Profession institutionschef i fængsel

Institutionschefer i fængsler administrerer driften af et fængselsanlæg. De superviserer personalet, udvikler og fører tilsyn med fængselsprocedurerne og sikrer, at driften sker i henhold til den gældende lovgivning. De varetager administrative opgaver og letter samarbejdet med eksterne institutioner og personale, der yder støtte til anlægget.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Retshåndhævelse

  De forskellige organisationer, der er involveret i retshåndhævelse, og de love og bestemmelser, der gælder for retshåndhævelsesprocedurer.

 • Fængselsprocedurer

  Juridiske bestemmelser og politikker vedrørende fængselsvæsenet og andre fængselsprocedurer.

 • Lovlig magtanvendelse

  Kendetegnene ved magtanvendelse, som er en juridisk doktrin, der anvendes af politiet og hæren til at regulere voldshandlinger under interventioner. Magtanvendelse bruges til at finde en balance mellem sikkerhedsbehovene og de etiske hensyn til indtrængeres eller mistænktes rettigheder eller velvære.

Færdigheder

 • Lede sikkerhedsgodkendelse

  Håndtere systemer og overvåge, hvordan sikkerhedsgodkendelsessystemet fungerer, og personalet, der arbejder for at sikre anlæggets sikkerhed, for at sikre, at ingen ikke-autoriserede personer får adgang til systemet, og for at overvåge potentielle risici og trusler.

 • Uddelegere aktiviteter

  Uddelegere aktiviteter og opgaver til andre efter evne, niveau af forberedelse, kompetence og juridisk rækkevidde. Sørge for, at folk forstår, hvad de skal gøre, og hvornår de skal gøre det.

 • Kortlægge sikkerhedstrusler

  Identificere sikkerhedstrusler i forbindelse med undersøgelser, inspektioner eller patruljer og træffe de nødvendige foranstaltninger for at minimere eller neutralisere truslen.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Føre tilsyn med fængselsprocedurer

  Føre tilsyn med driften af et fængsel eller andre fængselsprocedurer, der skal sikre, at de er i overensstemmelse med lovgivningen, og sikre, at personalet overholder reglerne, og som har til formål at forbedre effektiviteten og sikkerheden i institutionen.

 • Opretholde operationel kommunikation

  Opretholde kommunikation mellem forskellige afdelinger i en organisation, mellem personalet eller i forbindelse med bestemte operationer eller missioner for at sikre, at operationen eller missionen får succes, eller at organisationen fungerer efter hensigten.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Bidrage til formuleringen af fængselsprocedurer

  Bidrage til formuleringen af forskrifter og procedurer vedrørende driften af fængsler.

 • Efterleve forskrifter

  Sikre, at du er behørigt informeret om de lovgivningsmæssige bestemmelser, der gælder for en bestemt aktivitet, og overholder regler, politikker og love i tilknytning hertil.

 • Foretage inspektioner

  Foretage sikkerhedsinspektioner på områder, der giver anledning til betænkeligheder, for at identificere og indberette potentielle farer eller brud på sikkerheden samt tage skridt for at maksimere sikkerhedsstandarderne.

Source: Sisyphus ODB