Profession idrætsleder

Idrætsledere fungerer som mellemledere i idrætsorganisationer på alle niveauer, inden for alle sportsgrene eller i alle lande i Europa (f.eks. sportsklubber, forbund og lokale myndigheder). De udfører organisatoriske opgaver på en lang række områder i overensstemmelse med den strategi og de politikker, der er fastlagt af ledelsen, bestyrelsen og udvalgene. De spiller en afgørende rolle i den overordnede afholdelse af sportsaktiviteter, og deres arbejde i idrætsorganisationer påvirker direkte frigørelsen af sektorens potentiale i Europa med hensyn til sundhed, social inklusion og økonomi.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Politiks indvirkning på levering af sportstjenesteydelser

  Den politiske baggrund for den aktuelle levering af sportstjenesteydelser og årsagerne til den mulige eksterne påvirkning af sportsorganisationen.

Færdigheder

 • Forvalte de interne processer i en sportsorganisation

  Planlægge og gennemføre ledelsen af hold eller grupper inden for en klub eller organisation. Koordination af menneskelige ressourcer og kommunikation.

 • Forvalte sportsfaciliteters økonomi

  Forvalte finansiering inden for sport og fysisk aktivitet for at nå de erklærede mål for organisationen. Udvikle et master-budget og anvende dette til at overvåge, evaluere og kontrollere resultaterne og træffe foranstaltninger til at håndtere konstaterede forskelle. Uddelegere ansvar for budgetter til klart definerede aktiviteter.

 • Udvikle procedurer for effektiv ledelse af sportsklub

  Udvikle praksis for effektiv ledelse af sportsklub. Støtte oprettelsen af en klub, rolle og struktur af et udvalg, formålet med og proceduren for møder, rolle som klubkasserer, rolle for sponsorering og fundraising, rolle i forbindelse med markedsføring og fremme af sport, krav til personale i forbindelse med ledelse af arrangementer, grundlæggende retlige spørgsmål og risikostyring i forbindelse med sport.

 • Samarbejde med sportsorganisationer

  Samarbejde med lokale sportsråd, regionale udvalg og nationale styrende organer.

 • Koordinere administrationen af en sportsorganisation

  Udvikle og gennemføre strategier til koordinering af forvaltningen af teams eller grupper i en klub eller organisation.

 • Inddrage frivillige

  Indlemme, motivere og lede frivillige i organisationen eller i en afdeling af organisationen. Forvalte forholdet til frivillige inden de påtager sig frivilligt arbejde, i løbet af deres tid med organisationen, og efter udløbet af deres formelle aftale om frivilligt arbejde.

 • Lede et team

  Lede, føre tilsyn med og motivere en gruppe mennesker med henblik på at opfylde de forventede resultater inden for en given tidsfrist og med de forventede ressourcer.

 • Udvikle muligheder for fremgang inden for sport

  Udvikle og gennemføre planer og rammer for at øge deltagelse og udviklingen af sportsfolk.

 • Håndtere sin egen personlige faglige udvikling inden for sport

  Tage ansvar for at udvikle sin egen viden, egen færdigheder og egen kompetence med henblik på at opfylde de nuværende og fremtidige krav til arbejdet og støtte en personlig og karrieremæssig udvikling inden for sport.

 • Besvare forespørgsler

  Besvare forespørgsler og anmodninger om oplysninger fra andre organisationer og borgere.

 • Implementere strategisk planlægning

  Træffe foranstaltninger vedrørende de mål og procedurer, der er fastlagt på strategisk plan med henblik på at mobilisere ressourcer og forfølge de fastlagte strategier.

 • Gennemføre operationelle forretningsplaner

  Gennemføre den strategiske forretnings- og driftsplanlægning for en organisation ved at engagere sig og uddelegere til andre, overvåge fremskridt og foretage tilpasninger undervejs. Evaluere, i hvilket omfang der er opnået strategiske mål, lære af erfaringer, fejre fremgang og anerkende folks bidrag.

 • Sørge for levering af ressourcer til fysisk aktivitet

  Sikre, at de fysiske ressourcer (udstyr, materialer, lokaler, tjenesteydelser og energiforsyninger), der er nødvendige for at gennemføre de planlagte fysiske aktiviteter og idrætsgrene i organisationen, er til stede.

 • Sikre personalets sundhed og sikkerhed

  Fremme og opretholde en kultur for sundhed og sikkerhed blandt personalet ved at opretholde politikker og procedurer for beskyttelse af sårbare deltagere og om nødvendigt tage sig af mistanke om eventuelt misbrug.

 • Sikre kunders sundhed og sikkerhed

  Fremme og opretholde en kultur for sundhed og sikkerhed blandt dine kunder ved at opretholde politikker og procedurer for beskyttelse af sårbare deltagere og om nødvendigt håndtere mistanke om eventuelt misbrug.

 • Lede kundeservice

  Lede leveringen af kundeservice, herunder aktiviteter og tilgange, der spiller en afgørende rolle i kundeservicen ved at søge og gennemføre forbedringer og udvikling.

 • Varetage projektstyring

  Forvalte og planlægge forskellige ressourcer, f.eks. arbejdskraft, budget, frist, resultater og kvalitet, der er nødvendige for et specifikt projekt, og overvåge projektets fremskridt for at nå et bestemt mål inden for en fastsat tid og et fastsat budget.

 • Fremme ligestilling inden for sport

  Udvikle politikker og programmer, der har til formål at øge underrepræsenterede gruppers deltagelse og engagement i sport såsom kvinder og piger, etniske minoritetsgrupper, handicappede og i nogle tilfælde unge.

 • Lede et arbejdsteam

  Sikre, at der findes klare og effektive kommunikationskanaler i alle afdelinger i organisationen og støttefunktionerne, både internt og eksternt, og sikre, at teamet er bekendt med afdelingens/forretningsenhedens standarder og målsætninger. Gennemføre de disciplinære procedurer og klageprocedurer, der skal til for at sikre, at der konsekvent anvendes en retfærdig og konsekvent tilgang til styring af resultater. Bistå i forbindelse med rekrutteringsprocessen og forvalte, uddanne og motivere medarbejderne til at opnå/overskride deres potentiale ved hjælp af effektive forvaltningsteknikker. Tilskynde til og udvikle sammenhold blandt alle medarbejdere.

Source: Sisyphus ODB