Vedligeholde bedrift

  Vedligeholde landbrugsbedriftens faciliteter såsom hegn, vandforsyning og udendørs bygninger.

 • Føre tilsyn med hygiejneprocedurer på landbrugsbedrift

  Sikre, at hygiejneprocedurer på landbrugsbedrifter overholdes, idet der tages hensyn til regler for særlige indsatsområder, for eksempel husdyr, planter, lokale landbrugsprodukter osv.

Source: Sisyphus ODB