Profession kommunikationschef

Kommunikationschefer håndterer i deres egenskab af talsmænd de meddelelser, som selskabet udsender til både interne og eksterne kunder. For interne kunder, altså ansatte, sikrer kommunikationschefer, at meddelelser når frem til hver enkelt ansat, så yderligere spørgsmål kan besvares. For eksterne parter koordinerer de overensstemmelsen mellem de meddelelser, der sendes pr. e-mail og som trykt materiale, presseartikler og reklamemateriale. De stræber efter at opretholde ærlig kommunikation.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kontorsoftware

  Egenskaberne og funktionsmåden af softwareprogrammer til kontoropgaver såsom tekstbehandling, regneark, PP-præsentationer, e-mail og database.

 • Offentlig meningsdannelse

  Den proces, hvorved opfattelser og holdninger til noget dannes og håndhæves. De elementer, der spiller en rolle i den offentlige mening, f.eks. udformning af information, psykologiske processer og flokmentalitet.

 • Grammatik

  Sættet af strukturelle regler for sætninger, ordforbindelser og ord på et givet naturligt sprog.

 • Virksomheders sociale ansvar

  Håndteringen eller styringen af forretningsprocesser på en ansvarlig og etisk måde, idet det økonomiske ansvar over for aktionærerne vægtes lige så højt som ansvaret over for miljømæssige og sociale interessenter.

 • Strategisk planlægning

  Elementer, der definerer grundlaget og kernen i en organisation, såsom dens mission, vision, værdier og mål.

 • Diplomatiske principper

  Praksis med at fremme aftaler eller internationale traktater med andre lande ved at føre forhandlinger og forsøge at beskytte hjemlandets interesser samt fremme kompromiser.

 • Retorik

  Samtalekunsten, der har til formål at forbedre forfatteres og foredragsholders evne til at informere, overbevise eller motivere deres publikum.

 • Markedsundersøgelse

  De processer, teknikker og formål, der er indeholdt i det første skridt til at udvikle markedsføringsstrategier såsom indsamling af oplysninger om kunder og definition af segmenter og mål.

 • Kommunikationsprincipper

  Et sæt fælles principper med hensyn til kommunikation som f.eks. aktiv lytning, udarbejdelse af rapport, tilpasning af registret og respekt for andres indblanding.

Færdigheder

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Gennemføre PR-aktiviteter

  Gennemføre PR-aktiviteter ved at styre udbredelsen af information mellem en enkeltperson eller en organisation og offentligheden.

 • Analysere eksterne faktorer, der er relevante for virksomheder

  Udføre forskning og analyse af den eksterne faktor for virksomheder som forbrugere, markedsposition, konkurrenter og politisk situation.

 • Anvende diplomatiske principper

  Anvende de processer, der indgår i skabelsen af internationale traktater, ved at føre forhandlinger mellem repræsentanter for forskellige lande, beskytte statens interesser og fremme kompromiserne.

 • Identificere klienters behov

  Identificere de områder, hvor kunden kan have behov for støtte, og undersøge muligheder for at opfylde disse behov.

 • Integrere strategisk grundlag i det daglige arbejde

  Reflektere over det strategiske grundlag for virksomhederne, dvs. deres mission, vision og værdier med henblik på at integrere dette grundlag i stillingen.

 • Rådgive om offentligt image

  Rådgive en klient såsom en politiker, kunstner eller en anden person, der optræder offentligt, om, hvordan man præsenterer sig selv på en måde, der modtages bedst muligt af den brede offentlighed eller en målgruppe.

 • Samle indhold

  Hente, vælge og organisere indhold fra specifikke kilder i overensstemmelse med kravene til output-medier, såsom trykt materiale, onlineapplikationer, platforme, websteder og video.

 • Korrekturlæse en tekst

  Læse en tekst grundigt, søge efter, gennemgå og rette fejl for at sikre, at indholdet er klart til offentliggørelse.

 • Anvende grammatik- og retstavningsregler

  Anvende reglerne for retstavning og grammatik og sikre sammenhæng i tekster.

 • Udvikle kommunikationsstrategier

  Forvalte eller bidrage til udarbejdelsen og gennemførelsen af en organisations interne og eksterne kommunikationsplaner og præsentation, herunder dens tilstedeværelse på internettet.

 • Rådgive om kommunikationsstrategier

  Give virksomheder og organisationer konsulenttjenesteydelser vedrørende deres interne og eksterne kommunikationsplaner og deres repræsentation, herunder deres tilstedeværelse online. Anbefale forbedringer i kommunikationen og sikre, at vigtige oplysninger når frem til alle medarbejdere, og at deres spørgsmål besvares.

 • Udvikle PR-strategier

  Planlægge, koordinere og gennemføre alle de bestræbelser, der er behov for i en public relations-strategi, såsom fastlæggelse af mål, forberedelse af kommunikation, kontakt til partnere og formidling af information til interessenter.

 • Beskytte kunders interesser

  Beskytte kunders interesser og behov ved at træffe de nødvendige foranstaltninger og undersøge alle muligheder for at sikre, at kunderne opnår det foretrukne resultat.

 • Udarbejde præsentationsmateriale

  Forberede dokumenter, diasshows, plakater og eventuelle andre medier, der er nødvendige for specifikke målgrupper.

 • Analysere interne faktorer, der er relevante for virksomheder

  Forskning og forståelse af forskellige interne faktorer, der påvirker driften af virksomheder, såsom kultur, strategisk grundlag, produkter, priser og tilgængelige ressourcer.

Source: Sisyphus ODB