Profession hovedentreprenør inden for bygge og anlæg

Hovedentreprenører inden for bygge og anlæg påtager sig ansvaret for at gennemføre et bygge- og anlægsprojekt. De deltager i udbudsprocesser i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter og ansætter underleverandører til at gennemføre de forskellige faser af anlægsprocessen fra start til slut. De sikrer, at underleverandører fastholder deres del af aftalen og arbejder på byggepladsen for at sikre, at projektet leveres til tiden og i overensstemmelse med vedtagne standarder.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Aftalelov

  De retlige principper, der gælder for skriftlige aftaler mellem parter vedrørende udveksling af varer eller tjenesteydelser, herunder kontraktlige forpligtelser og opsigelse.

 • Lovgivning om byggevarer

  Bestemmelser om kvalitetsstandarder for byggeprodukter i hele EU.

 • Ejendomsmarked

  Tendenser omkring køb, salg eller leje af ejendom, herunder den grund og de bygninger og naturressourcer, der hører til ejendommen; de kategorier af beboelsesejendomme og ejendomme til erhvervsformål, inden for hvilke disse ejendomme handles.

Færdigheder

 • Læse standardblueprints

  Læse og forstå standard blueprints, maskiner og procestegninger.

 • Koordinere bygge- og anlægsaktiviteter

  Koordinere flere bygningsarbejderes eller holds aktiviteter for at sikre, at de ikke forstyrrer hinanden, og for at sikre, at arbejdet udføres rettidigt. Løbende holde sig orienteret om holdenes fremskridt og ajourføre tidsplanen, hvis der er behov for det.

 • Kommunikere med kunder

  Besvare og kommunikere med kunderne på den mest effektive og hensigtsmæssige måde for at sætte dem i stand til at få adgang til de ønskede produkter eller tjenester eller til enhver anden form for hjælp, de måtte ønske.

 • Overvåge parameteroverensstemmelse i bygge- og anlægsprojekter

  Overvåge fremskridtene på byggepladser og overholdelsen af forskellige parametre, der er skitseret i udformningsfasen, såsom kvalitet, omkostninger, tidsplan og entreprenøransvar.

 • Tjekke efterlevelse af byggeforskrifter

  Afgøre, om en konstruktion er i overensstemmelse med love og forskrifter.

 • Identificere kunders mål

  Identificere individuelle motiver, der resulterer i kort-, mellem- og langsigtede fitnessmål.

 • Administrere kontrakter

  Forhandle en kontrakts vilkår, betingelser, omkostninger og andre specifikationer, samtidig med at det sikres, at de opfylder de retlige krav og er retsgyldige. Føre tilsyn med gennemførelsen af kontrakten, blive enige om og dokumentere eventuelle ændringer.

 • Udføre kvalitetskontrol af design under en gennemgang

  Kontrollere og sikre kvaliteten af designresultaterne i løbet af en gennemgang.

 • Overvåge leverandørpræstationer

  Administrere entreprenørens indsats og vurdere, om de opfylder den aftalte standard, og om nødvendigt korrigere manglende overholdelse.

 • Sikre, at fristen for bygge- og anlægsprojekter overholdes

  Planlægge og overvåge byggeprocesser med henblik på at sikre færdiggørelsen af projektet inden for den fastsatte frist.

 • Revidere entreprenører

  Undersøge og dokumentere forskellige leverandørvirksomheder for at afgøre, om de overholder regler og standarder for sikkerhed, miljø og design, konstruktion og afprøvning osv.

 • Følge arbejdsmiljøprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed

  Anvende de relevante sundheds- og sikkerhedsprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed for at forebygge ulykker, forurening og andre risici.

 • Overvåge byggeplads

  Have oversigt over, hvad der sker på byggepladsen til enhver tid. Identificere, hvem der er til stede, og hvilken fase af anlægsarbejdet, hvert hold befinder sig i.

 • Registrere arbejdets forløb

  Føre fortegnelser over arbejdets forløb, herunder tid, fejl, driftsforstyrrelser osv.

Source: Sisyphus ODB