Profession information- og videnchef IKT

IKT-informations- og videnchefer bidrager til fastlæggelsen af en strategi for organisatorisk information og anvender informations- og videndannelses-, redigerings-, oplagrings- og distributionspolitikker. De forvalter vedligeholdelsen og udviklingen af strukturerede og ustrukturerede oplysninger. De skaber digitale strukturer, der muliggør udnyttelse og optimering af information og viden, forvalter dataanalyse og muliggør business intelligence.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Strategi for informationssikkerhed

  Den plan, der er defineret af en virksomhed, som fastlægger målene for informationssikkerhed og foranstaltninger til afbødning af risici, fastlægger kontrolmål, opstiller parametre og benchmarks, samtidig med at de overholder de retlige, interne og kontraktmæssige krav.

 • Informationsudvinding

  De teknikker og metoder, der anvendes til at tilvejebringe og udtrække oplysninger fra ustrukturerede eller halvstrukturerede digitale dokumenter og kilder.

 • Informationsstruktur

  Den type infrastruktur, som definerer dataformatet: halvstruktureret, ustruktureret og struktureret.

 • Kategorisering af information

  Proceduren for klassificering af oplysninger i kategorier og påvisning af forhold mellem dataene til nogle klart definerede formål.

 • Informationsarkitektur

  De metoder, hvorigennem oplysninger dannes, struktureres, lagres, vedligeholdes, forbindes, udveksles og anvendes.

 • Onlineanalysebehandling

  Online værktøjer, der analyserer, aggregerer og præsenterer flerdimensionelle data, så brugerne sættes i stand til interaktivt og selektivt at udtrække og se data fra specifikke synsvinkler.

 • Datamining

  Metoder inden for kunstig intelligens, maskinindlæring, statistikker og databaser, der anvendes til at udtrække indhold fra et datasæt.

 • Virksomhedsprocesser

  Processer, som en virksomhed anvender for at forbedre effektiviteten, fastsætte nye mål og nå mål på en rentabel og rettidig måde.

 • Datamodeller

  De teknikker og eksisterende systemer, der anvendes til at strukturere dataelementer og vise deres indbyrdes forhold, samt metoder til fortolkning af datastrukturer og -relationer.

 • Datalagring

  De fysiske og tekniske koncepter for, hvordan digital datalagring arrangeres i specifikke ordninger, både lokalt, såsom harddiske og Random Access Memories (RAM), og fjernt via netværk, internet eller cloud.

 • Beslutningsstøttesystemer

  IKT-systemer, der kan anvendes til at støtte erhvervslivet eller den organisatoriske beslutningstagning.

 • Business intelligence

  De værktøjer, der anvendes til at omdanne store mængder rådata til relevante og nyttige forretningsoplysninger.

 • Ustrukturerede data

  Oplysninger, der hverken er arrangeret på forhånd eller har en foruddefineret datamodel, og som er vanskelige at forstå og finde mønstre i, uden brug af teknikker såsom dataudvinding.

Færdigheder

 • Administrere informationskilder

  Identificere relevante interne og eksterne informationskilder og -leverandører. Tilrettelægge arbejdsgangen for information og definere hvilken type information, der skal leveres.

 • Vurdere informationsbehov

  Kommunikere med kunder eller brugere for at finde ud af, hvilke oplysninger de har brug for, og de metoder, de har adgang til.

 • Levere visuel præsentation af data

  Skabe visuelle gengivelser af data, f.eks. skemaer eller diagrammer, for at gøre det lettere at forstå.

 • Analysere en virksomheds IKT-miljø

  Undersøgelse af en organisations eksterne og interne miljø ved at identificere dens styrker og svagheder for at skabe et grundlag for virksomhedsstrategier og yderligere planlægning.

 • Overføre eksisterende data

  At anvende migrations- og omregningsmetoder for eksisterende data med henblik på at overføre eller konvertere data mellem formater, lagre eller computersystemer.

 • Administrere IKT-dataarkitektur

  Føre tilsyn med regler og anvende IKT-teknikker til at definere informationssystemarkitekturen og styre indsamling, lagring, konsolidering, arrangement og brug af data i en organisation.

 • Fortolke eksisterende data

  Analysere data indsamlet fra kilder, f.eks. markedsdata, videnskabelige dokumenter, kundekrav og spørgeskemaer, der er aktuelle og ajourførte, med henblik på at vurdere udvikling og innovation inden for ekspertiseområder.

 • Oprette datamodeller

  Anvende særlige teknikker og metoder til at analysere datakravene i en organisations virksomhedsprocesser for at skabe modeller for disse data, såsom konceptuelle, logiske og fysiske modeller. Disse modeller har en særlig struktur og et bestemt format.

 • Administrere forretningsviden

  Etablere strukturer og distributionspolitikker med henblik på at muliggøre eller forbedre udnyttelsen af oplysninger ved hjælp af passende værktøjer til at uddrage, skabe og udvide forretningsfærdigheder.

 • Strukturere oplysninger

  Organisere oplysninger ved hjælp af systematiske metoder såsom mentale modeller og i overensstemmelse med givne standarder med henblik på at lette brugerinformationsbehandling og -forståelse med hensyn til de specifikke krav til og karakteristika ved de producerede medier.

 • Administrere dataindsamlingssystemer

  Udvikle og forvalte metoder og strategier, der anvendes til at maksimere datakvaliteten og den statistiske effektivitet i indsamlingen af data, for at sikre at de indsamlede data optimeres til yderligere behandling.

Source: Sisyphus ODB