Profession indkøbschef inden for læderråmaterialer

Indkøbschefer inden for læderråmaterialer planlægger og køber forsyninger af huder, skind, vådblå læder eller skorper i koordination med produktionsbehovene. De forhandler om processer og forudsiger niveauerne for efterspørgsel efter produkter, med henblik på at imødekomme forretningsbehov og føre konstant kontrol med lagerniveauer og kvalitet for at maksimere forretningseffektiviteten. De identificerer potentielle leverandører, besøger eksisterende leverandører og udvikler forretningsforbindelser med dem.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kvalitetskontrolsystemer

  Forståelse af og erfaring med kvalitetssystemer til produktudvikling eller værktøjer såsom FMEA, DOE, PPAP og APQP.

 • Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

  Regler og procedurer vedrørende sikkerhed, sundhed og velfærd for mennesker på deres arbejdsplads. 

 • Fysisk-kemiske egenskaber ved crust-læder

  De fysiske og kemiske egenskaber ved mellemprodukter af læder, der allerede har undergået garvning. Disse egenskaber varierer alt efter oprindelseslandet og tidligere fremstillingsprocesser.

 • Fysisk-kemiske egenskaber ved huder og skind

  Kvaliteten af huder og skind defineres ved organoleptiske, mikrobiologiske, histologiske og kemiske egenskaber (dvs. fugt, læderhudens struktur, fedtprocent og kollagen). Alle hud- og skindtyper har specifikke fysiske og kemiske egenskaber, der har betydning for formen for garvning og den mest egnede endelige brug af læderet.

 • Omkostningsstyring

  Planlægningen, overvågningen og tilpasningen af en virksomheds udgifter og indtægter med henblik på at opnå omkostningseffektivitet og kapacitet.

Færdigheder

 • Udføre arbejdsinstrukser

  Forstå, fortolke og korrekt anvende arbejdsinstrukser vedrørende forskellige opgaver på arbejdspladsen.

 • Kontrollere udgifter

  Overvåge og vedligeholde effektive omkostningskontroller med hensyn til effektivitet, spild, overarbejde og personale. Vurdere selvrisiko og stræbe efter effektivitet og produktivitet.

 • Tilpasse til nye situationer

  Ændre tilgangen til situationer på grundlag af uventede og bratte ændringer i folks behov og humør eller i trends; ændre strategier, improvisere og naturligt tilpasse sig disse vilkår.

 • Identificere sig med virksomhedens mål

  Handle til fordel for virksomheden og opnåelse af dens mål.

 • Indkøbe råvarer

  Forvalte logistik i forbindelse med indkøb af råmaterialer til garveriet for at sikre, at garveriet fungerer effektivt, og at kundernes krav opfyldes

 • Bruge kommunikationsteknikker

  Anvende kommunikationsteknikker, som gør det muligt for samtalepartnere at forstå hinanden bedre og kommunikere præcist ved transmission af meddelelser.

 • Administrere forsyninger

  Overvåge og kontrollere strømmen af forsyninger, der omfatter køb, oplagring og transport af den nødvendige kvalitet af råvarerne samt lageropgørelser af igangværende arbejde. Administrere forsyningskædens aktiviteter og synkronisere udbuddet med produktionsefterspørgsel og kunde.

 • Kommunikere og samarbejde med kolleger

  Samarbejde med andre kolleger for at sikre en fælles forståelse af arbejdsrelaterede anliggender og nå til enighed om de kompromiser, som det kan være nødvendigt at indgå mellem parter. Forhandle kompromiser mellem parter for at sikre, at arbejdet generelt fungerer effektivt med hensyn til at nå målene.

 • Kontrollere handelsdokumenter

  Føre skriftlige fortegnelser med oplysninger om handelstransaktioner, såsom faktura, remburs, ordre, forsendelse, oprindelsescertifikat.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Styre læderkvaliteten gennem hele produktionsprocessen

  Styre systemer for kundefokuseret tilrettelæggelse af læderproduktionsprocesser. Den anvender strategi, data og effektiv kommunikation til at integrere kvalitetstilgangen i virksomhedens kultur og aktiviteter og også til at nå organisationens mission og mål.

 • Håndtere miljøpåvirkning fra arbejder

  Håndtere samspillet med virksomhederne og deres indvirkning på miljøet. Identificere og vurdere produktionsprocessens og de dertil knyttede tjenesters miljøvirkninger og regulere en reduktion af virkningerne på miljøet og på mennesker. Tilrettelægge handlingsplaner og overvåge eventuelle indikatorer for forbedringer.

 • Overvåge arbejde i læderindustrien

  Driftsmæssig overvågning henviser til indsamling af centrale systempræstationer ved læderproduktionen med regelmæssige mellemrum eller ved afslutningen af visse specifikke faser af læderprocessen. Disse oplysninger danner grundlag for observation, opdagelse og registrering af drift af maskiner og systemer. Aktiviteten leverer også de kritiske data til kontrol af korrekt udførelse af processen og til overvågning af kvalitet og kapacitet i forhold til produkter og produktionskrav.

 • Indtage en målrettet ledelsesrolle over for kolleger

  Tage en lederrolle i organisationen og med kolleger for at varetage coaching og vejledning af underordnede med specifikke mål.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Finde nye måder at gøre tingene på

  Søge efter forbedringer og præsentere innovative løsninger, kreativitet og alternativ tankegang med henblik på at udvikle nye teknologier, metoder, idéer og svar på arbejdsrelaterede problemer.

 • Finde fejl på råhuder

  Analysere, identificere og evaluere mulige fejl på rå huder/skind. Defekter kan være naturlige (f.eks. skader forårsaget af parasitter) forårsaget af dårlig praksis på bedriften, under transport, på slagteriet (f.eks. forkert flåning, mangler inden slagtning, forkert konservering) eller forårsaget under fremstillingsprocessen. Klassificeringen af huder og skind og opdelingen heraf i "sortimenter" er baseret på arten, omfanget og placeringen af fejl. Udvælgelsen er afgørende for, hvilken type forarbejdning der kan blive tale om, og dermed artikeltypen.

 • Tænke analytisk

  Fremlægge tanker og overvejelser med henblik på at identificere styrker og svagheder ved alternative løsninger, konklusioner eller problemer.

Source: Sisyphus ODB