Profession juridisk chef

Juridiske chefer fører tilsyn med den generelle forvaltning af en juridisk tjeneste. De tilstræber ikke blot at opnå størst mulig effektivitet i leveringen af juridiske tjenester og juridisk rådgivning, men koordinerer også et team af juridisk uddannede fagpersoner. De forvalter forskellige kundeprofiler og tilpasser de juridiske tjenesteydelser til deres behov.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Sagsstyring

  Procedurerne i en retssag fra åbning til lukning, såsom dokumentation, der skal udarbejdes og behandles, de personer, der er involveret i forskellige faser af sagen, samt de krav, der skal opfyldes, før sagen kan afsluttes.

 • Strategisk planlægning

  Elementer, der definerer grundlaget og kernen i en organisation, såsom dens mission, vision, værdier og mål.

 • Omkostningsstyring

  Planlægningen, overvågningen og tilpasningen af en virksomheds udgifter og indtægter med henblik på at opnå omkostningseffektivitet og kapacitet.

 • Procedurer i juridisk afdeling

  De forskellige processer, funktioner, fagsprog, roller i en organisation og andre særlige forhold, der gør sig gældende for en organisations juridiske afdeling, f.eks. patenter, retssager og overholdelse af lovgivningen.

 • Juridisk terminologi

  Særlige betegnelser og udtryk, der anvendes på det retlige område.

Færdigheder

 • Mødes med klienter i juridiske sager

  Mødes med, interviewe og rådgive kunder for at lære deres behov at kende med hensyn til juridiske spørgsmål og etablere et samarbejde baseret på faglig eller juridisk specialisering.

 • Lede et arbejdsteam

  Sikre, at der findes klare og effektive kommunikationskanaler i alle afdelinger i organisationen og støttefunktionerne, både internt og eksternt, og sikre, at teamet er bekendt med afdelingens/forretningsenhedens standarder og målsætninger. Gennemføre de disciplinære procedurer og klageprocedurer, der skal til for at sikre, at der konsekvent anvendes en retfærdig og konsekvent tilgang til styring af resultater. Bistå i forbindelse med rekrutteringsprocessen og forvalte, uddanne og motivere medarbejderne til at opnå/overskride deres potentiale ved hjælp af effektive forvaltningsteknikker. Tilskynde til og udvikle sammenhold blandt alle medarbejdere.

 • Motivere medarbejdere

  Kommunikere med medarbejderne for at sikre, at deres personlige ambitioner ligger i forlængelse af forretningsmålene, og at de arbejder for at opfylde dem.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Revidere juridiske dokumenter

  Læse og fortolke juridiske dokumenter og beviser for begivenheder i forbindelse med retssagen.

 • Føre tilsyn med domstolsprocedurer

  Føre tilsyn med de procedurer, der gennemføres under eller efter en retssag for at sikre, at alt er sket i overensstemmelse med lovgivningen, at sagen er færdig inden afslutningen, og at kontrollere, om der ikke er begået fejl, og at alle nødvendige skridt er taget i løbet af sagens forløb fra start til afslutning.

 • Samarbejde om udformningen af politikker

  Tilvejebringe specifik viden og relevante overvejelser (f.eks. finansielle, juridiske, strategiske) om forhold, der bør tages i betragtning ved udarbejdelsen af politikker.

 • Træffe strategiske forretningsbeslutninger

  Analysere oplysninger om virksomheder og rådføre sig med direktører med henblik på beslutningstagning inden for en række forskellige aspekter af betydning for en virksomheds fremtidsudsigter, produktivitet og bæredygtige drift. Overveje muligheder og alternativer med hensyn til en udfordring og træffe fornuftige, rationelle beslutninger på grundlag af analyser og erfaringer.

 • Yde juridisk rådgivning

  Yde rådgivning til klienter for at sikre, at deres handlinger er i overensstemmelse med loven og mest fordelagtige for deres situation og specifikke sag, f.eks. information, dokumentation eller rådgivning om fremgangsmåder, hvis klienten ønsker at anlægge sag, eller der er anlagt anlægge sag mod dem.

 • Samarbejde med ledere

  Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

 • Rådgive om juridiske beslutninger

  Rådgive dommere eller andre tjenestemænd i beslutningstagende stillinger om, hvilken afgørelse der vil være gældende, i overensstemmelse med lovgivningen og med moralske overvejelser, eller mest fordelagtig for rådgiverens klient i et specifikt tilfælde.

 • Efterleve forskrifter

  Sikre, at du er behørigt informeret om de lovgivningsmæssige bestemmelser, der gælder for en bestemt aktivitet, og overholder regler, politikker og love i tilknytning hertil.

 • Administrere data relateret til juridiske forhold

  Indsamle, tilrettelægge og udarbejde data til analyse og gennemgang i forbindelse med undersøgelser, lovpligtig indlevering og andre retlige procedurer.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

Source: Sisyphus ODB