Profession kloakrenser

Kloakrensere vedligeholder og renser kloaksystemer og deres rørledninger i lokalsamfundene. De fjerner blokeringer, der standser strømmen af spildevand for at sikre, at systemerne fungerer tilfredsstillende.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lovgivning om affaldstransport

  Forskrifter og lovgivning vedrørende sikker transport af farligt og ufarligt affaldsmateriale, -produkter og -apparater.

Færdigheder

 • Betjene pumpesumpe

  Betjene industrisumpe, der anvendes til at fjerne overskydende væske såsom vand eller kemikalier.

 • Håndtere kemiske rengøringsmidler

  Sikre korrekt håndtering, opbevaring og bortskaffelse af rengøringskemikalier i overensstemmelse med bestemmelserne.

 • Garantere overholdelse af lovkrav

  Garantere overholdelse af etablerede og gældende standarder og lovkrav som f.eks. specifikationer, politikker, standarder eller lovgivning for det mål, som organisationerne tilstræber at opnå.

 • Udføre rengøringsaktiviteter på en miljøvenlig måde

  Udføre alle rengøringsopgaver på en måde, der minimerer miljøskader, og følge metoder, der mindsker forurening og spild af ressourcer.

 • Rengøre kloaksystemer

  Fjerne og udrense elementer, der blokerer vandføringen i kloaknettet ved håndkraft eller med en maskine.

 • Betjene pumper

  Betjene industripumper, der anvendes til at fjerne overskydende væske.

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

 • Bortskaffe affald

  Bortskaffe affald i overensstemmelse med lovgivningen og dermed overholde miljø- og virksomhedsansvar.

 • Kontrollere kloaksystemer

  Bestemme og lokalisere årsagen til blokeringen i kloaknettet.

 • Sikre vedligeholdelse af udstyr

  Sikre, at det nødvendige udstyr til drift regelmæssigt kontrolleres for fejl, at der udføres rutinemæssige vedligeholdelsesopgaver, og at reparation er planlagt og udført i tilfælde af beskadigelse eller fejl.

 • Anvende sundheds- og sikkerhedsstandarder

  Overholde de standarder for hygiejne og sikkerhed, der er fastsat af de respektive myndigheder.

Source: Sisyphus ODB