Profession institutleder på universitet

Institutledere på universiteter leder og forvalter den del af deres fagområde, hvor de er akademiske ledere, og arbejder sammen med fakultetscheferne og andre afdelingschefer for at levere de aftalte strategiske mål og universiteternes strategiske mål. De udvikler og støtter akademisk lederskab i deres afdeling og leder indkomstgenererende iværksætteraktiviteter, da de fremmer deres afdelings omdømme og interesser internt på universitetet og i forhold til et bredere fællesskab af interessenter på det pågældende fagområde.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Undervisningsplaner

  Regeringspolitikker vedrørende undervisningsplaner og de godkendte læseplaner fra specifikke uddannelsesinstitutioner.

 • Læringsmål

  Mål, der er fastlagt i læseplanerne, og de fastlagte læringsresultater.

 • Universitetsprocedurer

  En universitets indre funktion, f.eks. den relevante uddannelsesstøtte- og ledelsesstruktur, politikkerne og reglerne.

 • Vurderingsprocesser

  Forskellige evalueringsteknikker, teorier og værktøjer, der anvendes ved vurdering af studerende, deltagere i et program og ansatte. Forskellige vurderingsstrategier, såsom indledende, udviklende, opsummerende og selvevalueringer, anvendes til forskellige formål.

 • Projektstyring

  Have et kendskab til projektstyring og de aktiviteter, der omfatter dette område. Have viden om de variabler, der indgår i projektstyringen, såsom tid, ressourcer, krav, frister og reaktion på uventede hændelser.

 • Indlæringsvanskeligheder

  De indlæringsvanskeligheder, som visse elever har i en akademisk kontekst, især særlige indlæringsvanskeligheder, f.eks. dysleksi, dyskalkuli og nedsat koncentrationsevne.

Færdigheder

 • Garantere elevernes sikkerhed

  Sikre, at alle elever, der hører under en instruktørs eller en anden persons tilsyn, er sikre og registrerede. Følge sikkerhedsforanstaltningerne i læringssituationen.

 • Foregå med et godt eksempel i en organisation

  Præstere, handle og optræde på en måde, der inspirerer medarbejdere til at følge deres lederes eksempel.

 • Give feedback til undervisere

  Kommunikere med lærere med henblik på at give dem detaljerede tilbagemeldinger om deres undervisning, håndtering af klassen og overholdelse af læseplaner.

 • Yde bistand til uddannelsesforvaltning

  Støtte forvaltningen af en uddannelsesinstitution ved direkte at medvirke i den administrative funktion eller ved at give oplysninger og vejledning fra dit ekspertiseområde med henblik på at forenkle forvaltningsopgaverne.

 • Bistå ved tilrettelæggelsen af skolearrangementer

  Yde bistand i forbindelse med planlægning og tilrettelæggelse af skolearrangementer, såsom skolens åben hus-dag, en sportsbegivenhed eller et talentshow.

 • Rådgive om undervisningsmetoder

  Rådgive fagfolk inden for uddannelse om en passende tilpasning af undervisningsplanerne i lektionsplaner, klasseundervisning, faglig adfærd som lærer og andre aktiviteter og metoder i forbindelse med undervisningen.

 • Lede universitetsfakultet

  Føre tilsyn med og evaluere universiteternes støttepraksisser, de studerendes trivsel og lærernes resultater.

 • Bruge kontorsystemer

  Gøre passende og rettidig brug af kontorsystemer, der anvendes i forretningsfaciliteter, afhængigt af målet, hvad enten det drejer sig om indsamling af meddelelser, opbevaring af kundeoplysninger eller planlægning af dagsordenen. Det omfatter administration af systemer, f.eks. administration af kunderelationer, leverandørstyring, lagring og voicemail-systemer.

 • Samarbejde med undervisere

  Kommunikere med lærere eller andre fagfolk, der beskæftiger sig med uddannelse, med henblik på at identificere behov og områder, hvor der kan ske forbedringer i uddannelsessystemerne, og etablere et samarbejde.

 • Forbedre arbejdsaktiviteter

  Anbefale forbedringer af arbejdsaktiviteter

 • Rådgive om lektionsplaner

  Analysere politikspørgsmål, der påvirker elevernes uddannelsesoplevelse. Rådgive om, hvordan man kan forbedre undervisningsplanerne for bestemte lektioner for at nå uddannelsesmålene, inddrage eleverne og følge læseplanen.

 • Vurdere medarbejderes formåen

  Evaluere medarbejdernes kapacitet gennem udarbejdelse af kriterier og systematiske prøvningsmetoder til måling af enkeltpersoners ekspertise inden for en organisation.

 • Præsenterer rapporter

  Vise resultater, statistikker og konklusioner til et publikum på en transparent og enkel måde.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Give oplysninger om studieprogrammer

  Tilvejebringe oplysninger om de forskellige studieretninger og studieordninger, der tilbydes af uddannelsesinstitutioner såsom universiteter og skoler på sekundærtrinnet samt oplyse om studiekrav og beskæftigelsesudsigter.

 • Lede inspektioner

  Lede inspektioner og tilhørende protokol, såsom præsentere inspektionsholdet, redegøre for formålet med inspektionen, gennemføre inspektionen, anmode om dokumenter, stille relevante spørgsmål og opretholde en høj grad af professionalisme i forbindelse med efterforskning af personer.

Source: Sisyphus ODB