Profession industriel kvalitetschef

Industrielle kvalitetschefer overvåger og kontrollerer informationsaktiver ved at beskrive processer og procedurer for sikring af overholdelsen af industristandarder. De foretager revisioner af industriprocesser, rådgiver om forebyggende og korrigerende foranstaltninger og sikrer overholdelse af industristandarder.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Industrisoftware

  Det udvalg af software, der kan anvendes til at anslå, administrere og planlægge industrielle processer, såsom design, arbejdsgange og produktionsforbedring.

 • Kvalitetsstandarder for databaser

  Teknikker og metoder til estimering og evaluering af systemets kvalitet og den overordnede databasekvalitet samt de fastsatte kvalitetsstandarder og -forskrifter.

 • Intern revision

  Praksis med at observere, teste og evaluere organisationens processer systematisk for at forbedre effektiviteten, mindske risiciene og øge værdien af virksomheden ved at indføre en forebyggende kultur.

 • Fængselsprocedurer

  Juridiske bestemmelser og politikker vedrørende fængselsvæsenet og andre fængselsprocedurer.

 • Industriteknologi

  Det tekniske område, der vedrører udvikling, forbedring og gennemførelse af komplekse processer og systemer for viden, personer, udstyr osv.

 • Industrielt design

  Praksis for udformningen af produkter, der fremstilles ved hjælp af masseproduktionsteknikker.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Auditteknikker

  De teknikker og metoder, der understøtter en systematisk og uafhængig undersøgelse af data, politikker, drift og resultater ved hjælp af computerstøttede revisionsværktøjer og -teknikker (CAAT) såsom regneark, databaser, statistisk analyse og business intelligence-software.

Færdigheder

 • Støtte implementering af kvalitetsstyringssystemer

  Fremme indførelsen af nye forretningsprocesser, der kan bidrage til at opfylde kvalitetsstandarder, såsom forbedring af organisationsstrukturen eller udvikling af nye procedurer i tilfælde af defekter.

 • Udpege forbedrende foranstaltninger

  Realisere mulige forbedringer af processer for at øge produktiviteten, forbedre effektiviteten, forbedre kvaliteten og strømline procedurerne.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Tjekke kvaliteten af råvarer

  Kontrollere kvaliteten af de grundlæggende materialer, der anvendes til fremstilling af halvfabrikata og færdige varer, ved at vurdere materialets egenskaber og om nødvendigt udvælge prøver til analyse.

 • Gennemføre audit på arbejdspladser

  Udføre audits og inspektioner på arbejdspladsen for at sikre overholdelse af regler og bestemmelser.

 • Stille teknisk ekspertise til rådighed

  Tilvejebringe ekspertviden på et bestemt område, navnlig vedrørende mekaniske eller videnskabelige emner, til beslutningstagere, ingeniører, teknisk personale eller journalister.

 • Tjekke kvaliteten af produkter på samlebåndet

  Tjekke produkternes kvalitet på samlebåndet og fjerne defekte produkter før og efter emballering.

 • Analysere testdata

  Fortolke og analysere de data, der indsamles under testningen, med henblik på at formulere konklusioner, nye indsigter eller løsninger.

 • Udpege forebyggende foranstaltninger

  Foregribe situationer, der kan være til skade for arbejdspladsen og de processer, der finder sted dér, ved at gøre opmærksom på mulige uønskede udfald og foreslå forebyggende foranstaltninger.

 • Følge sikkerhedsstandarder i industrielle sammenhænge

  Overholde sikkerhedsprocedurer og -standarder i industrielle sammenhænge, især når der er tale om maskineri.

 • Udføre kvalitetsrevisioner

  Gennemføre regelmæssige, systematiske og dokumenterede undersøgelser af et kvalitetssystem til kontrol af overensstemmelse med en standard baseret på objektive forhold som f.eks. gennemførelse af processer, effektivitet med hensyn til at opnå kvalitetsmål og reduktion og eliminering af kvalitetsproblemer.

 • Lede korrigerende foranstaltninger

  Gennemføre korrigerende foranstaltninger og planer for løbende forbedringer ud fra interne og eksterne kontroller med henblik på at opfylde fødevaresikkerhed og kvalitetsresultatindikatorer efter en nærmere aftalt tidsplan.

 • Evaluere industrihygiejne

  Vurdere hygiejne i industrimiljøer ved at evaluere kemiske, fysiske og biologiske agenser for at sikre sundheden hos de personer, der arbejder med dem.

 • Registrere produktionsdata med henblik på kvalitetskontrol

  Føre fortegnelser over fejl i maskinen, indgreb og uregelmæssigheder med henblik på kvalitetskontrol.

 • Definere kvalitetskriterier for produktion

  Definere og beskrive kriterierne for måling af datakvalitet til produktionsformål, f.eks. internationale standarder og fremstillingsforskrifter.

 • Kontrollere industrielt udstyr

  Kontrollere udstyr, der anvendes i forbindelse med industrielle aktiviteter, som f.eks. fremstillings- eller byggematerialer, for at sikre, at udstyret er i overensstemmelse med lovgivningen om sundhed, sikkerhed og miljø.

 • Overvåge kvalitetsstandarder for produktion

  Overvåge kvalitetsstandarder inden for fremstilling og efterbehandling.

 • Revidere dokumentation vedrørende kvalitetskontrolsystemer

  Revidere kvalitetskontroldokumenter. Læse dokumenter igennem, redigere dem, og revidere punkter i dokumentationen såsom nummereringssystemet, processen for at skabe nye dokumenter, revisions- og opfølgningsprocessen, tiltag ved uoverensstemmelser, metoder til at spore dokumenter osv.

 • Føre tilsyn med kvalitetskontrol

  Overvåge og sikre kvaliteten af de varer eller tjenesteydelser, der leveres, ved at føre tilsyn med, at alle produktionsfaktorerne opfylder kvalitetskravene. Overvåge produktinspektion og -prøvning.

 • Samarbejde med fagfolk fra industrien

  Etablere relationer med ingeniører, geologer, hydrologer og hydrogeologer samt andre fagfolk inden for industrien.

 • Udvikle en revisionsplan

  Definere alle organisatoriske opgaver (tid, sted og rækkefølge) og udarbejde en tjekliste vedrørende de emner, der skal revideres.

Source: Sisyphus ODB