Profession industriproduktionschef

Industriproduktionschefer fører tilsyn med driften og ressourcerne, der kræves i industrianlæg og produktionsanlæg for at sikre problemfri drift. De udarbejder produktionsplanen ved at kombinere kundernes behov med produktionsanlæggets ressourcer. De organiserer transporten af indgående råmaterialer eller halvfabrikata i anlægget, indtil der leveres et slutprodukt, ved at koordinere beholdninger, lagre og distributions- og støtteaktiviteter.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fremstillingsprocesser

  De nødvendige trin for at et materiale omdannes til et produkt, samt produktets udvikling og fremstilling i fuld skala.

 • Industriteknologi

  Det tekniske område, der vedrører udvikling, forbedring og gennemførelse af komplekse processer og systemer for viden, personer, udstyr osv.

 • Sundheds- og sikkerhedstiltag inden for rengøringsindustrien

  Forebyggende og interventionelle metoder, der anvendes i rengøringsindustrien for at bevare sundhed og sikkerhed for alle arbejdstagere og tredjepersoner.

Færdigheder

 • Vurdere indvirkning af industrielle aktiviteter

  Analysere data til vurdering af industrielle aktiviteters indvirkning på ressourcetilgængelighed og grundvandskvalitet.

 • Definere kvalitetsstandarder

  I samarbejde med ledere og kvalitetseksperter definere et sæt kvalitetsstandarder for at sikre overholdelse af regler og hjælpe med at opfylde kundernes krav.

 • Overvåge monteringsarbejde

  Give monteringsarbejdere tekniske instruktioner og kontrollere deres fremskridt for at sikre, at kvalitetsstandarderne overholdes, og kontrollere, at de mål, der er fastsat i produktionsplanen, overholdes.

 • Føre tilsyn med produktionskrav

  Overvåge produktionsprocesserne og forberede alle de ressourcer, der er nødvendige for at opretholde en effektiv og kontinuerlig produktionsstrøm.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Forvalte ressourcer

  Forvalte personale, maskiner og udstyr for at optimere produktionsresultater i overensstemmelse med virksomhedens politik og planer.

 • Administrere forsyninger

  Overvåge og kontrollere strømmen af forsyninger, der omfatter køb, oplagring og transport af den nødvendige kvalitet af råvarerne samt lageropgørelser af igangværende arbejde. Administrere forsyningskædens aktiviteter og synkronisere udbuddet med produktionsefterspørgsel og kunde.

 • Kontrollere finansielle ressourcer

  Føre tilsyn med og kontrollere budgetter og finansielle ressourcer, der sikrer en forsvarlig forvaltning af virksomhedens ledelse.

 • Justere produktionsplan

  Tilpasse tidsplanen for arbejdet med henblik på at opretholde permanent skifteholdsdrift.

 • Planlægge sundheds- og sikkerhedsprocedurer

  Indføre procedurer for opretholdelse og forbedring af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

 • Overholde tidsfrister

  Sikre, at de operative processer afsluttes på et tidligere aftalt tidspunkt.

 • Tjekke materialeressourcer

  Kontrollere, at alle de ressourcer, der anmodes om, leveres og er i god stand. Underrette den relevante person eller personer om eventuelle problemer i forbindelse med tekniske og materielle ressourcer.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Samarbejde med fagfolk fra industrien

  Etablere relationer med ingeniører, geologer, hydrologer og hydrogeologer samt andre fagfolk inden for industrien.

 • Udarbejde retningslinjer for fremstilling

  Udarbejde procedurer og retningslinjer for at sikre, at national lovgivning og brancheregler overholdes af fabrikanterne på både det internationale og det indenlandske marked.

Source: Sisyphus ODB